Professionele Gratis voorb
eeld Templates
voor thuis en op kantoor. Voorbeeld brief huurder
Voorbeeld brief huurder, Templates in Microsoft Word voor alles wat met je woning te maken heeft.

Zoek de juiste brief template en ga direct aan de slag!


VOORBEELD BRIEF huurder


Heb je een aankondiging van een verhoging van je huur ontvangen en denk je dat deze niet rechtsgeldig is? Of heb je een betalingsachterstand opgelopen en wil je een voorstel doen voor een betalingsregeling? Bekijk hieronder de verschillende voorbeeld brief wonen templates voor jou als huurder. 


Zorg er altijd voor dat je brief de standaard opmaak heeft van een zakelijke brief of email. Dat betekent dat de NAW gegevens van de ontvanger en verzender erin staan, de datum en het onderwerp van de brief, de aanhef (wanneer je de naam van de ontvanger kent gebruik je deze, anders voldoet een standaard aanhef met "Geachte heer/ mevrouw", de inhoud van de brief en de afsluiting en ondertekening. 


Daarnaast adviseren wij om de brief met heldere taal te voorzien en de opbouw van de alinea's in de juiste volgorde te zetten. Je start de inhoud van de brief met een inleidende alinea waarin je kort aangeeft waar je brief over gaat. In de vervolgalinea's ga je verder in op het onderwerp. Afhankelijk van het onderwerp van je brief verzoek je de ontvanger om een reactie. Zorg ervoor dat als je een reactie termijn stelt, deze reëel en haalbaar is. Binnen 2 werkdagen een oplossing verwachten voor een complexe situatie is niet haalbaar. Ook zijn er bedrijven en instanties die zelf een standaard reactie termijn hanteren, houd daar rekening mee bij het schrijven van je brief en de verwachtingen die je hebt. 


Als huurder is het daarnaast van belang dat je weet wat je rechten en plichten zijn. Zoek deze uit alvorens je de brief stuurt, zodat je zeker weet dat je in je recht staat. Standaard brief opmaakElke brief Template, zo ook de Voorbeeld brief bevestiging ontslag, heeft de standaard opbouw van een zakelijke brief, bekijk hieronder de verschillende onderdelen van een zakelijke brief.

 

 

 

1. NAW GEGEVENS AFZENDER

 

[NAAM AFZENDER]

 

[STRAAT + HUISNUMMER]

 

[POSTCODE + PLAATS]

 

 

2. NAW GEGEVENS ONTVANGER

 

[NAAM ONTVANGER]

 

[STRAAT + HUISNUMMER]

 

[POSTCODE + PLAATS]

 

 

3. PLAATS EN DATUM

 

Bijvoorbeeld: Den Haag, 00-00-0000 OF Den Haag, 1 januari 0000

 

De plaatsnaam begin je altijd met een hoofdletter. Verder kan je de keuze maken om de datum in cijfers uit te drukken, of om de maand voluit te schrijven (waarbij de eerste letter van de maand altijd een kleine letter is).

 

 

4. ONDERWERP

 

Hier geef je het onderwerp van de brief, bijvoorbeeld een referentienummer, of een verwijzing naar een bepaald specialisme. 

 

 

 

5. AANHEF

 

Voor wanneer de naam en het geslacht van de ontvanger niet bekend is, wordt het meest gebruik van de aanhef:

 

 Geachte heer/ mevrouw,

 

 

 

Andere opties zijn:

 

Geachte heer mevrouw (achternaam) 

 

Geachte heer (voorletter, achternaam)

 

Geachte drs. (voorletter, achternaam)

 

 

 

Wanneer je een niet al te formele brief stuurt, kan je als aanhef Beste (gevolgd door de voornaam, of gevolgd door meneer/ mevrouw Achternaam gebruiken.

 

Er zijn nog andere mogelijkheden voor de aanhef, maar we hebben een aantal gebruikelijke voor je op een rijtje gezet.

 

 

6. EERSTE ALINEA

 

In de eerste alinea geef je een inleiding waarin je kort vertelt waar de brief over gaat. Eventueel verwijs je naar eerder contact. 

 

 

 

7. TWEEDE ALINEA EN VERVOLG INHOUD

 

In de 2e alinea ga je dieper in op je onderwerp, eventueel verdeeld in meerdere alinea’s.

 

 

 

8. AFSLUITING

 

De afsluiting van de brief bestaat uit een groet, bijvoorbeeld: Met vriendelijke groet. Bij formelere brieven wordt “Hoogachtend” gebruikt. 

 

 

 

9. ONDERTEKENING

 

De ondertekening van de brief bestaat uit de naam en de handtekening. Bij een digitale brief kan je er ook voor kiezen om een digitale handtekening te gebruiken.

 

 

 

10. BIJLAGEN

 

Voeg je bijlage(n) toe aan je brief? In dat geval zet je onderaan de brief dat er bijlage(n) aan toegevoegd zijn, met de naam van de bijlage(n).Naast de voorbeeld brief wonen staan er op Carla’s Templates GRATIS Templates voor onder andere Brieven, Cv's en nog veel meer. Bij de categorie BRIEVEN vind je naast Templates ook informatie over het opstellen van een Nederlandse brief, de afsluiting van een brief, tips om de perfecte brief op te stellen en nog veel meer. Bekijk al onze Brief Templates.


Wil je meer weten over de rechten en plichten van de huurder en verhuurder? Kijk daarvoor eens op de website van de Rijksoverheid