Professionele Gratis voorb
eeld Templates
voor thuis en op kantoor. 


Voorbeeld brief betalingsregeling verhuurder

Voorbeeld brief betalingsregeling verhuurder uit de categorie Brief Templates Wonen. Bekijk alle BRIEF TEMPLATES voor de verhuurder uit deze categorie.BEKIJK


DOWNLOAD


HANDBOEK
DOWNLOAD INFODe bestanden zijn direct beschikbaar om te downloaden via ZIP;

Pak de ZIP file uit, sla het Word bestand op en ga direct aan de slag;

Je ontvangt bij de download de gratis Template in Microsoft Word en een handboek met instructies. NOTESDit is een gratis Template;

Je bent zelf verantwoordelijk voor je document/brief;

Bij twijfel adviseren wij altijd een specialist in te schakelen;

Het is niet toegestaan deze Template door te verkopen of voor andere commerciële doelstellingen te gebruiken.
tekst Voorbeeld brief betalingsregeling verhuurder
[PLAATS], [DATUM]

Betreft: [ONDERWERP: VOORBEELD BRIEF BEVESTIGING BETALINGSREGELING]

 

Geachte heer of mevrouw,

 

Naar aanleiding van uw openstaande schuld bij ons a [BEDRAG] bevestigen wij hierbij de betalingsregeling die wij [DATUM] telefonisch overeen zijn gekomen.

 

Hierbij spreken wij af dat u:

Geef heldere opsomming van de gemaakte afspraken. De termijnbedragen waarin wordt afgelost en de data waarop deze bedragen worden voldaan. Schrijf ook verder alle voorwaarden op om alles zo goed mogelijk af te dichten. Bijvoorbeeld wat er gebeurt met incassokosten en rente, of wat de consequenties zijn wanneer de huurder zich niet aan de betalingsafspraken houdt.

 

Wij gaan ervan uit dat wij u hiermee voldoende tegemoet zijn gekomen en zien uit naar een goede afhandeling. Wanneer u vragen heeft kunt u contact opnemen met [NAAM en TELEFOONNUMMER].

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

[NAAM AFZENDER]

[HANDTEKENING AFZENDER]
opbouw Voorbeeld brief betalingsregeling verhuurder


Elke brief Template heeft de standaard opbouw, zo ook de Voorbeeld brief betalingsregeling verhuurder, bekijk hieronder de verschillende onderdelen van een brief.

 
1. NAW GEGEVENS AFZENDER

[NAAM AFZENDER]

[STRAAT + HUISNUMMER]

[POSTCODE + PLAATS]
2. NAW GEGEVENS ONTVANGER

[NAAM ONTVANGER]

[STRAAT + HUISNUMMER]

[POSTCODE + PLAATS]
3. PLAATS EN DATUM

Bijvoorbeeld: Den Haag, 00-00-0000 OF Den Haag, 1 januari 0000 

De plaatsnaam begin je altijd met een hoofdletter. Verder kan je de keuze maken om de datum in cijfers uit te drukken, of om de maand voluit te schrijven (waarbij de eerste letter van de maand altijd een kleine letter is).
4. ONDERWERP

Hier geef je het onderwerp van de brief, bijvoorbeeld een referentienummer, of een verwijzing naar een bepaald specialisme.  
5. AANHEF

Voor wanneer de naam en het geslacht van de ontvanger niet bekend is, wordt het meest gebruik van de aanhef:

 Geachte heer/ mevrouw,

 

Andere opties zijn: 

Geachte heer mevrouw (achternaam)  

Geachte heer (voorletter, achternaam)

Geachte drs. (voorletter, achternaam)

 

Wanneer je een niet al te formele brief stuurt, kan je als aanhef Beste (gevolgd door de voornaam, of gevolgd door meneer/ mevrouw Achternaam gebruiken. 

Er zijn nog andere mogelijkheden voor de aanhef, maar we hebben een aantal gebruikelijke voor je op een rijtje gezet.
6. EERSTE ALINEA

In de eerste alinea geef je een inleiding waarin je kort vertelt waar de brief over gaat. Eventueel verwijs je naar eerder contact.  
7. TWEEDE ALINEA EN VERVOLG INHOUD

In de 2e alinea ga je dieper in op je onderwerp, eventueel verdeeld in meerdere alinea’s.

 8. AFSLUITING

De afsluiting van de brief bestaat uit een groet, bijvoorbeeld: Met vriendelijke groet. Bij formelere brieven wordt “Hoogachtend” gebruikt.  
9. ONDERTEKENING

De ondertekening van de brief bestaat uit de naam en de handtekening. Bij een digitale brief kan je er ook voor kiezen om een digitale handtekening te gebruiken.

 10. BIJLAGEN

Voeg je bijlage(n) toe aan je brief? In dat geval zet je onderaan de brief dat er bijlage(n) aan toegevoegd zijn, met de naam van de bijlage(n).

 Lettertype Voorbeeld brief betalingsregeling verhuurder
Voor deze Template zijn de volgende lettertypes gebruikt:


Source Sans Pro

Source Sans Pro is een schreefloos lettertype gemaakt door Paul D. Hunt, uitgebracht door Adobe in 2012. Het is de eerste open-source lettertypefamilie van Adobe, gedistribueerd onder de SIL Open Font-licentie. Het lettertype is geïnspireerd op de Gotische vormen.

 
Carla's templatesOp Carla’s Templates staan GRATIS Templates voor onder andere Brieven, Cv's en nog veel meer. Bij de categorie BRIEVEN vind je naast Templates ook informatie over het opstellen van een Nederlandse brief, de afsluiting van een brief, tips om de perfecte brief op te stellen en nog veel meer. Bekijk al onze Brief Templates.


Lees meer over de rechten en plichten van de huurder en verhuurder op de website van de Rijksoverheid