Voorbeeld Excel boekhouding

Voorbeeld Excel boekhouding, als ZZP-er, Freelancer, of als eenmanszaak ben je verplicht om een administratie bij te houden voor de Belastingdienst. Je bent vrij om alles op je eigen manier te doen, mist je kunt aantonen dat je een sluitende administratie hebt en overzicht hebt over je inkomsten en uitgaven.

 

alle-financiele-templates

Je kunt dus prima voor een eenvoudige administratie Excel gebruiken. In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat er geen voorraden zijn en dat er geen mensen in loondienst zijn. Het is dus een administratie voor bijvoorbeeld een freelancer, de omzet bestaat enkel uit de uren van de freelancer. 


Voorbeeld Excel boekhouding

1-boekhouding-excel

Download voorbeeld boekhouding Excel

button-boekhouding-excel

In dit Voorbeeld Excel boekhouding hebben we een inkoopboek + verkoopboek opgenomen en een urenregistratie + kilometerregistratie.
In de Winst en verliesrekening staat het overzicht van je opbrengsten, kosten en de winst of je verlies.
Maak per periode, afhankelijk van het aantal mutaties en je verplichting tot BTW aangifte een winst en verlies overzicht. 


Voorbeeld Excel boekhouding: inkoopboek

2-boekhouding-excel-inkoopboek.1

In je inkoopboek verwerk je alle binnenkomende facturen. Dat zijn facturen die jij moet betalen. 

Zorg ervoor dat je elke crediteur een apart nummer toekent in je boekhouding. Zo kan je makkelijk op crediteur selecteren en je crediteuren goed terugvinden. De facturen boek je op factuurdatum en factuurnummer, waarbij je gelijk het juiste grootboek toekent om straks eenvoudig je Winst en Verliesrekening te maken.

Specificeer altijd de BTW: De bedragen exclusief BTW heb je nodig voor je kostenberekening, de BTW bedragen heb je straks nodig voor je BTW aangifte. 

Als je de inkoopfactuur betaald hebt, verwerk je dit in je overzicht met de betaalwijze erbij. Zo heb je een goed overzicht van je openstaande posten en kan je de betalingen bij controle gemakkelijk terugvinden. 

Lees meer over het inkoopboek en bekijk de voorbeeld template. 


Voorbeeld Excel boekhouding: verkoopboek

3-boekhouding-excel-verkoopboek.1

In je verkoopboek verwerk je alle uitgaande facturen. Dat zijn facturen die jij betaald krijgt. 

Zorg ervoor dat je elke debiteur een apart nummer toekent in je boekhouding. Zo kan je makkelijk op debiteur selecteren en je debiteuren goed terugvinden. De facturen boek je op factuurdatum en factuurnummer, waarbij je gelijk het juiste grootboek toekent om straks eenvoudig je Winst en Verliesrekening te maken.

Specificeer altijd de BTW: De bedragen exclusief BTW heb je nodig voor je omzetberekening, de BTW bedragen heb je straks nodig voor je BTW aangifte. 

Als de debiteur heeft betaald, verwerk je dit in je overzicht met de betaalwijze erbij. Zo heb je een goed overzicht van je openstaande posten en kan je de betalingen bij controle gemakkelijk terugvinden. Voorbeeld Excel boekhouding: urenregistratie

5-boekhouding-excel-Urenregistratie.1

In je urenregistratie verwerk je je gewerkte uren per dag. Je geeft daarbij een omschrijving van de activiteiten, koppelt de activiteiten aan een interne of externe opdracht, vermeld het uurloon en kan zo ook eenvoudig je omzetberekening maken. Voorbeeld Excel boekhouding: kilometerregistratie

6-boekhouding-excel-Kilometerregistratie.1

In je kilometerregistratie verwerk je je gereden kilometers per rit. Je geeft daarbij de start KM, de eind KM en de gereden KM op. Ook vermeld je voor eventuele controles het startadres en eindadres. De kilometers geef je een P van Privé of een Z van Zakelijk, waarbij je de eventuele projecten erbij kan vermelden. Als je om bent gereden, dan kan je daar in de opmerkingen iets over kwijt.


Zorg voor een zorgvuldige administratie en maak het zo inzichtelijk dat er makkelijk controle op kan plaatsvinden. Voorbeeld Excel boekhouding: grootboek

7-boekhouding-excel-Grootboek

Je grootboek is een overzicht van de boekhoudkundige posten die je gebruikt. De omzetposten en kostenposten verwerk je in je Winst en Verliesrekening. 


administratie opzetten

Voor de Belastingdienst geldt een bewaarplicht van je administratie van doorgaans 7 jaar. In bijzondere gevallen ben je verplicht bepaalde informatie 10 jaar te bewaren. 

Om aan je bewaarplicht te voldoen en goed overzicht voor jezelf te houden, raden we je aan een goede mappenstructuur te maken vanaf de start van je bedrijf. Probeer dezelfde indeling aan te houden voor je digitale mappen, als je hard copy mappen. 


indeling mappen

Een logische indeling van je mappen in als volgt:

  1. Crediteuren: binnenkomende facturen
  2. Debiteuren: uitgaande facturen
  3. Kas: bonnen en contante betalingen
  4. Belastingdienst: een kopie van alle aangiftes, aanslagen en overige correspondentie
  5. Contracten: alle juridische documenten zoals huurcontracten, getekende offertes en afspraken met afnemers en leveranciers.


Exploitatiebegroting

Een exploitatiebegroting is een financieel plan waarin de prognose met betreking tot je omzet en kosten uiteen worden gezet. Met behulp van je exploitatiebegroting kan je de fianciele haalbaarheid van je bedrijf bekijken. De exploitatiebegroting is ook een onderdeel van je financieel plan als je een odernemingsplan gaat maken. Potentiele investeerders zullen deze willen zien, om te kunnen bekijken of je plannen haalbaar zijn en je de financiering op termijn terug kan betalen.


In de exploitatiebegroting staat in eerste instantie je verwachte omzet. Je kunt deze eventueel opsplitsen in omzetgroepen. Verder staan je verwachte kosten erin vermeld. Je vaste kosten en je variabele kosten, zoals lonen, huur, verkoopkosten, accountantskosten, enzovoorts.


Exploitatiebegroting.1

Lees meer over het opzetten van een boekhouding op de website van de kamer van koophandel

Carla's templates

Op Carla’s Templates staan GRATIS Templates voor onder andere Brieven, Cv's en nog veel meer. Bij de categorie CV's vind je naast Templates ook tips om een perfect CV te maken. Bekijk al onze CV Templates. Lees alles over onze gratis cv templates en ga direct aan de slag. 

Bekijk ook de gratis voorbeeld cv's van topvoorbeelden.com.