Voorbeeld ondernemingsplan template

Voorbeeld ondernemingsplan template, gratis template om een beknopt ondernemingsplan te maken in Microsoft Word. 

Met een goede voorbereiding vergroot je de kansen voor jouw bedrijf. 
Het is niet verplicht om een ondernemingsplan te maken, maar het geeft je inzicht in de haalbaarheid van je idee. 
Daarnaast kunnen geldschieters erom vragen om te kunnen zien wat de risico's zijn. 

Met behulp van deze template kan je een professioneel en beknopt ondernemingsplan opstellen. 
Download de template en ga direct aan de slag met je idee!


alle-ondernemingsplannen

Een ondernemingsplan maak je voor de oprichting of overname van een bedrijf. In het plan beschrijf je de doelstellingen, strategieën, marktanalyse, organisatie en financiën van je bedrijf. Het doel van een ondernemingsplan is om de investeerders, medewerkers en andere belanghebbenden te overtuigen van de haalbaarheid en het winstpotentieel van het bedrijf. 


Bij het maken van een ondernemingsplan is belangrijk om realistische doelstellingen en prognoses te maken. Ook een goede  strategie is van belang om je doelstellingen te kunnen bereiken. 


Voorbeeld ondernemingsplan

voorbeeld-ondernemingsplan-template-maken

Download voorbeeld ondernemingsplan template

ondernemingsplan-button

Voorbeeld ondernemingsplan template: bedrijf en onderneming

voorbeeld-ondernemingsplan-template-bedrijf-maken

Je begint het ondernemingsplan met een korte samenvatting van je plannen:

 • Bedrijfsnaam: Wat wordt de naam van je bedrijf?
 • Bedrijfsidee: Wat is concreet het bedrijfsidee?
 • Bedrijfsdoel: Wat zijn de doelen die je wil behalen?


Na een korte samenvatting, staat de informatie over de ondernemer. 

Vertel in het kort wie jij bent, wat jouw drijfveren zijn en welke vaardigheden jou geschikt maken als ondernemer.
Ook wat je zwakke punten zijn, hoe je die gaat ondervangen, wat je  toekomst perspectief is, waar je verwacht te staan straks.

Ook geef je basis informatie zoals:

 • NAW gegevens
 • Gezinssamenstelling 
 • Rijbewijs type A/B/C
 • Opleidingen en Cursussen
 • Werkgevers uit het verleden 
 • Overige relevante informatie           

Voorbeeld ondernemingsplan template: algemeen

voorbeeld-ondernemingsplan-template-algemeen-maken
 • Locatie van het bedrijf: Waar gaat het bedrijf zich vestigen en waarom?       
 • Vergunningen die nodig zijn: Welke vergunningen zijn nodig om je onderneming te starten? 
 • Inzet: 100% werk uit onderneming, of heb je andere werkgevers/ bedrijven?       
 • Kvk: Is het bedrijf al ingeschreven bij de kvk, of wanneer staat dat gepland?       
 • Verzekeringen: Welke verzekeringen ga je afsluiten? Sluit je bijvoorbeeld ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering af?       
 • Verplichtingen: Gelden er wettelijke verplichtingen waar je aan zal moeten voldoen? 
 • Rechtsvorm: De rechtsvorm die je kiest en waarom. Wordt je bedrijf een eenmanszaak, een VOF, een BV, of een andere entiteit?       
 • Algemene voorwaarden: Hanteer je algemene voorwaarden? En zijn de voorwaarden gedeponeerd bij de kvk?       
 • Administratie: Doe je de administratie zelf, of geef je de administratie uit handen aan een boekhouder?     
 • Personeel: Komen er mensen in loondienst? Hoeveel FTE komen er in dienst, voor welke functies?     
 • Pensioen: Wat heb je geregeld m.b.t. je pensioen? Heb je een pensioen afgesloten, of iets andere geregeld voor je oude dag?    

 


Voorbeeld ondernemingsplan template: de markt

voorbeeld-ondernemingsplan-template-markt-maken

Wie is je doelgroep en hoe kenmerkt jouw doelgroep zich?
Doe een klantonderzoek om je doelgroep te leren kennen. 


Vervolgens maak je een concurrentieanalyse.

Wie zijn je concurrenten, waar bevinden ze zich en hoe is jouw positie ten opzichte van de concurrentie?


In de SWOT analyse die volgt, zet je de kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes op papier. 


In het marketingplan onderzoek je de verschillende marketinginstrumenten en maak je een plan welke instrumenten je waarvoor gaat inzetten. 


Voorbeeld ondernemingsplan template: de organisatie

verkoop

In je verkoopplan zet je uiteen wat je wil bereiken en welke middelen je daarvoor nodig hebt. 

    Missie
    Doelen
    Verkooporganisatie
    Doelgroep  
    Strategie
    Uitvoeringsplan
    Ondersteuning
    Evaluatie  


Vervolgens geef je een beeld van hoe de operationele organisatie eruit gaat zien.
Je maakt een organogram voor je bedrijf en vervolgens beantwoord je de verschillende vragen: 

 • Hoe zijn de verschillende rollen binnen het bedrijf verdeeld?
 • Hoe ziet het management eruit?
 • Hoe zal de dagelijkse gang van zaken gaanVoorbeeld ondernemingsplan template: financien

voorbeeld-ondernemingsplan-template-financien-maken

In het financieel plan maak je een overzicht van:Wat de verwachte omzet is en wat de (directe en indirecte) kosten zijn.

Daarbij geef je ook een verwachting van de winst voor de komende 5 jaar.  Vervolgens maak je een overzicht van de investeringen die je gaat doen. Wat heb je nodig om je bedrijf te starten?Ook de wijze van financiering staat erin. Hoeveel geld heb je nodig om te starten en hoe ga je dat financieren?Natuurlijk is het van belang dat je berekeningen reëel zijn en dat de prognose is dat er winst gehaald gaat worden, dat de investeringen worden terugverdiend en dat je er van kan leven.


Lees over het opzetten van een boekhouding van je nieuwe bedrijf op de website van de kamer van koophandel. Of bekijk meer voorbeeld ondernemingsplannen op Topvoorbeelden.com. 

Carla's templates

Op Carla’s Templates staan GRATIS Templates voor onder andere Brieven, Cv's en nog veel meer. Bij de categorie CV's vind je naast Templates ook tips om een perfect CV te maken. Bekijk al onze CV Templates. Lees alles over onze gratis cv templates en ga direct aan de slag. 

Bekijk ook de gratis voorbeeld cv's van topvoorbeelden.com.