Professionele Gratis voorb
eeld Templates
voor thuis en op kantoor. 


Voorbeeld betalingsherinnering

Voorbeeld betalingsherinnering uit de categorie Incasso Brief Templates. Bekijk alle BRIEF TEMPLATES uit deze categorie.BEKIJK


DOWNLOAD


HANDBOEK
DOWNLOAD INFODe bestanden zijn direct beschikbaar om te downloaden via ZIP;

Pak de ZIP file uit, sla het Word bestand op en ga direct aan de slag;

Je ontvangt bij de download de gratis Template in Microsoft Word en een handboek met instructies. NOTESDit is een gratis Template;

Je bent zelf verantwoordelijk voor je document/brief;

Bij twijfel adviseren wij altijd een specialist in te schakelen;

Het is niet toegestaan deze Template door te verkopen of voor andere commerciële doelstellingen te gebruiken.zo maak je een briefstap 1

Download de gewenste Template. stap 2

Voer de NAW gegevens en basis informatie in.stap 3

Geef in de eerste alinea kort aan waar de brief over gaat.stap 4

In de vervolgalinea(’s) ga je verder in op het onderwerp van de brief. stap 5

Sluit de brief af- indien van toepassing met een verzoek tot actie.stap 6

Voeg eventuele bijlagen toe. stap 7

Dubbel check en verstuur de brief.
tekst voorbeeld betalingsherinnering 1
[PLAATS], [DATUM]

 

Betreft: [ONDERWERP: VOORBEELD BETALINGSHERINNERING]

 

Geachte heer of mevrouw,

 

Volgens onze financiële administratie hebben wij nog geen (volledige) betaling mogen ontvangen van factuur [FACTUURNUMMER OPENSTAANDE FACTUUR]. In de bijlage hebben we een kopie van de factuur toegevoegd.

 

Wij verzoeken u vriendelijk om het openstaande bedrag a [BEDRAG] binnen [AANTAL] dagen over te maken op onze bankrekening: [IBANNUMMER, ten name van NAAM REKENINGHOUDER].

 

Wanneer uw betaling deze brief heeft gekruist, kunt u de brief als niet verzonden beschouwen. Verder kunt u bij vragen of onduidelijkheden contact opnemen met de financiële administratie op [TELEFOONNUMMER/ EMAL].

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

[NAAM AFZENDER]

[HANDTEKENING AFZENDER]tekst voorbeeld betalingsherinnering 2
[PLAATS], [DATUM]

Betreft: [ONDERWERP: VOORBEELD BETALINGSHERINNERING]

 

 

Geachte heer of mevrouw,

 

Middels deze brief willen wij erop attenderen dat er volgens onze financiële administratie nog geen (volledige) betaling heeft plaatsgevonden van factuur [FACTUURNUMMER OPENSTAANDE FACTUUR]. Voor de volledigheid hebben wij in de bijlage een kopie van de factuur toegevoegd.

 

Wellicht is de factuur aan uw aandacht ontsnapt en daarom verzoeken wij u vriendelijk om het openstaande bedrag a [BEDRAG] binnen [AANTAL] dagen over te maken op onze bankrekening: [IBANNUMMER, ten name van NAAM REKENINGHOUDER].

 

Wellicht dat er een reden is waarom de factuur nog niet is betaald? In dat geval kunt e contact opnemen met [NAAM-TELEFOONNUMMER]. Uiteraard kunt u deze brief als niet verzonden beschouwen als uw betaling de brief heeft gekruist.

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

[NAAM AFZENDER]

[HANDTEKENING AFZENDER]tekst voorbeeld betalingsherinnering 3
[PLAATS], [DATUM]

Betreft: [ONDERWERP: VOORBEELD BETALINGSHERINNERING]

 

 

Geachte heer of mevrouw,

 

Hierbij willen wij u verzoeken om na te gaan of het klopt dat wij nog geen betaling hebben ontvangen van factuur [FACTUURNUMMER]. Volgens onze administratie hebben wij de factuur op [DATUM] verzonden en heeft er nog geen betaling op plaatsgevonden. In de bijlage hebben we een kopie van de betreffende factuur toegevoegd.

 

Wanneer er een reden is dat de factuur nog niet is voldaan, of onze administraties niet overeen komen, kunt u contact opnemen met [NAAM, TELEFOONNUMMER]. Anders verzoeken wij u binnen [AANTAL] dagen over te gaan tot betaling. U kunt het bedrag a [BEDRAG] overmaken op rekeningnummer [IBAN] ten name van [NAAM].

 

Wij zien uw betaling graag tegemoet.

