Professionele Gratis voorb
eeld Templates
voor thuis en op kantoor. 


brief huurverhoging

Gratis Template Brief Huurverhoging uit de categorie Brief Templates Wonen. Bekijk alle BRIEF TEMPLATES uit deze categorie.BEKIJK


DOWNLOAD


HANDBOEK
DOWNLOAD INFODe bestanden zijn direct beschikbaar om te downloaden via ZIP;

Pak de ZIP file uit, sla het Word bestand op en ga direct aan de slag;

Je ontvangt bij de download de gratis Template in Microsoft Word en een handboek met instructies. NOTESDit is een gratis Template;

Je bent zelf verantwoordelijk voor je document/brief;

Bij twijfel adviseren wij altijd een specialist in te schakelen;

Het is niet toegestaan deze Template door te verkopen of voor andere commerciële doelstellingen te gebruiken.zo maak je een briefstap 1 brief huurverhoging

Bepaal de huurverhoging en de datum per wanneer de huur zal worden verhoogd. Vaak wordt de maximale huurverhoging volgens de Rijksoverheid gehanteerd voor de jaarlijks verhoging. Lees hier meer over de geldende regels voor de huurverhoging op de website van de Rijksoverheid
stap 2 brief huurverhoging

Stel de brief op aan de hand van een van de gratis voorbeeld templates in Microsoft Word, of gebruik je eigen template. stap 3 brief huurverhoging

Geef in de brief in ieder geval duidelijk aan per wanneer de huur wordt verhoogd en wat de nieuwe huur zal bedragen. Zorg er altijd voor dat je je houdt aan de geldende regels. Zet er ook voor de duidelijkheid nog de betaalgegevens bij, het IBAN nummer waarop de huur wordt overgemaakt. stap 4 brief huurverhoging

Kijk de brief na en stuur de per (aangetekende) post. 

tekst brief huurverhoging
[PLAATS], [DATUM]

 

Betreft: [ONDERWERP: HUURVERHOGING]

 

Geachte heer of mevrouw,

 

Middels deze brief willen wij u informeren over de jaarlijkse huurverhoging die eraan zit te komen.

 

Zoals u weet verhogen wij jaarlijks onze huur conform de richtlijnen van de Rijksoverheid. Dit jaar zal dat inhouden dat wij uw huur zullen verhogen met [AANTAL] procent.

 

Concreet betekent dit dat u maandelijks per [DATUM], uiterlijk op [DATUM], de nieuwe huur a [BEDRAG] aan ons verschuldigd bent. Voor de volledigheid treft u hierbij de bankgegevens, waarop u de huur maandelijks kan voldoen: [IBAN NUMMER] ten name van [NAAM].

 

Wanneer u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met onze financiële afdeling op het telefoonnummer [TELEFOONNUMMER].

 

Met vriendelijke groeten,

 

[NAAM AFZENDER]

[HANDTEKENING AFZENDER]

 
opbouw brief


Elke brief Template heeft de standaard opbouw, zo ook de Template Huurverhoging, bekijk hieronder de verschillende onderdelen van een brief.

 
1. NAW GEGEVENS AFZENDER

[NAAM AFZENDER]

[STRAAT + HUISNUMMER]

[POSTCODE + PLAATS]
2. NAW GEGEVENS ONTVANGER

[NAAM ONTVANGER]

[STRAAT + HUISNUMMER]

[POSTCODE + PLAATS]
3. PLAATS EN DATUM

Bijvoorbeeld: Den Haag, 00-00-0000 OF Den Haag, 1 januari 0000 

De plaatsnaam begin je altijd met een hoofdletter. Verder kan je de keuze maken om de datum in cijfers uit te drukken, of om de maand voluit te schrijven (waarbij de eerste letter van de maand altijd een kleine letter is).
4. ONDERWERP

Hier geef je het onderwerp van de brief, bijvoorbeeld een referentienummer, of een verwijzing naar een bepaald specialisme.  
5. AANHEF

Voor wanneer de naam en het geslacht van de ontvanger niet bekend is, wordt het meest gebruik van de aanhef:

 Geachte heer/ mevrouw,

 

Andere opties zijn: 

Geachte heer mevrouw (achternaam)  

Geachte heer (voorletter, achternaam)

Geachte drs. (voorletter, achternaam)

 

Wanneer je een niet al te formele brief stuurt, kan je als aanhef Beste (gevolgd door de voornaam, of gevolgd door meneer/ mevrouw Achternaam gebruiken. 

Er zijn nog andere mogelijkheden voor de aanhef, maar we hebben een aantal gebruikelijke voor je op een rijtje gezet.
6. EERSTE ALINEA

In de eerste alinea geef je een inleiding waarin je kort vertelt waar de brief over gaat. Eventueel verwijs je naar eerder contact.  
7. TWEEDE ALINEA EN VERVOLG INHOUD

In de 2e alinea ga je dieper in op je onderwerp, eventueel verdeeld in meerdere alinea’s.

 8. AFSLUITING

De afsluiting van de brief bestaat uit een groet, bijvoorbeeld: Met vriendelijke groet. Bij formelere brieven wordt “Hoogachtend” gebruikt.  
9. ONDERTEKENING

De ondertekening van de brief bestaat uit de naam en de handtekening. Bij een digitale brief kan je er ook voor kiezen om een digitale handtekening te gebruiken.

 10. BIJLAGEN

Voeg je bijlage(n) toe aan je brief? In dat geval zet je onderaan de brief dat er bijlage(n) aan toegevoegd zijn, met de naam van de bijlage(n).

 Lettertype brief
Voor deze Template zijn de volgende lettertypes gebruikt:


Source Sans Pro

Source Sans Pro is een schreefloos lettertype gemaakt door Paul D. Hunt, uitgebracht door Adobe in 2012. Het is de eerste open-source lettertypefamilie van Adobe, gedistribueerd onder de SIL Open Font-licentie. Het lettertype is geïnspireerd op de Gotische vormen.

 
Carla's templatesOp Carla’s Templates staan GRATIS Templates voor onder andere Brieven, Cv's en nog veel meer. Bij de categorie BRIEVEN vind je naast Templates ook informatie over het opstellen van een Nederlandse brief, de afsluiting van een brief, tips om de perfecte brief op te stellen en nog veel meer. Bekijk al onze Brief Templates.