Voorbeeld exploitatiebegroting

Voorbeeld exploitatiebegroting Excel, In de exploitatiebegroting bereken je de verwachte omzet en kosten voor een bepaalde periode.
Dit voorbeeld is een exploitatiebegroting op jaarbasis voor de periode van 5 jaar.
Bij de start van de bedrijf kan je zo een inschatting maken wanneer je verwacht winst te maken en eventuele afschrijvingen te doen.

 

alle-financiele-templates

Wat staat er in een exploitatiebegroting?

In een exploitatiebegroting wordt een prognose gemaakt van de:

  • Omzet;
  • Directe kosten
  • Indirecte kosten
  • Bedrijfsresultaat voor Belasting
  • Eventuele afschrijvingen

Een exploitatiebegroting is een financieel plan waarin de prognose met betreking tot je omzet en kosten uiteen worden gezet. Met behulp van je exploitatiebegroting kan je de fianciele haalbaarheid van je bedrijf bekijken. De exploitatiebegroting is ook een onderdeel van je financieel plan als je een odernemingsplan gaat maken. Potentiele investeerders zullen deze willen zien, om te kunnen bekijken of je plannen haalbaar zijn en je de financiering op termijn terug kan betalen.


In de exploitatiebegroting staat in eerste instantie je verwachte omzet. Je kunt deze eventueel opsplitsen in omzetgroepen. Verder staan je verwachte kosten erin vermeld. Je vaste kosten en je variabele kosten, zoals lonen, huur, verkoopkosten, accountantskosten, enzovoorts.


De omzet minus de kosten is je verwachte winst of verliles. Op basis van je exploiotatiebegroting kan je toekomstplannen maken voor je bedrijf. Daarom is het belangrijk om het een dynamisch document te maken, waarbij je de cijfers regelmatig bijwerkt. Ook kan je aan de hand daarvan zien of je plannen realistisch waren en in hoeverre de werkelijke Winst en Verlies rekening overeenkomt met hetgeen je geprognotiseerd hebt in je exploitatiebegroting.


Voorbeeld exploitatiebegroting Excel downloaden

Bekijk en download de gratis template Voorbeeld Exploitatiebegroting Excel:


Exploitatiebegroting.1

download voorbeeld exploitatiebegroting Excel

exploitatiebegrotig-button

Wat is het verschil tussen directe en indirecte kosten?

Directe kosten zijn kosten die je maakt die 1 op 1 te maken hebben met de omzet. Bij een uitzendbureau zijn directe kosten de loonkosten. 
Indirecte kosten zijn kosten die niet direct aan de omzet gekoppeld kunnen worden. Denk daarbij aan overheadkosten zoals porto, marketing, verkoop. 


periode voorbeeld exploitatiebegroting

Je kunt zelf kiezen over welke periode je de begroting maakt, maar gangbaar is een periode van 5 jaar.
Daarbij kan je ook een begroting maken voor het eerste jaar op maandbasis.
Zo kan je vanaf het begin goed sturen op de omzet en kosten en weet je of je op schema loopt. 

Maak dus ook een exploitatiebegroting op maandbasis. 
Vanaf de eerste dag zal je ook niet direct omzet draaien, deze verwachtingen neem je allemaal mee in je begroting. 
Wanneer je een exploitatiebegroting voor grotere bedrijven maakt, zal je ook inflatie en verwachte loonkostenstijging bijvoorbeeld automatisch mee kunnen nemen in de begroting. 


Exploitatiebegroting

Voorbeeld Excel boekhouding

Naast deze voorbeeld exploitatiebegroting in Excel, hebben we een voorbeeld boekhouding in Excel gemaakt.
Bekijk de eenvoudige Excel boekhouding en lees hoe je zelf een boekhouding op kan zetten in Excel. 


1-boekhouding-excel

bewaarplicht

Voor de Belastingdienst geldt een bewaarplicht van je administratie van doorgaans 7 jaar.
In bijzondere gevallen ben je verplicht bepaalde informatie 10 jaar te bewaren.
Om aan je bewaarplicht te voldoen en goed overzicht voor jezelf te houden, raden we je aan een goede mappenstructuur te maken vanaf de start van je bedrijf.
Probeer dezelfde indeling aan te houden voor je digitale mappen, als je hard copy mappen. indeling mappen

Een logische indeling van je mappen in als volgt:

  1. Crediteuren: binnenkomende facturen
  2. Debiteuren: uitgaande facturen
  3. Kas: bonnen en contante betalingen
  4. Belastingdienst: een kopie van alle aangiftes, aanslagen en overige correspondentie
  5. Contracten: alle juridische documenten zoals huurcontracten, getekende offertes en afspraken met afnemers en leveranciers.


expoitatiebegrotig in ondernemingsplan

Een exploitatiebegroting is een onderdeel van een financieel plan. 

Met een goede voorbereiding vergroot je de kansen voor jouw bedrijf. 
Het is niet verplicht om een ondernemingsplan te maken, maar het geeft je inzicht in de haalbaarheid van je idee. 
Daarnaast kunnen geldschieters erom vragen om te kunnen zien wat de risico's zijn. 

Met behulp van deze templates kan je een professioneel en beknopt ondernemingsplan opstellen. 
Download de template die bij je past en ga direct aan de slag!


Een ondernemingsplan maak je voor de oprichting of overname van een bedrijf. In het plan beschrijf je de doelstellingen, strategieën, marktanalyse, organisatie en financiën van je bedrijf. Het doel van een ondernemingsplan is om de investeerders, medewerkers en andere belanghebbenden te overtuigen van de haalbaarheid en het winstpotentieel van het bedrijf. 


Bij het maken van een ondernemingsplan is belangrijk om realistische doelstellingen en prognoses te maken. Ook een goede  strategie is van belang om je doelstellingen te kunnen bereiken. 


Bekijk hier de voorbeeld ondernemingsplannen


Lees meer over het opzetten van een boekhouding op de website van de kamer van koophandel


Carla's templates

Op Carla’s Templates staan GRATIS Templates voor onder andere Brieven, Cv's en nog veel meer. Bij de categorie CV's vind je naast Templates ook tips om een perfect CV te maken. Bekijk al onze CV Templates. Lees alles over onze gratis cv templates en ga direct aan de slag. 

Bekijk ook de gratis voorbeeld cv's van topvoorbeelden.com. 


Zoek eenvoudig in onze uitgebreide bibliotheek met professionele Microsoft sjablonen. Kies uit honderden prachtige, gratis lay-outs die je inspireren en je volgende project een vliegende start geven.

Alle templates zijn direct volledig te bewerken naar jouw wensen. Verlies geen tijd meer aan het maken van sjablonen en ga gelijk aan de slag met je project. 


Verhoog je productiviteit met kant-en-klare lay-outs van hoge kwaliteit. Download binnen enkele seconden je gewenste template in ZIP en gebruik Word of Excel om de sjablonen direct helemaal naar wens te bewerken.