Voorbeeld Urenregistratie Excel

Voorbeeld urenregistratie Excel, In de urenregistratie Excel verwerk je de gewerkte uren.
Voor een ZZP-er zullen dat alleen de zelf gewerkte uren zijn en bij grotere bedrijven kan het een registratie van de uren van meerdere werknemers of zelfstandigen zijn.

 

alle-financiele-templates

Wat staat er in een urenregistratie?

In een urenregistratie worden in ieder geval de volgende gegevens verwerkt:

 • De datum waarop de uren zijn gemaakt;
 • De klant of de opdrachtgever waarvoor de uren zijn gemaakt, dat kan ook intern zijn;
 • Een omschrijving van de activiteiten;
 • Of het directe of indirecte uren betreft, administratiewerk is bijvoorbeeld indirect;
 • Het uurtarief, vermeld altijd de bedragen exclusief btw voor de omzetberekening;
 • Het aantal gewerkte uren;
 • De omzetberekening (uren x uurloon).Welke uren registreer je in een urenregistratie?

Het is verstandig om al je uren te verwerken in je urenregistratie.
Zo heb je een goed overzicht voor jezelf hoeveel uren je aan je bedrijf besteed en daarnaast kan een volledige administratie ervoor zorgen dat je aan je urencriterium komt en aanspraak maakt op het bijbehorende Belastingvoordeel.

Ben je bijvoorbeeld bezig geweest aan je website?
Of ben je potentiële klanten aan het bellen om opdrachten binnen te halen?
Dit zijn uren die je gewoon kan schrijven en die ook meetellen voor het urencriterium.


 

Voorbeeld urenregistratie Excel downloaden

Bekijk en download de gratis template Voorbeeld Urenregistratie Excel:


5-boekhouding-excel-Urenregistratie.1

download voorbeeld urenregistratie Excel

urenregistratie-button


Wat is het verschil tussen directe en indirecte uren?

Misschien heb je de term al weleens eerder gehoord, maar er wordt een verschil gemaakt tussen directe en indirecte uren.
De directe uren zijn alle uren die naar de klant worden gefactureerd, ook wel declarabele uren genoemd.
De indirecte uren zijn uren die je maakt voor het voeren van je bedrijf, bijvoorbeeld uren die je gebruikt voor commerciële activiteiten, reisuren, marketing en administratie.
hoe registreer je reiskosten?

Reisuren kan je ook opnemen in je urenregistratie. Hou wel de daadwerkelijke reisuren aan, dit kan gecontroleerd worden.
Afhankelijk van de afspraken met je opdrachtgever kunnen reisuren wel of niet worden gefactureerd.
Misschien heb je een voorrijtarief waarin je reisuren zijn opgenomen, of misschien mag je ze op basis van nacalculatie factureren. In dat geval zijn het directe uren.
Als je de reisuren niet aan de opdrachtgever door kan belasten zijn de uren indirect.

 Is het bijhouden van een urenregistratie verplicht?

Nee, het bijhouden van je uren is niet verplicht. Wel raden wij het aan, omdat je er veel profijt uit kunt halen.

 voordelen urenregistratie

Het bijhouden van je uren heeft veel voordelen.

 • Het geeft je een goed inzicht in hoeveel uur je aan je bedrijf besteedt en waar je de uren aan besteedt. Zo kan je sturen op je werkzaamheden en heb je inzicht in welke kostprijs je hanteert.
 • De urenregistratie kan je ook als bijlage toevoegen aan een factuur ter verantwoording richting je opdrachtgever. De opdrachtgever kan dan aan de hand van haar eigen administratie controleren of de factuur correct is.
 • Voor de berekening van je uurtarief is het belangrijk dat je een goed beeld hebt van je directe en indirecte uren. Je wil natuurlijk je indirecte uren ook uiteindelijk betaald krijgen en in je tarief verwerken.

 urencriterium

De Belastingdienst kent fiscale voordelen toe aan ondernemers en stelt daar een urencriterium voor.
Je wordt in het kader van dit urencriterium als ondernemer gezien als je minimaal 1225 uur per jaar in je onderneming stopt.
Als je in aanmerking wil komen voor het urencriterium, moet je kunnen laten zien dat je de uren ook gewerkt hebt. Dat kan aan de hand van je urenregistratie, eventueel aangevuld met je agenda.
Ga niet sjoemelen met het urencriterium, want er kan altijd controle komen, waarin je hele administratie wordt doorgenomen en vergeleken met elkaar.

 


Voorbeeld Excel boekhouding

Naast dit voorbeeld verkoopboek Excel, hebben we een voorbeeld boekhouding in Excel gemaakt.
Bekijk de eenvoudige Excel boekhouding en lees hoe je zelf een boekhouding op kan zetten in Excel. 


1-boekhouding-excel


bewaarplicht

Voor de Belastingdienst geldt een bewaarplicht van je administratie van doorgaans 7 jaar.
In bijzondere gevallen ben je verplicht bepaalde informatie 10 jaar te bewaren.
Om aan je bewaarplicht te voldoen en goed overzicht voor jezelf te houden, raden we je aan een goede mappenstructuur te maken vanaf de start van je bedrijf.
Probeer dezelfde indeling aan te houden voor je digitale mappen, als je hard copy mappen. 


indeling mappen

Een logische indeling van je mappen in als volgt:

 1. Crediteuren: binnenkomende facturen
 2. Debiteuren: uitgaande facturen
 3. Kas: bonnen en contante betalingen
 4. Belastingdienst: een kopie van alle aangiftes, aanslagen en overige correspondentie
 5. Contracten: alle juridische documenten zoals huurcontracten, getekende offertes en afspraken met afnemers en leveranciers.


Exploitatiebegroting

Exploitatiebegroting.1

Een exploitatiebegroting is een financieel plan waarin de prognose met betreking tot je omzet en kosten uiteen worden gezet. Met behulp van je exploitatiebegroting kan je de fianciele haalbaarheid van je bedrijf bekijken. De exploitatiebegroting is ook een onderdeel van je financieel plan als je een odernemingsplan gaat maken. Potentiele investeerders zullen deze willen zien, om te kunnen bekijken of je plannen haalbaar zijn en je de financiering op termijn terug kan betalen.


In de exploitatiebegroting staat in eerste instantie je verwachte omzet. Je kunt deze eventueel opsplitsen in omzetgroepen. Verder staan je verwachte kosten erin vermeld. Je vaste kosten en je variabele kosten, zoals lonen, huur, verkoopkosten, accountantskosten, enzovoorts.Carla's templates

Op Carla’s Templates staan GRATIS Templates voor onder andere Brieven, Cv's en nog veel meer. Bij de categorie CV's vind je naast Templates ook tips om een perfect CV te maken. Bekijk al onze CV Templates. Lees alles over onze gratis cv templates en ga direct aan de slag. 

Bekijk ook de gratis voorbeeld cv's van topvoorbeelden.com. 


 

Lees meer over het opzetten van een boekhouding op de website van de kamer van koophandel