Professionele Gratis voorb
eeld Templates
voor thuis en op kantoor. 


Voorbeeld brief ingebrekestelling koopwoning

Voorbeeld brief ingebrekestelling koopwoning uit de categorie Brief Templates Wonen. Bekijk alle BRIEF TEMPLATES uit deze categorie.BEKIJK


DOWNLOAD


HANDBOEK
DOWNLOAD INFODe bestanden zijn direct beschikbaar om te downloaden via ZIP;

Pak de ZIP file uit, sla het Word bestand op en ga direct aan de slag;

Je ontvangt bij de download de gratis Template in Microsoft Word en een handboek met instructies. NOTESDit is een gratis Template;

Je bent zelf verantwoordelijk voor je document/brief;

Bij twijfel adviseren wij altijd een specialist in te schakelen;

Het is niet toegestaan deze Template door te verkopen of voor andere commerciële doelstellingen te gebruiken.zo maak je een briefstap 1

Download de gewenste Template. stap 2

Voer de NAW gegevens en basis informatie in.stap 3

Geef in de eerste alinea kort aan waar de brief over gaat.stap 4

In de vervolgalinea(’s) ga je verder in op het onderwerp van de brief. stap 5

Sluit de brief af- indien van toepassing met een verzoek tot actie.stap 6

Voeg eventuele bijlagen toe. stap 7

Dubbel check en verstuur de brief.
tekst Voorbeeld brief ingebrekestelling koopwoning
[PLAATS], [DATUM]

Betreft: [ONDERWERP: VOORBEELD BRIEF VERBORGEN GEBREKEN INGEBREKESTELLING]

 

Beste  [NAAM HEER/ MEVROUW NAAM],

 

Zoals u weet hebben wij op [DATUM] uw woning gekocht te [ADRESGEGEVENS VAN DE WONING]. Helaas hebben wij moeten constateren dat er geborgen gebreken aan de woning zijn, welke ten tijde van de verkoop niet kenbaar zijn gemaakt.

 

Het gaat om de volgende geborgen gebreken: Geef hier een opsomming van de geborgen gebreken.

 

Aangezien deze geborgen gebreken al aanwezig waren toen ik de woning kocht, deze niet bij verkoop gemeld waren en wij niet tot een oplossing hebben kunnen komen, stel ik u hierbij in gebreke. Ik stel u nogmaals in de gelegenheid om tot reparatie over te gaan binnen [TERMIJN]. Wanneer u weigert mee te werken aan een oplossing zal ik zelf de gebreken laten repareren en houdt ik u verantwoordelijk voor de kosten. In de bijlage heb ik een offerte bijgevoegd voor een reële inschatting van de kosten.

 

Graag verneem ik binnen [AANTAL] dagen na dagtekening van u. U kunt mij telefonisch bereiken op [TELEFOONNUMMER], of via de mail op [MAILADRES].

 

Met vriendelijke groeten,

 

[NAAM AFZENDER]

[HANDTEKENING AFZENDER]

opbouw Voorbeeld brief ingebrekestelling koopwoning


Elke brief Template heeft de standaard opbouw, zo ook de Voorbeeld brief ingebrekestelling koopwoning, bekijk hieronder de verschillende onderdelen van een brief.

 
1. NAW GEGEVENS AFZENDER

[NAAM AFZENDER]

[STRAAT + HUISNUMMER]

[POSTCODE + PLAATS]
2. NAW GEGEVENS ONTVANGER

[NAAM ONTVANGER]

[STRAAT + HUISNUMMER]

[POSTCODE + PLAATS]
3. PLAATS EN DATUM

Bijvoorbeeld: Den Haag, 00-00-0000 OF Den Haag, 1 januari 0000 

De plaatsnaam begin je altijd met een hoofdletter. Verder kan je de keuze maken om de datum in cijfers uit te drukken, of om de maand voluit te schrijven (waarbij de eerste letter van de maand altijd een kleine letter is).
4. ONDERWERP

Hier geef je het onderwerp van de brief, bijvoorbeeld een referentienummer, of een verwijzing naar een bepaald specialisme.  
5. AANHEF

Voor wanneer de naam en het geslacht van de ontvanger niet bekend is, wordt het meest gebruik van de aanhef:

 Geachte heer/ mevrouw,

 

Andere opties zijn: 

Geachte heer mevrouw (achternaam)  

Geachte heer (voorletter, achternaam)

Geachte drs. (voorletter, achternaam)

 

Wanneer je een niet al te formele brief stuurt, kan je als aanhef Beste (gevolgd door de voornaam, of gevolgd door meneer/ mevrouw Achternaam gebruiken. 

Er zijn nog andere mogelijkheden voor de aanhef, maar we hebben een aantal gebruikelijke voor je op een rijtje gezet.
6. EERSTE ALINEA

In de eerste alinea geef je een inleiding waarin je kort vertelt waar de brief over gaat. Eventueel verwijs je naar eerder contact.  
7. TWEEDE ALINEA EN VERVOLG INHOUD

In de 2e alinea ga je dieper in op je onderwerp, eventueel verdeeld in meerdere alinea’s.

 8. AFSLUITING

De afsluiting van de brief bestaat uit een groet, bijvoorbeeld: Met vriendelijke groet. Bij formelere brieven wordt “Hoogachtend” gebruikt.  
9. ONDERTEKENING

De ondertekening van de brief bestaat uit de naam en de handtekening. Bij een digitale brief kan je er ook voor kiezen om een digitale handtekening te gebruiken.

 10. BIJLAGEN

Voeg je bijlage(n) toe aan je brief? In dat geval zet je onderaan de brief dat er bijlage(n) aan toegevoegd zijn, met de naam van de bijlage(n).

 Lettertype Voorbeeld brief ingebrekestelling koopwoning
Voor deze Template zijn de volgende lettertypes gebruikt:


Source Sans Pro

Source Sans Pro is een schreefloos lettertype gemaakt door Paul D. Hunt, uitgebracht door Adobe in 2012. Het is de eerste open-source lettertypefamilie van Adobe, gedistribueerd onder de SIL Open Font-licentie. Het lettertype is geïnspireerd op de Gotische vormen.

 
Carla's templatesOp Carla’s Templates staan GRATIS Templates voor onder andere Brieven, Cv's en nog veel meer. Bij de categorie BRIEVEN vind je naast Templates ook informatie over het opstellen van een Nederlandse brief, de afsluiting van een brief, tips om de perfecte brief op te stellen en nog veel meer. Bekijk al onze Brief Templates.


Lees meer over uw rechten en plichten als huiseigenaar op de website eigenhuis.nl