Brief bezwaar opzegging huur

Brief bezwaar opzegging huur uit de categorie Brief Templates Wonen. Bekijk alle BRIEF TEMPLATES uit deze categorie.


BEKIJK


bekijk-template

DOWNLOAD


download-template-transp

HANDBOEK


handboek-template


DOWNLOAD INFODe bestanden zijn direct beschikbaar om te downloaden via ZIP;

Pak de ZIP file uit, sla het Word bestand op en ga direct aan de slag;

Je ontvangt bij de download de gratis Template in Microsoft Word en een handboek met instructies. NOTESDit is een gratis Template;

Je bent zelf verantwoordelijk voor je document/brief;

Bij twijfel adviseren wij altijd een specialist in te schakelen;

Het is niet toegestaan deze Template door te verkopen of voor andere commerciële doelstellingen te gebruiken.

tekst voorbeeld Brief bezwaar opzegging huur

[PLAATS], [DATUM]

 

Betreft: [ONDERWERP: BEZWAAR OPZEGGING HUUR]

 

Geachte heer of mevrouw,

 

Hierbij maak ik bezwaar tegen de opzegging van de huur die u mij per brief d.d. [DATUM] hebt medegedeeld.

 

U geeft in uw brief aan dat [OMSCHRIJVING van de reden van de opzegging van de huur. Als een verhuurder de huur opzegt, zal hij daar een reden bij opgeven.

 

De reden die u heeft opgegeven is niet rechtsgeldig en zodoende kunt u de huur niet zonder overleg opzeggen. De reden die u opzegt is niet rechtsgeldig omdat: [OMSCHRIJVING van de reden waarom de opzegging van de huur volgens jou niet rechtsgeldig is. Geef een duidelijke omschrijving en verwijs naar eventuele wetten en regels].

 

Ik ontvang graag een schriftelijke reactie van u binnen [AANTAL] werkdagen.

 

Met vriendelijke groeten,

 

[NAAM AFZENDER]

[HANDTEKENING AFZENDER]

Lettertype voorbeeld Brief bezwaar opzegging huur


Voor deze Template zijn de volgende lettertypes gebruikt:


Source Sans Pro

Source Sans Pro is een schreefloos lettertype gemaakt door Paul D. Hunt, uitgebracht door Adobe in 2012. Het is de eerste open-source lettertypefamilie van Adobe, gedistribueerd onder de SIL Open Font-licentie. Het lettertype is geïnspireerd op de Gotische vormen.

 

Carla's templates

Op Carla’s Templates staan GRATIS Templates voor onder andere Brieven, Cv's en nog veel meer. Bij de categorie BRIEVEN vind je naast Templates ook informatie over het opstellen van een Nederlandse brief, de afsluiting van een brief, tips om de perfecte brief op te stellen en nog veel meer. Bekijk al onze Brief Templates.


Lees alles over je rechten en plichten als huurder op de website van de Rijksoverheid