Voorbeeld opleidingsovereenkomst

Voorbeeld opleidingsovereenkomst, een opleidingsovereenkomst sluit je af als een werknemer een opleiding gaat volgen. Hieronder staat een voorbeeld opleidingsovereenkomst die je kan gebruiken als opzetje. Alle voorbeeld overeenkomsten op Carla's Templates kan je gratis downloaden in Word en daarna volledig bewerken. Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van je overeenkomst, zorg ervoor dat je alles goed overdenkt en schakel professioneel advies in als je niet voldoende verstand van zaken hebt. Download Voorbeeld opleidingsovereenkomst


Inhoud Voorbeeld opleidingsovereenkomst

In een opleidingsovereenkomst staan de afspraken die er gemaakt worden met betrekking tot de opleiding van de werknemer. Als een werknemer ten behoeve van zijn ontwikkeling een opleiding gaat volgen op kosten van de werkgever. 


Hoe dan ook is het verstandig om van te voren te bepalen onder welke voorwaarden de werkgever de kosten van de opleiding op zich neemt en wat er gebeurt als de examens niet worden gehaald of de werknemer uit dienst gaat. 


In de opleidingsovereenkomst staan de volgende bepalingen:Voorbeeld opleidingsovereenkomst:
NAW gegevens beide partijen

Beide partijen worden vermeld in de overeenkomst, de volledige namen en adresgegevens staan erin.

 Voorbeeld opleidingsovereenkomst: Algemeen

Welke opleiding wordt er gevolgd, wat zijn de kosten, hoe lang duurt de opleiding, enzovoorts. Alle voor de overeenkomst relevante gegevens van de opleiding. 
Voorbeeld opleidingsovereenkomst: kosten

terugbetalingsregeling indien de werknemer uit dienst treedt binnen [AANTAL] maanden.

De terugbetalingsregeling ziet er als volgt uit;

1.         Indien de werknemer binnen [AANTAL] maanden stopt met werken in dienst van de werkgever, geldt een terugbetaling door de werknemer aan de werkgever ter hoogte van [PERCENTAGE] van de totale kosten van de opleiding;

2.         Indien de werknemer binnen [AANTAL] maanden stopt met werken in dienst van de werkgever, geldt een terugbetaling door de werknemer aan de werkgever ter hoogte van [PERCENTAGE] van de totale kosten van de opleiding;

3.         Indien de werknemer binnen [AANTAL] maanden stopt met werken in dienst van de werkgever, geldt een terugbetaling door de werknemer aan de werkgever ter hoogte van [PERCENTAGE] van de totale kosten van de opleiding;

4.         Indien de werknemer binnen [AANTAL] maanden stopt met werken in dienst van de werkgever, geldt een terugbetaling door de werknemer aan de werkgever ter hoogte van [PERCENTAGE] van de totale kosten van de opleiding;Voorbeeld opleidingsovereenkomst: staken opleiding

Wat gebeurt er als de opleiding door toedoen van of op verzoek van werknemer wordt gestaakt? In het voorbeeld staat een regeling waarin de opleiding in percentages wordt terugbetaald. Ook kan je vermelden wie de kosten van eventuele herkansingen betaalt. 
VOORBEELD OPLEIDINGSOVEREENKOMSt: overige bepalingen

De slotbepalingen zoals het toepasselijk recht. 


Voorbeeld opleidingsovereenkomst
Voorbeeld Opleidingsovereenkomst

 

 

 

De ondergetekenden :

a. [BEDRIJFSNAAM], gevestigd te [PLAATS], op [ADRES], met KVK nummer [BSN] , hierna te noemen : "Werkgever";

 

en

 

b. [NAAM], wondende te [PLAATS], geboren op [DATUM] te [PLAATS], met BSN nummer [BSN]

, hierna te noemen : "Werknemer";

 

Hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen”.

 

In aanmerking nemende dat:

                           Werknemer een dienstverband van onbepaalde tijd heeft bij werkgever in de functie van [FUNCTIE];

                           Werknemer ter ontwikkeling binnen het bedrijf een opleiding wenst te volgen;

                           Werkgever de meerwaarde van de opleiding inziet en onder voorwaarden de kosten van de opleiding wil dragen.