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

[NAAM AFZENDER]

[HANDTEKENING AFZENDER]tekst voorbeeld betalingsherinnering 4
[PLAATS], [DATUM]

Betreft: [ONDERWERP: VOORBEELD BETALINGSHERINNERING]

 

 

Geachte heer of mevrouw,

 

Op [DATUM] hebben wij u een [PRODUCT] geleverd, waarvoor wij op [DATUM] factuur [FACTUURNUMMER] hebben gestuurd. Helaas hebben wij nog geen betaling van de factuur gezien.

 

Wij verzoeken u daarom vriendelijk om de factuur [FACTUURNUMMER] binnen [AANTAL] dagen alsnog te voldoen op rekeningnummer [IBAN] ten name van [NAAM REKENINGHOUDER].

 

Heeft uw betaling deze brief geruist? In dat geval kunt u de brief als niet verzonden beschouwen. Bij vragen over de openstaande factuur of deze betalingsherinnering kunt u contact opnemen met [NAAM EN TELEFOONNUMMER].

 

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

[NAAM AFZENDER]

[HANDTEKENING AFZENDER]
opbouw brief


Elke brief Template heeft een standaard opbouw, zo ook de betalingsherinnering. 

Bekijk hieronder de verschillende onderdelen van een zakelijke brief.

 
1. NAW GEGEVENS AFZENDER

[NAAM AFZENDER]

[STRAAT + HUISNUMMER]

[POSTCODE + PLAATS]
2. NAW GEGEVENS ONTVANGER

[NAAM ONTVANGER]

[STRAAT + HUISNUMMER]

[POSTCODE + PLAATS]
3. PLAATS EN DATUM

Bijvoorbeeld: Den Haag, 00-00-0000 OF Den Haag, 1 januari 0000 

De plaatsnaam begin je altijd met een hoofdletter. Verder kan je de keuze maken om de datum in cijfers uit te drukken, of om de maand voluit te schrijven (waarbij de eerste letter van de maand altijd een kleine letter is).
4. ONDERWERP

Hier geef je het onderwerp van de brief, bijvoorbeeld een referentienummer, of een verwijzing naar een bepaald specialisme.  
5. AANHEF

Voor wanneer de naam en het geslacht van de ontvanger niet bekend is, wordt het meest gebruik van de aanhef:

 Geachte heer/ mevrouw,

 

Andere opties zijn: 

Geachte heer mevrouw (achternaam)  

Geachte heer (voorletter, achternaam)

Geachte drs. (voorletter, achternaam)

 

Wanneer je een niet al te formele brief stuurt, kan je als aanhef Beste (gevolgd door de voornaam, of gevolgd door meneer/ mevrouw Achternaam gebruiken. 

Er zijn nog andere mogelijkheden voor de aanhef, maar we hebben een aantal gebruikelijke voor je op een rijtje gezet.
6. EERSTE ALINEA

In de eerste alinea geef je een inleiding waarin je kort vertelt waar de brief over gaat. Eventueel verwijs je naar eerder contact.  
7. TWEEDE ALINEA EN VERVOLG INHOUD

In de 2e alinea ga je dieper in op je onderwerp, eventueel verdeeld in meerdere alinea’s.

 8. AFSLUITING

De afsluiting van de brief bestaat uit een groet, bijvoorbeeld: Met vriendelijke groet. Bij formelere brieven wordt “Hoogachtend” gebruikt.  
9. ONDERTEKENING

De ondertekening van de brief bestaat uit de naam en de handtekening. Bij een digitale brief kan je er ook voor kiezen om een digitale handtekening te gebruiken.

 10. BIJLAGEN

Voeg je bijlage(n) toe aan je brief? In dat geval zet je onderaan de brief dat er bijlage(n) aan toegevoegd zijn, met de naam van de bijlage(n).

 Lettertype brief
Voor deze Template zijn de volgende lettertypes gebruikt:


Source Sans Pro

Source Sans Pro is een schreefloos lettertype gemaakt door Paul D. Hunt, uitgebracht door Adobe in 2012. Het is de eerste open-source lettertypefamilie van Adobe, gedistribueerd onder de SIL Open Font-licentie. Het lettertype is geïnspireerd op de Gotische vormen.

 
Carla's templatesOp Carla’s Templates staan GRATIS Templates voor onder andere Brieven, Cv's en nog veel meer. Bij de categorie BRIEVEN vind je naast Templates ook informatie over het opstellen van een Nederlandse brief, de afsluiting van een brief, tips om de perfecte brief op te stellen en nog veel meer. Bekijk al onze Brief Templates.


Lees meer over je rechten en plichten bij een incassotraject op de website van de Rijksoverheid