Voorbeeld Excel boekhouding

Voorbeeld Excel boekhouding, als ZZP-er, Freelancer, of als eenmanszaak ben je verplicht om een administratie bij te houden voor de Belastingdienst. Je bent vrij om alles op je eigen manier te doen, mist je kunt aantonen dat je een sluitende administratie hebt en overzicht hebt over je inkomsten en uitgaven.


Je kunt dus prima voor een eenvoudige administratie Excel gebruiken. In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat er geen voorraden zijn en dat er geen mensen in loondienst zijn. Het is dus een administratie voor bijvoorbeeld een freelancer, de omzet bestaat enkel uit de uren van de freelancer. 

 Voorbeeld Excel boekhouding

Voorbeeld Excel boekhoudingVoorbeeld Excel boekhouding

Download voorbeeld boekhouding Excel

In dit Voorbeeld Excel boekhouding hebben we een inkoopboek + verkoopboek opgenomen en een urenregistratie + kilometerregistratie.
In de Winst en verliesrekening staat het overzicht van je opbrengsten, kosten en de winst of je verlies.
Maak per periode, afhankelijk van het aantal mutaties en je verplichting tot BTW aangifte een winst en verlies overzicht. 


Voorbeeld Excel boekhouding: inkoopboek

Voorbeeld Excel boekhouding: InkoopboekVoorbeeld Excel boekhouding: Inkoopboek

In je inkoopboek verwerk je alle binnenkomende facturen. Dat zijn facturen die jij moet betalen. 

Zorg ervoor dat je elke crediteur een apart nummer toekent in je boekhouding. Zo kan je makkelijk op crediteur selecteren en je crediteuren goed terugvinden. De facturen boek je op factuurdatum en factuurnummer, waarbij je gelijk het juiste grootboek toekent om straks eenvoudig je Winst en Verliesrekening te maken.

Specificeer altijd de BTW: De bedragen exclusief BTW heb je nodig voor je kostenberekening, de BTW bedragen heb je straks nodig voor je BTW aangifte. 

Als je de inkoopfactuur betaald hebt, verwerk je dit in je overzicht met de betaalwijze erbij. Zo heb je een goed overzicht van je openstaande posten en kan je de betalingen bij controle gemakkelijk terugvinden. 

Lees meer over het inkoopboek en bekijk de voorbeeld template. 

Voorbeeld Excel boekhouding: verkoopboek

Voorbeeld Excel boekhouding: VerkoopboekVoorbeeld Excel boekhouding: Verkoopboek

In je verkoopboek verwerk je alle uitgaande facturen. Dat zijn facturen die jij betaald krijgt. 

Zorg ervoor dat je elke debiteur een apart nummer toekent in je boekhouding. Zo kan je makkelijk op debiteur selecteren en je debiteuren goed terugvinden. De facturen boek je op factuurdatum en factuurnummer, waarbij je gelijk het juiste grootboek toekent om straks eenvoudig je Winst en Verliesrekening te maken.

Specificeer altijd de BTW: De bedragen exclusief BTW heb je nodig voor je omzetberekening, de BTW bedragen heb je straks nodig voor je BTW aangifte. 

Als de debiteur heeft betaald, verwerk je dit in je overzicht met de betaalwijze erbij. Zo heb je een goed overzicht van je openstaande posten en kan je de betalingen bij controle gemakkelijk terugvinden. 

Voorbeeld Excel boekhouding: urenregistratie

Voorbeeld Excel boekhouding: UrenregistratieVoorbeeld Excel boekhouding: Urenregistratie

In je urenregistratie verwerk je je gewerkte uren per dag. Je geeft daarbij een omschrijving van de activiteiten, koppelt de activiteiten aan een interne of externe opdracht, vermeld het uurloon en kan zo ook eenvoudig je omzetberekening maken. 

Voorbeeld Excel boekhouding: kilometerregistratie

Voorbeeld Excel boekhouding: KilometerregistratieVoorbeeld Excel boekhouding: Kilometerregistratie

In je kilometerregistratie verwerk je je gereden kilometers per rit. Je geeft daarbij de start KM, de eind KM en de gereden KM op. Ook vermeld je voor eventuele controles het startadres en eindadres. De kilometers geef je een P van Privé of een Z van Zakelijk, waarbij je de eventuele projecten erbij kan vermelden. Als je om bent gereden, dan kan je daar in de opmerkingen iets over kwijt.


Zorg voor een zorgvuldige administratie en maak het zo inzichtelijk dat er makkelijk controle op kan plaatsvinden. 

Voorbeeld Excel boekhouding: kilometerregistratie

Voorbeeld Excel boekhouding: KilometerregistratieVoorbeeld Excel boekhouding: Kilometerregistratie

Je grootboek is een overzicht van de boekhoudkundige posten die je gebruikt. De omzetposten en kostenposten verwerk je in je Winst en Verliesrekening. 


administratie opzetten

Voor de Belastingdienst geldt een bewaarplicht van je administratie van doorgaans 7 jaar. In bijzondere gevallen ben je verplicht bepaalde informatie 10 jaar te bewaren. 

Om aan je bewaarplicht te voldoen en goed overzicht voor jezelf te houden, raden we je aan een goede mappenstructuur te maken vanaf de start van je bedrijf. Probeer dezelfde indeling aan te houden voor je digitale mappen, als je hard copy mappen. 


indeling mappen

Een logische indeling van je mappen in als volgt:

  1. Crediteuren: binnenkomende facturen
  2. Debiteuren: uitgaande facturen
  3. Kas: bonnen en contante betalingen
  4. Belastingdienst: een kopie van alle aangiftes, aanslagen en overige correspondentie
  5. Contracten: alle juridische documenten zoals huurcontracten, getekende offertes en afspraken met afnemers en leveranciers.

Lees meer over het opzetten van een boekhouding op de website van de kamer van koophandel