Voorbeeld offerte prijsstijging

Voorbeeld offerte prijsstijging, gratis voorbeeld offerte template in Microsoft Word. Wil je een prijsstijging doorberekenen aan je klanten? Dan kan je een offerte sturen om de prijsstijging door te geven en akkoord te krijgen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een algemene prijsstijging vanwege de verhoging van de grondstoffen. Of een prijsstijging omdat de kwaliteit verbetert is van de producten en/ of dienstverlening. voorbeelden-offertes-dienstverlening-alles
voorbeelden-offertes-allesGeef wanneer je de prijsstijging doorgeeft, goed aan waarom je de prijsstijging doorvoert. Zo is het voor de afnemer duidelijk wat eer aan de hand is en zal men eerder bereid zijn om meer te betalen. 


Maak binnen een handomdraai je eigen offerte. Bekijk de standaard offerte lay-out, wat staat er allemaal in een offerte en wat zijn de meest geschikte programma’s om je offerte in te maken. Welke voorwaarden hanteer je en hoe lang is je offerte geldig? Maak een perfecte offerte met behulp van de gratis voorbeeld offerte templates!


Voorbeeld offerte prijsstijging

Bekijk en download de Voorbeeld offerte prijsstijging. 

.

5-voorbeeld-offerte-prijsstijging.1

DOWNLOAD

download offerte


DOWNLOAD INFO

De bestanden zijn direct beschikbaar om te downloaden via ZIP;

Pak de ZIP file uit, sla het Word bestand op en ga direct aan de slag;

Je ontvangt bij de download de gratis Template in Microsoft Word en een handboek met instructies. NOTES

Dit is een gratis Template;

Je bent zelf verantwoordelijk voor je document/brief;

Bij twijfel adviseren wij altijd een specialist in te schakelen;

Het is niet toegestaan deze Template door te verkopen of voor andere commerciële doelstellingen te gebruiken.

Voorbeeld offertes

Bekijk hieronder een aantal voorbeeld offertes voor een prijsstijging. 


Voorbeeld offerte prijsstijging uitgebreid

[PLAATS], [OFFERTE DATUM]

Betreft: [ONDERWERP: VOORBEELD OFFERTE PRIJSSTIJGING, OFFERTENUMMER]

 

 

Geachte heer of mevrouw,

 

In verband met [OORZAAK VAN DE PRIJSSTIJGING, geef helder aan waarom de prijzen worden verhoogd, zijn de grondstoffen bijvoorbeeld duurder geworden, of is de expertise beter geworden? Geef aan waarom de afnemer meer moet betalen] zien wij ons genoodzaakt om een prijsstijging aan u door te berekenen.

 

Dit houdt in dat we per [DATUM] een prijsstijging zullen doorvoeren van [PERCENTAGE] procent. De prijsstijging is van toepassing op [OMSSCHRIJVING WAAR DE PRIJSSTIJGING OP VAN TOEPASSING IS].

 

Voorwaarden

De geldigheid van de nieuwe prijzen is tot en met [DATUM];

Verder blijven de voorwaarden ongewijzigd.

 

Ter bevestiging zien wij graag een getekend exemplaar van deze offerte prijsstijging retour.

Verder kunt u de dienstverlening van ons verwachten die u gewend bent. Heeft u vragen, stel ze ons gerust we beantwoorden ze graag per mail [EMAIL] of telefoon [TELEFOONNUMMER]. Wij zien uit naar een goede voortzetting van onze samenwerking.

 

 

 

Voor akkoord:

Datum, Plaats                                                                                          Datum, Plaats

Naam Leverancier                                                                                 Naam Opdrachtgever

Handtekening leverancier                                                                 Handtekening opdrachtgever
Voorbeeld offerte prijsstijging kort

Geachte heer/mevrouw,

Graag brengen wij u op de hoogte van een prijsstijging voor [OMSCHRIJVING WAAR DE PRIJSSTIJGING OP VAN TOEPASSING IS]. Door [OORZAAK VAN DE PRIJSSTIJGING, geef helder aan waarom de prijzen worden verhoogd, zijn de grondstoffen bijvoorbeeld duurder geworden, of is de expertise beter geworden? Geef aan waarom de afnemer meer moet betalen], zijn wij genoodzaakt om per [DATUM] een prijsstijging door te voeren van [PERCENTAGE] procent.

