Professionele Gratis voorb
eeld Templates
voor thuis en op kantoor. Brief schuldenaar
Brief schuldenaar

Brief schuldenaar: Templates voor als je een schuld hebt. 

Als je een schuld hebt raden wij je altijd aan om in gesprek te blijven met de schuldeiser. Een veel voorkomende reactie is om de kop in het zand te steken en de brieven ongeopend te laten, maar dit brengt veel extra kosten met zich mee. 


Als een schuldeiser jou als privé persoon een ingebrekestelling heeft gestuurd, kunnen er incassokosten in rekening gebracht worden. Je hebt na ontvangst van de brief (1 dag na dagtekening van de brief) wettelijk gezien nog 14 dagen om je factuur te betalen voordat er incassokosten in rekening gebracht mogen worden. De incassokosten zijn wettelijk bepaald en starten bij 15% over de eerste 2500,-. Lees meer over het incassotraject en de verschillende stappen ervan. 


Op Carla’s Templates staan GRATIS Templates voor onder andere Brieven, Cv's en nog veel meer. Bij de categorie BRIEVEN vind je naast Templates ook informatie over het opstellen van een Nederlandse brief, de afsluiting van een brief, tips om de perfecte brief op te stellen en nog veel meer. Bekijk al onze Brief Templates.


Opbouw standaard briefElke brief Template heeft de standaard opbouw, zo ook de voorbeeld brief werkgever. Bekijk hieronder de verschillende onderdelen van een brief.

 1. NAW GEGEVENS AFZENDER

[NAAM AFZENDER]

[STRAAT + HUISNUMMER]

[POSTCODE + PLAATS]
2. NAW GEGEVENS ONTVANGER

[NAAM ONTVANGER]

[STRAAT + HUISNUMMER]

[POSTCODE + PLAATS]
3. PLAATS EN DATUM

Bijvoorbeeld: Den Haag, 00-00-0000 OF Den Haag, 1 januari 0000 

De plaatsnaam begin je altijd met een hoofdletter. Verder kan je de keuze maken om de datum in cijfers uit te drukken, of om de maand voluit te schrijven (waarbij de eerste letter van de maand altijd een kleine letter is).
4. ONDERWERP

Bijvoorbeeld: Den Haag, 00-00-0000 OF Den Haag, 1 januari 0000 

De plaatsnaam begin je altijd met een hoofdletter. Verder kan je de keuze maken om de datum in cijfers uit te drukken, of om de maand voluit te schrijven (waarbij de eerste letter van de maand altijd een kleine letter is).
5. AANHEF

Voor wanneer de naam en het geslacht van de ontvanger niet bekend is, wordt het meest gebruik van de aanhef:

 Geachte heer/ mevrouw,

 

Andere opties zijn: 

Geachte heer mevrouw (achternaam)  

Geachte heer (voorletter, achternaam)

Geachte drs. (voorletter, achternaam)

 

Wanneer je een niet al te formele brief stuurt, kan je als aanhef Beste (gevolgd door de voornaam, of gevolgd door meneer/ mevrouw Achternaam gebruiken. 

Er zijn nog andere mogelijkheden voor de aanhef, maar we hebben een aantal gebruikelijke voor je op een rijtje gezet.
6. EERSTE ALINEA

In de eerste alinea geef je een inleiding waarin je kort vertelt waar de brief over gaat, in dit geval een klacht. Geef aan dat je een klacht hebt en in het kort waar de klacht betrekking op heeft. 
7. TWEEDE ALINEA EN VERVOLG

In de 2e alinea ga je dieper in op je onderwerp, eventueel verdeeld in meerdere alinea’s. Vertel wat je klacht precies inhoudt en geef een goede onderbouwing. Je kunt ook al gewenste oplossingen aankaarten in je brief. 
8. AFSLUITING

De afsluiting van de brief bestaat uit een groet, bijvoorbeeld: Met vriendelijke groet. Bij formelere brieven wordt “Hoogachtend” gebruikt. Als afsluitende zin kan je aangeven dat je een reactie of een actie op je klacht verwacht en daar een termijn aan koppelen. Een redelijke termijn voor niet spoedeisende zaken is 3 a 4 weken. Mocht de ontvanger binnen die termijn nog geen oplossing kunnen hebben vinden, zullen ze je hier in ieder geval van po de hoogte moeten stellen. In dat geval zal je vaak een ontvangstbevestiging van je klacht ontvangen met de melding dat je klacht in behandeling is genomen.  
9. ONDERTEKENING

De ondertekening van de brief bestaat uit de naam en de handtekening. Bij een digitale brief kan je er ook voor kiezen om een digitale handtekening te gebruiken.

 10. BIJLAGEN

Voeg je bijlage(n) toe aan je brief? In dat geval zet je onderaan de brief dat er bijlage(n) aan toegevoegd zijn, met de naam van de bijlage(n). Je kunt bijvoorbeeld fotomateriaal toevoegen, of een kopie van een factuur of orderbevestiging. 

 lEES MEER OVER JE RECHTEN EN PLICHTEN ALS SCHULDENAAR OP DE WEBSITE VAN DE RIJKSOVERHEID