 

Komen in deze opleidingsovereenkomst overeen als volgt:

 

Artikel 1 Opleidingsovereenkomst: Studie / Opleiding

Werknemer wenst onderstaande opleiding te volgen:

Naam opleiding: (naam van het opleidingsinstituut en de opleiding)

Startdatum: [DATUM], Einddatum: [DATUM]

Kosten opleiding: € [BEDRAG], Examengeld: € [BEDRAG], Boekengeld: € [BEDRAG], Totale kosten: €[BEDRAG]

 

Artikel 2 Opleidingsovereenkomst Kosten

De opleiding zal volledig betaald worden door de werkgever. Daar tegenover staat een terugbetalingsregeling indien de werknemer uit dienst treedt binnen [AANTAL] maanden.

De terugbetalingsregeling ziet er als volgt uit;

1.         Indien de werknemer binnen [AANTAL] maanden stopt met werken in dienst van de werkgever, geldt een terugbetaling door de werknemer aan de werkgever ter hoogte van [PERCENTAGE] van de totale kosten van de opleiding;

2.         Indien de werknemer binnen [AANTAL] maanden stopt met werken in dienst van de werkgever, geldt een terugbetaling door de werknemer aan de werkgever ter hoogte van [PERCENTAGE] van de totale kosten van de opleiding;

3.         Indien de werknemer binnen [AANTAL] maanden stopt met werken in dienst van de werkgever, geldt een terugbetaling door de werknemer aan de werkgever ter hoogte van [PERCENTAGE] van de totale kosten van de opleiding;

4.         Indien de werknemer binnen [AANTAL] maanden stopt met werken in dienst van de werkgever, geldt een terugbetaling door de werknemer aan de werkgever ter hoogte van [PERCENTAGE] van de totale kosten van de opleiding;


 

 

 

Artikel 3 Opleidingsovereenkomst staken opleiding en herkansingen

1.         Werknemer zet zich ten volle in om de opleiding met succes af te ronden, indien op verzoek van de werknemer de opleiding wordt gestaakt is de werknemer verplicht alle kosten die werkgever met betrekking tot de studie heeft gemaakt terug te betalen aan de werkgever.

2.         Wanneer door toedoen van werknemer, bijvoorbeeld door onvoldoende aanwezigheid of bij klachten van het opleidingsinstituut, de opleiding  wordt gestaakt, is de werknemer verplicht alle kosten die werkgever met betrekking tot de studie heeft gemaakt terug te betalen aan de werkgever.

3.         Indien de werknemer niet slaagt voor het examen zal de werkgever [OMSCHRIJVING COSEQUENTIES] Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om de herexamens 1x te financieren, of om de werknemer direct zelf de eventuele herexamens te laten betalen. Probeer je werknemer te motiveren om de examens te halen, maar zet niet te veel druk om onnodige stress en examenvrees te voorkomen.

 

 Artikel 4 Opleidingsovereenkomst: Slotbepalingen

     Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart Werknemer dat hij gevolgen van deze overeenkomst heeft begrepen en zich daarmee akkoord verklaart.

     Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van Toepassing.

 

 

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt op [DATUM] te [PLAATS] en ondertekend door:

 

 

Naam Werkgever                                          Naam Werknemer

Handtekening                                                Handtekening  

 

 

Lettertype voorbeeld opleidingsovereenkomst
Voor dit voorbeeld zijn de volgende lettertypes gebruikt:


Source Sans Pro

Source Sans Pro is een schreefloos lettertype gemaakt door Paul D. Hunt, uitgebracht door Adobe in 2012. Het is de eerste open-source lettertypefamilie van Adobe, gedistribueerd onder de SIL Open Font-licentie. Het lettertype is geïnspireerd op de Gotische vormen.

 

 
Carla's templatesOp Carla’s Templates staan GRATIS Templates voor onder andere Brieven, Cv's en nog veel meer. Bij de categorie OFFERTE vind je naast Templates ook informatie over het opstellen van een Nederlandse brief, de afsluiting van een brief, tips om de perfecte brief op te stellen en nog veel meer. Bekijk al onze OFFERTE Templates.


Lees meer over de fiscale voordelen van het aanbieden van opleidingen aan werknemers.