Voorbeeld email bezwaar


Voorbeeld email bezwaar, schrijf de perfecte mail in een handomdraai!


Kan je bezwaar maken via de mail ?


In sommige gevallen kan je bezwaar maken via de mail . 
Lees wel altijd even de voorwaarden of website van de betreffende organisatie om te kijken of er een bezwaarprocedure is. 
Als er een bezwaarprocedure aanwezig is, staat daarin hoe je de bezwaar kan indienen, welke termijn er geldt voor je bezwaar, alsook eventuele emailadressen en contactpersonen. 


Indienen bezwaar

In een bezwaarschrift geef je aan dat je het niet eens bent met een bepaalde beslissing en waarom je het er niet mee eens bent. Je maakt bezwaar tegen de beslissing. 

Aan het maken van bezwaar is vaak een bepaalde termijn verbonden. Deze termijn staat op de beslissing vermeld, of is wettelijk bepaald. Zoek daarom uit binnen hoeveel tijd je bezwaar kan aantekenen en zorg dat je op tijd bent. 

In je bezwaarschrift leg je in duidelijke bewoording uit waar je bezwaar tegen maakt en waarom je daar bezwaar tegen maakt. Zorg ervoor dat je goed op de hoogte bent van je rechten en plichten voordat je de brief opstelt. Zo voorkom je dat je ten onrechte bezwaar maakt, of dat je verwijst naar onjuiste informatie. Als er bepaalde wetteksten zijn die je bezwaar ondersteunen, verwijs je hiernaar in je email.

In je bezwaarschrift kan je vragen om bepaalde vervolgacties uit de beslissing uit te stellen. Bijvoorbeeld incassokosten die in rekening worden gebracht als je niet betaald, of een verhoging die wordt doorgevoerd.

Voeg altijd zoveel mogelijk bewijs toe aan je bezwaarschrift. Als je bijvoorbeeld een overtreding niet hebt kunnen begaan omdat je niet de berijder was van de auto, of een onderbouwing van waarom jij de WOZ waarde gewijzigd wil hebben.

 

voorbeeld-bezwaarschrift-e-mailVoorbeeld mail bezwaar

Voorbeeld email bezwaar

Geachte heer/ mevrouw,

Door middel van deze email teken ik bezwaar tegen uw beslissing van [DATUM],
waarin u aangeeft dat ik  een toeslag zal ontvangen van [BEDRAG] voor [TOESLAG]. 

Omdat uw beslissing is gebaseerd op verkeerde gegevens maak ik bezwaar tegen uw besluit.
De berekening ie gebaseerd op een verzamelinkomen van [BEDRAG] in [JAAR].
Het juiste verzamelinkomen voor [JAAR] is {BEDRAG]. Als bijlage heb ik de specificatie van het verzamelinkomen van [JAAR] toegevoegd. 

Graag verzoek ik u om op basis van mijn juiste verzamelinkomen een nieuwe berekening te maken
en mij per [DATUM] weer in het recht stelt van de toeslag a [BEDRAG]. Ik ontvang graag binnen 2 weken een reactie van u.

Vriendelijke groet,  

Naam, Achternaam


Carla's templates

Op Carla’s Templates staan GRATIS Templates voor onder andere Brieven, Cv's en nog veel meer. Bij de categorie BRIEVEN vind je naast Templates ook informatie over het opstellen van een Nederlandse brief, de afsluiting van een brief, tips om de perfecte brief op te stellen, sollicitatiebrieven en nog veel meer. Bekijk al onze Brief Templates.

 

Ben je nog op zoek naar een leuke vacature? Bekijk bij google jobs de vacatures in jouw regio.