voorbeeld financieel plan

Voorbeeld financieel plan - voor het succesvol runnen van een onderneming. Het geeft je een realistisch beeld van de financiële situatie en helpt bij het maken van belangrijke beslissingen.

Maar hoe begin je eigenlijk met het opstellen van een financieel plan en welke begrotingen zijn hierbij van belang? In deze gids bespreken we de stappen die nodig zijn voor het opstellen van een succesvol financieel plan, zodat jij jouw onderneming op financieel vlak goed kan onderbouwen.


Inhoudsopgave

Ga direct naar:


Financieel Plan – een realistisch beeld

financieel-plan-voorbeeld

Voorbeeld financieel plan - Bij het opstellen van een financieel plan is het van groot belang om een realistisch beeld te schetsen van de financiële situatie van jouw onderneming. Een realistisch beeld schetsen van je financiële situatie betekent dat je een goed beeld hebt van je huidige financiële situatie en dat je op basis daarvan een plan maakt voor de toekomst. Dit houdt in dat je niet alleen kijkt naar wat je op korte termijn nodig hebt om je bedrijf op te zetten, maar ook naar wat je op lange termijn nodig hebt om te kunnen blijven groeien.

Het is hierbij belangrijk om niet te veel ineens te willen investeren, maar om je investeringen te beperken tot wat je echt nodig hebt. Op deze manier zorg je ervoor dat je geen onnodige financiële risico's neemt en dat je de financiële gezondheid van je bedrijf op lange termijn veiligstelt. Door een realistisch beeld te schetsen van je financiële situatie zorg je er dus voor dat je een stevige basis legt voor het succes van je bedrijf.


Hoe begin je met een Financieel Plan

Voordat je begint met het maken van een financieel plan, is het belangrijk om een goed beeld te hebben van de doelen en de toekomstplannen van jouw onderneming.

Wat zijn de verwachte inkomsten en uitgaven? Welke investeringen zijn nodig om jouw doelen te behalen en hoe ga je deze financieren? Hier gaan we in op hoe je begint met het maken van een financieel plan, zodat je een stevige basis hebt om verder te bouwen aan jouw onderneming. We richten ons hierbij op de Investeringsbegroting en Financieringsbegroting, die essentieel zijn bij het opstellen van een financieel plan.


Voorbeeld financieel plan - Investeringsbegroting

Een investeringsbegroting is een belangrijk onderdeel van het financieel plan voor een zzp'er in de bouw. Het is een overzicht van de investeringen die nodig zijn om het bedrijf op te starten en draaiende te houden. Het is belangrijk om een realistische begroting te maken, waarbij je rekening houdt met alle kosten die komen kijken bij het opstarten en runnen van een bedrijf in de bouwsector.

In de investeringsbegroting staan zowel de vaste activa als de vlottende activa vermeld. Bij vaste activa moet je denken aan investeringen in bijvoorbeeld huisvesting (inclusief verbouwing), machines, apparatuur, gereedschappen, inventaris, computerapparatuur, vervoermiddelen, goodwill bij overname, waarborgsommen en vergunningen. Vlottende activa zijn bijvoorbeeld voorraden, verzekeringen, openingskosten en kasgeld.


Voorbeeld INVESTERINGSBEGROTING

investeringsbegrotng-voorbeeld

VOORBEELD FINANCIEEL PLAN - Financieringsbegroting

Een financieringsbegroting is een belangrijk onderdeel van het financieel plan. Het geeft een overzicht van hoe de investeringen in het financieel plan worden gefinancierd en op welke termijn dit gebeurt.

Het is belangrijk om bij het kiezen van een financieringsvorm goed te kijken naar de voorwaarden en de rente die gevraagd wordt. Het is ook aan te raden om meerdere financieringsvormen met elkaar te vergelijken en eventueel advies te vragen bij een financieel adviseur of accountant. Er zijn verschillende manieren om een financiering te regelen, afhankelijk van de behoeften en de mogelijkheden van de onderneming. Een aantal mogelijke financieringsvormen zijn:

  • Eigen vermogen: Hierbij wordt de financiering uit eigen middelen, zoals spaargeld, ingebracht.
  • Vreemd vermogen: Dit is een financiering die wordt verstrekt door een externe partij, zoals een bank, een kredietverstrekker of investeerder. Hierbij kan gedacht worden aan een lening, krediet of leasing.
  • Crowdfunding: Dit is een financieringsvorm waarbij een grote groep mensen, vaak via internet, een klein bedrag investeert in het project of de onderneming.


Voorbeeld FINANCIERINGSBEGROTING

financieringsbegrotng-voorbeeld

Vervolgstappen financieel Plan

Nu je een investerings- en financieringsbegroting hebt gemaakt, is het tijd om verder te gaan met het maken van je financieel plan. Het volgende belangrijke onderdeel van je plan is de exploitatiebegroting en liquiditeitsbegroting.

In deze sectie zullen we je laten zien hoe je deze begrotingen maakt en hoe je jouw financiële plannen voor de toekomst kunt visualiseren. Het is belangrijk om deze vervolgstappen serieus te nemen, zodat je een duidelijk beeld krijgt van de financiële gezondheid van je bedrijf en eventuele risico's kunt beperken.


VOORBEELD FINANCIEEL PLAN - Exploitatiebegroting

de exploitatiebegroting is een belangrijk onderdeel van het financieel plan. Hierin worden de verwachte omzetten en kosten opgenomen voor de komende jaren. Door deze van elkaar af te trekken kan het resultaat van de onderneming worden bepaald. Het resultaat kan worden gebruikt om te beoordelen of de onderneming winstgevend is en of er voldoende geld wordt verdiend om de investeringen terug te verdienen.

