Resume opleidingen

Resume Opleidingen: Wat vermeld je bij je opleidingen in je resume?
Hoe geef je de opsomming en wat laat je achterwege?
Lees alles over je opleidingen op je resume en ga direct aan de slag met 1 van onze voorbeeld templates. 


Baanwinnende Resume templates

Gratis-resume-template-1
Gratis-resume-template-2
Gratis-resume-template-6
Gratis-resume-template-9

Bij je opleidingen geef je een beknopte opsomming van de opleidingen en cursussen die je hebt gedaan. In het sollicitatieproces is het van belang dat je voldoet aan de gestelde eisen op het gebied van kennis. Deze kennis kan je hebben opgedaan tijdens de opdelingen en cursussen die je hebt gevolgd, in combinatie met je werkervaring.

Zorg ervoor dat alle relevante opleidingen en cursussen op je cv staan. Niet relevante zaken laat je vooral achterwege. Als je bijvoorbeeld een cursus voor een hobby hebt gedaan die totaal niet relevant is voor de functie, dan zet je deze niet op je resume. Je hebt immers maar beperkte plek op de pagina en het is belangrijk dat er geen overbodige info op staat, dit kan alleen maar afleiden van hetgeen wel relevant is.Resume opleidingen en cursussen: Weergave

Bij dit onderdeel geef je simpelweg een korte opsomming van de relevante informatie. Het is in principe niet nodig om uitgebreide omschrijvingen erbij te vermelden, tenzij dit van toegevoegde waarde kan zijn voor de functie. Als je een “standaard” opleiding hebt gevolgd, dan weet de recruiter immers wat deze opleiding inhoudt en behoeft dat geen extra info. Dit kan anders zijn als je met keuzepakketten te maken hebt gehad die relevant zijn voor de functie. In dat geval kan je deze keuzepakketten erbij vermelden. Ook wanneer je een afstudeerproject hebt gedaan wat precies aansluit op de functie, kan je ervoor kiezen om deze erbij te vermelden. Vaak wordt dat echter gedaan bij de werkervaring.

 

De volgende informatie over je opleidingen vermeld je in ieder geval wel op je resume:

  • Naam van de opleiding
  • Periode waarin je de opleiding hebt gevolgd
  • Wanneer je het diploma hebt behaald, of de vakken hebt behaald
  • Naam van de onderwijsinstelling
  • Plaats van de onderwijsinstelling
  • Eventuele specialisatie of studierichting (indien van toepassing)

De cursussen kan je apart vermelden, of samenvoegen bij het onderdeel opleidingen. Zorg ervoor dat je alleen de relevante cursussen op je resume zet en vermeld alle info die interessant kan zijn voor een recruiter. Zo kan de datum van geldigheid bijvoorbeeld van belang zijn bij bijvoorbeeld een VCA cursus. Ook veel IT cursussen hebben tegenwoordig een geldigheid, omdat deze wereld zo snel in ontwikkeling is. Denk daarbij aan een google analytics cursus die een geldigheid heeft van 1 jaar. Na deze tijd zal je de cursus opnieuw moeten doen om de het certificaat te behouden.

Bij cursussen kan je de informatie beknopter houden en daarom wordt dit onderdeel ook vaak apart vermeld. Afhankelijk van de inhoud van je resume kan je die beslissing maken.Resume opleidingen: Wat als je de opleiding niet hebt afgerond?

Als je een opleiding niet hebt behaald, maar er wel aanzienlijke kennis hebt opgedaan, dan vermeld je deze ook op je resume. Je kunt in dat geval aangeven dat je het diploma niet hebt behaald, maar wel bepaalde vakken hebt afgerond of deelcertificaten hebt behaald. Als je na een maand bent afgehaakt op een studie van 4 jaar, is het niet relevant dit te vermelden op je resume. Het zal je positie in het sollicitatieproces in dat geval niet versterken.  Resume opleidingen en cursussen: Volgorde

Je zet bij dit onderdeel de meest recente opleiding bovenaan en gaat vervolgens in chronologische volgorde verder. Zo springt de laatste opleiding eruit en kan de recruiter zien wat jouw meest recent opgedane kennis is.

 

Je kunt er ook voor kiezen om het precies andersom te doen. Dus bovenaan je eerste opleiding te vermelden en daarna verder te gaan met meer recente opleidingen. Die keuze hangt af van hoe jouw resume er uitziet, of je veel opleidingen hebt gedaan of juist net een starter bent. Het is in ieder geval belangrijk dat je ervoor zorgt dat de belangrijkste informatie eruit springt.Resume opleidingen: 6 seconden regel

Een recruiter kijkt gemiddeld 6 seconden naar een resume of cv om een eerste selectie te maken. Je hebt dus maar weinig tijd om de aandacht van een recruiter te trekken. Een heldere opsomming van de opleidingen en cursussen is een belangrijk onderdeel voor een recruiter om aansluiting met de vacature te kunnen vinden.

Omdat recruiters je cv zo snel scannen, is het belangrijk dat je skills goed naar boven komen en de aansluiting op de vacature makkelijk te vinden is. Haal hier je voordeel uit door dit onderdeel goed weer te geven.


Slotnoot

Tot slot willen we nog een keer benoemen dat je echt alleen de relevante opleidingen en cursussen op je resume vermeld. Zoals bij alle onderdelen is het belangrijk om na te gaan of de informatie van toegevoegde waarde is voor de functie waar je op solliciteert en of de informatie aansluit bij de vacature. Een grip- en slip cursus voor autorijden is niet relevant als je op een kantoorbaan solliciteert, maar kan wel weer relevant zijn als je op een functie als chauffeur of pakketbezorging gaat solliciteren.


Gratis resume template

Op Carla's templates staan 100 + gratis voorbeeld cv's en gratis resume templates. Kies het sjabloon dat bij je past, download het voorbeeld in Microsoft Word en ga direct aan de slag. Met onze gratis templates maak je jouw cv of resume in een handomdraai. 

Bekijk ook de gratis cv en resume templates op topvoorbeelden.com


Carla's templates

Op Carla's templates vind je professionele voorbeeld templates voor thuis en op kantoor.
Daarnaast geven we zoveel mogelijk informatie over de verschillende onderwerpen, zodat jij het perfecte document op kan stellen.
Of het nu om een zakelijk brief gaat, je gaat solliciteren en een voorbeeld cv nodig hebt, of je een bedrijf aan het starten bent. Op Carla's Templates vind je voor alles de juiste template.
Alle voorbeelden zijn gratis voor persoonlijk gebruik en gemaakt in Word of Excel. Download de gewenste template en ga direct aan de slag! 

Your second block of text...