De nieuwe prijzen zijn geldig tot en met [DATUM]. Wij willen benadrukken dat de voorwaarden ongewijzigd blijven en u de gebruikelijke dienstverlening kunt verwachten. Mocht u vragen hebben over deze prijsstijging, dan zijn wij bereikbaar via e-mail [EMAIL] of telefoon [TELEFOONNUMMER].

Graag ontvangen wij een getekend exemplaar van deze offerte als bevestiging.

Wij zien uit naar een goede voortzetting van onze samenwerking.

Hoogachtend,

[NAAm BEDRIJF]

Voor akkoord:

Datum, Plaats Datum, Plaats

Naam Leverancier Naam Opdrachtgever

Handtekening leverancier Handtekening opdrachtgever


Redenen voor het doorvoeren van een prijsstijging

Als bedrijf kan het doorvoeren van een prijsstijging soms onvermijdelijk zijn. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een bedrijf besluit om zijn prijzen te verhogen. In deze lijst worden 10 mogelijke redenen genoemd waarom een bedrijf tot een prijsstijging kan besluiten. Het is belangrijk om te beseffen dat prijsstijgingen niet altijd leuk zijn, maar soms wel noodzakelijk om de kwaliteit van producten of diensten te behouden en/of om een bedrijf gezond te houden. Bekijk hieronder 10 mogelijk redenen voor de doorvoer van een prijsstijging. 

 1. Toegenomen kosten van grondstoffen of materialen die nodig zijn om het product of de dienst te produceren.
 2. Inflatie en de stijgende kosten van levensonderhoud.
 3. Toegenomen kosten van arbeid, bijvoorbeeld als gevolg van hogere minimumlonen of arbeidskosten.
 4. De noodzaak om te investeren in nieuwe technologieën, systemen of infrastructuur.
 5. Om aan nieuwe wet- en regelgeving te voldoen, zoals milieuvoorschriften of arbeidsomstandigheden.
 6. Schaarste van aanbod in de markt, waardoor de prijs van het product of de dienst stijgt.
 7. Om een hogere winstmarge te behalen om te investeren in groei of nieuwe ontwikkelingen.
 8. Om te kunnen blijven concurreren met andere bedrijven in de markt.
 9. Om de kosten van uitbreiding van de activiteiten te dekken, zoals het openen van een nieuwe vestiging of het uitbreiden van het productaanbod.
 10. Om te voldoen aan de stijgende vraag naar het product of de dienst, waardoor er meer vraag is dan aanbod en de prijzen stijgen.


voorbeeld offerte lay-out

Hieronder staat een voorbeeld offerte met de vaste onderdelen erin vermeld. Zorg in ieder geval dat deze onderdelen in je offerte staan, zodat het document aan alle eisen voldoet. 


offerte-bouw-layout

Een offerte is een belangrijk document voor het doen van zakelijke transacties. Om ervoor te zorgen dat alle informatie duidelijk en gestructureerd gepresenteerd wordt, zijn er bepaalde onderdelen die in een offerte opgenomen dienen te worden. Hierdoor kan de potentiële klant snel en overzichtelijk alle informatie vinden die hij of zij nodig heeft om een weloverwogen beslissing te nemen. In dit kader worden hieronder de belangrijkste onderdelen van een offerte toegelicht.