In de exploitatiebegroting staan onder andere de omzet, de inkoop, de eventuele inhuur, de personeelskosten, de vervoerskosten, de huisvestingskosten, rente en afschrijvingen. Het is van belang om realistische verwachtingen te hebben en deze op een goede manier te verwerken in de exploitatiebegroting.


Voorbeeld Exploitatiebegroting

exploitatiebegrotng-voorbeeld

VOORBEELD FINANCIEEL PLAN - Liquiditeitsbegroting

De liquiditeitsbegroting is een belangrijk onderdeel van het financieel plan omdat het inzicht geeft in de beschikbare liquide middelen, oftewel de kasstromen van de onderneming. Het is belangrijk om voldoende liquide middelen beschikbaar te hebben om aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen, zoals het betalen van de rekeningen en aflossen van leningen.

Door regelmatig de liquiditeitsbegroting te controleren, kun je anticiperen op eventuele tekorten en tijdig maatregelen nemen om deze tekorten te voorkomen. Het is dus van belang om de liquiditeitsbegroting regelmatig bij te werken en te monitoren om een gezonde financiële positie te behouden.


Voorbeeld Liquiditeitsbegroting

liquiditeitsbegrotng-voorbeeld

Tips Financieel Plan

Hieronder vind je enkele tips om een succesvol financieel plan op te stellen:

  1. Begin op tijd: start ruim van tevoren met het opstellen van je financieel plan. Zo heb je genoeg tijd om alle benodigde informatie te verzamelen en eventuele onverwachte kosten in kaart te brengen.
  2. Maak gebruik van templates: er zijn veel templates en voorbeelden beschikbaar online die je kunnen helpen bij het opstellen van een financieel plan. Maak hier gebruik van om tijd te besparen en ervoor te zorgen dat je geen belangrijke onderdelen mist.
  3. Zorg voor realistische aannames: het is belangrijk om realistische aannames te maken bij het opstellen van je financieel plan. Zo voorkom je dat je te hoge verwachtingen hebt en teleurgesteld wordt als je doelstellingen niet worden behaald.
  4. Wees kritisch: wees kritisch bij het opstellen van je financieel plan. Stel jezelf de vraag of alle kostenposten en aannames realistisch zijn en of er eventueel nog kosten zijn die je over het hoofd hebt gezien.
  5. Werk met verschillende scenario's: het kan helpen om met verschillende scenario's te werken bij het opstellen van je financieel plan. Zo kun je bijvoorbeeld een optimistisch, pessimistisch en realistisch scenario uitwerken om te zien hoe je plan uitpakt bij verschillende uitkomsten.
  6. Vraag om hulp: als je moeite hebt met het opstellen van een financieel plan, aarzel dan niet om hulp te vragen. Je kunt bijvoorbeeld een boekhouder, accountant of financieel adviseur raadplegen om je te helpen bij het opstellen van een realistisch plan.


Samenvatting

Samenvattend is een financieel plan essentieel voor elke ondernemer, groot of klein. Het geeft je een realistisch beeld van je financiële situatie en helpt je om je doelen te bereiken. Het opstellen van een financieel plan vereist tijd en aandacht, maar met behulp van onze tips en trucs kun je een succesvol plan opstellen.

In het plan komen verschillende onderdelen aan bod, zoals de investerings- en financieringsbegroting en de exploitatie- en liquiditeitsbegroting. Het is belangrijk om je plan regelmatig bij te werken en aan te passen aan veranderende omstandigheden. Door het opstellen van een financieel plan kun je jouw onderneming op een gezonde financiële basis zetten en de kans op succes vergroten.


FAQ voorbeeld Financieel Plan

Wat is een financieel plan en waarom heb ik er een nodig?

Een financieel plan is een overzicht van de verwachte inkomsten, uitgaven en investeringen van je onderneming. Het is belangrijk om een financieel plan te hebben, omdat het je inzicht geeft in de financiële haalbaarheid van je plannen en helpt bij het nemen van beslissingen.

Hoe begin ik met het maken van een financieel plan?

Begin met het in kaart brengen van je verwachte inkomsten, uitgaven en investeringen. Dit kan door het maken van een begroting en het bepalen van je financiële doelstellingen.

Wat zijn de belangrijkste elementen van een financieel plan?

De belangrijkste elementen van een financieel plan zijn een investeringsbegroting, financieringsbegroting, exploitatiebegroting en liquiditeitsbegroting.

Moet ik een financieel plan maken als ik een kleine onderneming heb?

Ja, ook voor kleine ondernemingen is het belangrijk om een financieel plan te hebben. Het geeft je inzicht in de financiële haalbaarheid van je plannen en helpt bij het nemen van beslissingen.

Hoe vaak moet ik mijn financieel plan bijwerken?

Je financieel plan moet regelmatig worden bijgewerkt, bijvoorbeeld jaarlijks of bij belangrijke veranderingen in je onderneming.

Wat is het verschil tussen een investeringsbegroting en een financieringsbegroting?

Een investeringsbegroting geeft inzicht in de investeringen die nodig zijn om je onderneming te starten of te laten groeien. Een financieringsbegroting laat zien hoe deze investeringen worden gefinancierd.

Hoe kan ik mijn financieel plan optimaliseren voor groei en succes?

Je kunt je financieel plan optimaliseren door realistische doelen te stellen, kosten te besparen waar mogelijk, kansen te benutten en risico's te vermijden.

Heb ik hulp nodig bij het opstellen van een financieel plan en zo ja, waar kan ik terecht?

Als je niet zeker bent hoe je een financieel plan moet opstellen, kun je altijd hulp inschakelen van een financieel adviseur of boekhouder.

Handige linkjes