Voorbeeld exploitatiebegroting

Voorbeeld exploitatiebegroting Excel, In de exploitatiebegroting bereken je de verwachte omzet en kosten voor een bepaalde periode.
Dit voorbeeld is een exploitatiebegroting op jaarbasis voor de periode van 5 jaar.
Bij de start van de bedrijf kan je zo een inschatting maken wanneer je verwacht winst te maken en eventuele afschrijvingen te doen.

 


Wat staat er in een exploitatiebegroting?


In een exploitatiebegroting wordt een prognose gemaakt van de:

  • Omzet;
  • Directe kosten
  • Indirecte kosten
  • Bedrijfsresultaat voor Belasting
  • Eventuele afschrijvingenVoorbeeld exploitatiebegroting Excel downloaden

Bekijk en download de gratis template Voorbeeld Exploitatiebegroting Excel:


Voorbeeld exploitatiebegroting ExcelVoorbeeld exploitatiebegroting Excel

download voorbeeld exploitatiebegroting ExcelWat is het verschil tussen directe en indirecte kosten?


Directe kosten zijn kosten die je maakt die 1 op 1 te maken hebben met de omzet. Bij een uitzendbureau zijn directe kosten de loonkosten. 
Indirecte kosten zijn kosten die niet direct aan de omzet gekoppeld kunnen worden. Denk daarbij aan overheadkosten zoals porto, marketing, verkoop. 
periode voorbeeld exploitatiebegroting

Je kunt zelf kiezen over welke periode je de begroting maakt, maar gangbaar is een periode van 5 jaar.
Daarbij kan je ook een begroting maken voor het eerste jaar op maandbasis.
Zo kan je vanaf het begin goed sturen op de omzet en kosten en weet je of je op schema loopt. 

Maak dus ook een exploitatiebegroting op maandbasis. 
Vanaf de eerste dag zal je ook niet direct omzet draaien, deze verwachtingen neem je allemaal mee in je begroting. 
Wanneer je een exploitatiebegroting voor grotere bedrijven maakt, zal je ook inflatie en verwachte loonkostenstijging bijvoorbeeld automatisch mee kunnen nemen in de begroting. 


Voorbeeld Excel boekhouding

Naast deze voorbeeld exploitatiebegroting in Excel, hebben we een voorbeeld boekhouding in Excel gemaakt.
Bekijk de eenvoudige Excel boekhouding en lees hoe je zelf een boekhouding op kan zetten in Excel. 
bewaarplicht

Voor de Belastingdienst geldt een bewaarplicht van je administratie van doorgaans 7 jaar.
In bijzondere gevallen ben je verplicht bepaalde informatie 10 jaar te bewaren.
Om aan je bewaarplicht te voldoen en goed overzicht voor jezelf te houden, raden we je aan een goede mappenstructuur te maken vanaf de start van je bedrijf.
Probeer dezelfde indeling aan te houden voor je digitale mappen, als je hard copy mappen. 


indeling mappen

Een logische indeling van je mappen in als volgt:

  1. Crediteuren: binnenkomende facturen
  2. Debiteuren: uitgaande facturen
  3. Kas: bonnen en contante betalingen
  4. Belastingdienst: een kopie van alle aangiftes, aanslagen en overige correspondentie
  5. Contracten: alle juridische documenten zoals huurcontracten, getekende offertes en afspraken met afnemers en leveranciers.

Lees meer over het opzetten van een boekhouding op de website van de kamer van koophandel