 • NAW gegevens van de aanbieder: Hierbij gaat het om de naam, het adres en de contactgegevens van jou als aanbieder van de producten en/ of diensten. Daarnaast kan je ook de naam en contactgegevens van een specifieke contactpersoon voor de offerte vermelden, zodat de potentiële afnemer weet bij wie hij of zij terecht kan met eventuele vragen of opmerkingen.
 • NAW gegevens van de potentiële afnemer: Hierbij gaat het om de naam, het adres en de contactgegevens van de persoon of het bedrijf waarvoor de offerte bedoeld is. Door deze gegevens duidelijk te vermelden, weet de potentiële afnemer dat de offerte specifiek voor hem of haar bedoeld is en kan hij of zij makkelijk contact opnemen met eventuele vragen of opmerkingen.
 • Offertedatum: Dit is de datum waarop de offerte wordt verstuurd. Door de datum duidelijk te vermelden, weet de potentiële afnemer wanneer de offerte is opgesteld en kan hij of zij deze makkelijk terugvinden indien nodig.
 • Offertenummer: Dit is de referentie van de offerte en is handig om deze later terug te vinden en te koppelen aan de juiste opdracht. Door dit nummer duidelijk te vermelden, kan de potentiële afnemer de offerte makkelijk identificeren en terugvinden.
 • Omschrijving: Hierbij gaat het om een duidelijke en heldere omschrijving van de producten en/ of diensten die je aanbiedt. Zorg ervoor dat de omschrijving compleet is, maar niet te uitgebreid. De potentiële afnemer moet makkelijk kunnen begrijpen wat er wordt aangeboden.
 • Prijs: Hierbij gaat het om de prijs van de producten en/ of diensten die je aanbiedt. Zorg ervoor dat de prijs duidelijk en overzichtelijk wordt weergegeven, eventueel inclusief btw en eventuele kortingen.
 • Geldigheid: Hierbij gaat het om de periode waarin de offerte geldig is. Houd hierbij rekening met eventuele prijsverhogingen en vermeld duidelijk tot wanneer de offerte geldig is.
 • Voorwaarden: Hierbij gaat het om eventuele andere voorwaarden die gelden voor de offerte, zoals de levertijd, de betalingsvoorwaarden, garanties of andere specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op de producten en/ of diensten die je aanbiedt. Zorg ervoor dat deze voorwaarden duidelijk en overzichtelijk worden weergegeven, zodat de potentiële afnemer hier goed van op de hoogte is.offerte per mail

Je kan ervoor kiezen om je offerte per mail te sturen. Maak in dat geval een PDF bestand van je offerte en stuur deze met een begeleidende mail naar je potentiële afnemer. In de begeleidende mail staat bijvoorbeeld:

 

Geachte heer/ mevrouw,

 

Graag verwijs ik u naar de bijlage waarin wij de gevraagde offerte voor [OMSCHRIJVING] hebben toegevoegd.

 

De geldigheid van de offerte is [AANTAL] dagen. Wanneer u vragen heeft kunt u contact opnemen met [NAAM] op [TELEFOONNUMMER]. Verder zien wij uit naar een prettige samenwerking.

 

Met vriendelijke groet,

 

[NAAM]Voorbeeld offerte prijsstijging reminder

Heb je een offerte gestuurd en nog geen reactie gekregen? Je kan er altijd even achteraan bellen, dan heb je gelijk een commercieel moment. Maar je kan ook een reminder sturen per brief of mail. Gewoon een kort berichtje zoals:

 

Geachte heer/ mevrouw, Beste [NAAM],

 

Op [DATUM] hebben wij u met veel genoegen een offerte gestuurd voor de [OMSCHRIJVING]. Wij zijn erg benieuwd of u de offerte in goede orde ontvangen heeft en of u wellicht nog vragen heeft over de inhoud ervan. De geldigheid van de offerte verloopt op [DATUM]. Hebben jullie al een beeld welke partij jullie zullen kiezen?

 

Wij horen graag van u.

 

Met vriendelijke groet,
Carla's templates

Op Carla’s Templates staan GRATIS Templates voor onder andere Brieven, Cv's en nog veel meer. Bij de categorie CV's vind je naast Templates ook tips om een perfect CV te maken. Bekijk al onze CV Templates. Lees alles over onze gratis cv templates en ga direct aan de slag. 

Bekijk ook de gratis voorbeeld cv's van topvoorbeelden.com. 


 

OFFERTE INFORMATIE

Is dit je eerste offerte en wil je weten wat de wetten en regels zijn rondom het opstellen van een offerte? Lees dan meer op het ondernemersplein van de Kamer van Koophandel

kvk button