Gantt chart templates

Gantt chart templates: Gantt chart is een weergave van een projectplanning in een soort staafdiagram dat de begin- en einddatum van taken binnen een project weergeeft. De diagram is genoemd naar Henry Gantt, een Amerikaanse ingenieur en managementadviseur die hem in het begin van de 20e eeuw ontwikkelde.

Gantt-diagrammen worden vaak gebruikt in projectbeheer om de voortgang van taken binnen een project te visualiseren en te volgen, en om mogelijke problemen of vertragingen te identificeren.


Gantt chart templates

Om een gantt chart te maken heb je enige kennis van Excel nodig. Zo maak je in een gantt chart gebruik van “voorwaardelijke opmaak”. Bij deze functie krijgen de cellen een bepaalde kleur of opmaak, als er aan bepaalde voorrwaarden wordt voldaan.

Een voorbeeld formule voor voorwaardelijke opmaak is: =EN(F$5>=$C6;F$5<=$C6+$D6-1).


Gantt chart conditional formatting

Met behulp van conditonal formatting (voorwaardelijke opmaak) kan je de gantt chart visueel maken. Voorwaardelijke opmaak maakt het mogelijk om bepaalde waarden te markeren of bepaalde cellen te identificeren. Onder bepaalde condities verandert het uiterlijk van een celbereik dat voldoet aan je voorwaarden. Je kunt dus cellen markeren die waarden bevatten die aan een bepaalde voorwaarde voldoen. Of je kunt een heel celbereik opmaken en het exacte formaat variëren naarmate de waarde van elke cel varieert.

Met behulp van deze optie in Excel kan je bijvoorbeeld de dagen dat een project gepland staat een bepaalde kleur geven. Zo is in de gantt chart eenvoudig te zien wanneer een bepaalde taak ingepland staat. Als je gebruik maakt van een gantt chart met geplande data en daadwerkelijke data, kan je visueel maken hoe deze twee in verhouding staan tot elkaar.

De optie conditional formatting is dus essentieel voor het maken van een gantt chart.


Gantt chart templates: toepassing conditional formatting

·         Selecteer het celbereik, de tabel of het hele blad waarop je voorwaardelijke opmaak wilt toepassen.

·         Klik op het tabblad Start op Voorwaardelijke opmaak.

·         Kies voor een nieuwe regel.

·         Nu krijg je verschillende opties waar je uit kan kiezen en kan je de voorwaarden verder invulling geven.

Bij onze gantt chart templates hebben we gebruik gemaakt van een formule: de optie “een formule gebruiken om te bepalen welke cellen worden opgemaakt.

In onze eerste gantt chart template hebben we gebruik gemaakt van de formulie: =EN(F$4>=$C5;+F$4<=$E5). Vertaald betekent deze formule dat de datum van de cel groter of gelijk moet zijn aan de startdatum van de taak EN dat de datum van de cel kleiner of gelijk moet zijn als de einddatum van de taak.


Gantt chart templates Excel

Hieronder staan 2 gantt chart templates in Excel. Zo heb je een beginnetje voor het maken van je gantt chart. Je kunt in Excel zelf ook een aantal voorbeeld tenplates vinden die je als opzetje kunt gebruiken. 


Gantt chart templates voorbeeld 1

gantt-chart-template-2

Gantt chart templates voorbeeld 2

gantt-chart-template-1

Gantt chart templates: uitleg

Een Gantt Chart is visueel hulpmiddel dat gebruikt wordt voor de planning van projecten. Projectleiders en projectmanagers maken er veelvuldig gebruik van om de projecten op een heldere manier te visualiseren. In de gantt chart staan alle taken van het project met de daaraan gelieerde start en einddata.

De gantt chart is genoemd naar Henry Gantt. Hij heeft de visulaisatie van projecten op deze manier geintroduceerd.


Gantt chart templates inhoud

 • In een gantt chart staan aan de linkerkant de taken/ onderdelen van het project. Eventueel kan daar ook de naam van de verantwoordelijke projectmedewerker bij worden genoteerd. Aan de rechterkant van de gantt chart staan de data met de activiteiten in een workflow weergegeven.
 • Alle taken hebben een begin- en einddata die wordt gemaakt op basis van een schatting. Je kunt de gantt chart eenvoudig maken, of uitbreiden met bijvoorbeeld afhankelijkheden, mijlpalen, en andere verbanden.
 • De mijlpalen kunnen bijvoorbeeld een oplevering zijn, of een afhankelijkheid voor de start van een nieuwe (deel)taak.
 • Het project kan op deze wijze goed bijgehouden worden.

In de gantt chart beheers je dus de duur van het project waardoor je kan aansturen en bijsturen indien nodig. Voordat je een gantt chart gaat maken heb je de volgende informatie nodig:

 • De activiteiten die binnen het project plaatsvinden
 • De verschillende fases van het project
 • Een tijdsbepaling van de activiteiten en fases van het project
 • De volorde van de activiteiten en fases van het project
 • De verantwoordelijken voor de activiteiten
 • Eventuele benodigde materialen voor het project
 • De mijlpalen/ deadlines

Deze informatie verwerk je in de gantt chart en vervolgens is het van belang om de voortgang te bewaken tijdens het project. Je kunt dit doen door de voortgang van de activiteiten te controleren, de planning bij te stellen indien nodig en de mijlpalen goed te bewaken.

Een gantt chart is dus niet een overzicht wat je eenmaling maakt en verder laat voor wat het is. Het is een tool die continue in beweging is en bijgehouden wordt. In de regel komt de gantt chart bij elk projectoverleg naar boven en wordt deze als uitgangspunt gebruikt voor de voortgang van het project.

Er zijn verschillende softwareprogramma’s waarin je een gantt chart kan maken, maar je kunt deze ook gewoon in Excel maken. In Excel staan een aantal gratis gantt chart templates, je kunt hem ook van scratch maken met behulp van Excel en de voorwaardelijke opmaak, of je kunt gebruik maken van onze gratis gantt chart templates.Lees mee over het ontstaan en gebruik van een gantt chart