Professionele Gratis voorb
eeld Templates
voor thuis en op kantoor. 


Brief klacht energieleverancier

Brief klacht energieleverancier uit de categorie Brief Templates voor Consumenten. Bekijk alle BRIEF TEMPLATES uit deze categorie. Of bekijk alle voorbeeld brieven naar je energiebedrijf op Carla's Templates. BEKIJK


DOWNLOAD


HANDBOEK
DOWNLOAD INFODe bestanden zijn direct beschikbaar om te downloaden via ZIP;

Pak de ZIP file uit, sla het Word bestand op en ga direct aan de slag;

Je ontvangt bij de download de gratis Template in Microsoft Word en een handboek met instructies. NOTESDit is een gratis Template;

Je bent zelf verantwoordelijk voor je document/brief;

Bij twijfel adviseren wij altijd een specialist in te schakelen;

Het is niet toegestaan deze Template door te verkopen of voor andere commerciële doelstellingen te gebruiken.zo maak je een briefstap 1

Download de gewenste Template. stap 2

Voer de NAW gegevens en basis informatie in.stap 3

Geef in de eerste alinea kort aan waar de brief over gaat.stap 4

In de vervolgalinea(’s) ga je verder in op het onderwerp van de brief. stap 5

Sluit de brief af- indien van toepassing met een verzoek tot actie.stap 6

Voeg eventuele bijlagen toe. stap 7

Dubbel check en verstuur de brief.
brief klacht energieleverancier 
[PLAATS], [DATUM]

Betreft: [ONDERWERP: BRIEF KLACHT ENERGIELEVERANCIER]

 

Geachte heer of mevrouw,

 

Hierbij wil ik een klacht bij u indienen over de levering van energie door uw bedrijf. Ik dien deze klacht in omdat [REDEN VAN JE KLACHT].

 

In de tweede alinea ga je verder in op je klacht en onderbouw je deze met eventuele bijlagen. Geef goed aan wat de situatie is en zorg dat dit kort en bondig doet. Blijf zakelijk en correct.

 

Als oplossing voor mijn klacht stel ik voor dat [OMSCHRIJVING VAN JE GEWENSTE OPLOSSING].

 

Graag verneem ik zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken na dagtekening van u.

 

Met vriendelijke groeten,

 

[NAAM AFZENDER]

[HANDTEKENING AFZENDER]brief klacht energieleverancier voorbeeldzinnen

1e alinea

Door middel van deze brief wil ik een klacht indienen met betrekking tot [OMSCHRIJVING KLACHT]

Middels dit schrijven wil ik mijn klacht kenbaar maken omtrent [OMSCHRIJVING KLACHT]

Graag wil ik hierbij een klacht indienen over [OMSCHRIJVING KLACHT]

Hierbij dien ik een klacht in met betrekking tot [OMSCHRIJVING KLACHT]

afsluiting

Graag verneem ik binnen 4 weken na dagtekening van u.

Ik ontvang graag een bevestiging van u dat mijn klacht in behandeling wordt genomen.  

U kunt mij voor vragen bereiken op [TELEFOONNUMMER] of [EMAILADRES].

Ik zie uw reactie graag tegemoet. 


Lees meer over de afsluiting van een Nederlandse brief. opbouw brief klacht energieleverancier 


Elke brief Template heeft de standaard opbouw, zo ook de brief klacht energieleverancier. Bekijk hieronder de verschillende onderdelen van een brief.

 
1. NAW GEGEVENS AFZENDER

[NAAM AFZENDER]

[STRAAT + HUISNUMMER]

[POSTCODE + PLAATS]
2. NAW GEGEVENS ONTVANGER

[NAAM ONTVANGER]

[STRAAT + HUISNUMMER]

[POSTCODE + PLAATS]
3. PLAATS EN DATUM

Bijvoorbeeld: Den Haag, 00-00-0000 OF Den Haag, 1 januari 0000 

De plaatsnaam begin je altijd met een hoofdletter. Verder kan je de keuze maken om de datum in cijfers uit te drukken, of om de maand voluit te schrijven (waarbij de eerste letter van de maand altijd een kleine letter is).
4. ONDERWERP

Hier geef je het onderwerp van de brief, bijvoorbeeld een referentienummer, of een verwijzing naar een bepaald specialisme.  
5. AANHEF

Voor wanneer de naam en het geslacht van de ontvanger niet bekend is, wordt het meest gebruik van de aanhef:

 Geachte heer/ mevrouw,

 

Andere opties zijn: 

Geachte heer mevrouw (achternaam)  

Geachte heer (voorletter, achternaam)

Geachte drs. (voorletter, achternaam)

 

Wanneer je een niet al te formele brief stuurt, kan je als aanhef Beste (gevolgd door de voornaam, of gevolgd door meneer/ mevrouw Achternaam gebruiken. 

Er zijn nog andere mogelijkheden voor de aanhef, maar we hebben een aantal gebruikelijke voor je op een rijtje gezet.
6. EERSTE ALINEA

In de eerste alinea geef je een inleiding waarin je kort vertelt waar de brief over gaat. Eventueel verwijs je naar eerder contact.  
7. TWEEDE ALINEA EN VERVOLG INHOUD

In de 2e alinea ga je dieper in op je onderwerp, eventueel verdeeld in meerdere alinea’s.

 8. AFSLUITING

De afsluiting van de brief bestaat uit een groet, bijvoorbeeld: Met vriendelijke groet. Bij formelere brieven wordt “Hoogachtend” gebruikt.  
9. ONDERTEKENING

De ondertekening van de brief bestaat uit de naam en de handtekening. Bij een digitale brief kan je er ook voor kiezen om een digitale handtekening te gebruiken.

 10. BIJLAGEN

Voeg je bijlage(n) toe aan je brief? In dat geval zet je onderaan de brief dat er bijlage(n) aan toegevoegd zijn, met de naam van de bijlage(n).

 Lettertype brief
Voor deze Template zijn de volgende lettertypes gebruikt:


Source Sans Pro

Source Sans Pro is een schreefloos lettertype gemaakt door Paul D. Hunt, uitgebracht door Adobe in 2012. Het is de eerste open-source lettertypefamilie van Adobe, gedistribueerd onder de SIL Open Font-licentie. Het lettertype is geïnspireerd op de Gotische vormen.

 
Carla's templatesOp Carla’s Templates staan GRATIS Templates voor onder andere Brieven, Cv's en nog veel meer. Bij de categorie BRIEVEN vind je naast Templates ook informatie over het opstellen van een Nederlandse brief, de afsluiting van een brief, tips om de perfecte brief op te stellen en nog veel meer. Bekijk al onze Brief Templates.