Professionele Gratis voorb
eeld Templates
voor thuis en op kantoor. 


brief bezwaar boete

Brief bezwaar boete uit de categorie Brief Templates voor Consumenten. Bekijk alle BRIEF TEMPLATES uit deze categorie.BEKIJK


DOWNLOAD


HANDBOEK
DOWNLOAD INFODe bestanden zijn direct beschikbaar om te downloaden via ZIP;

Pak de ZIP file uit, sla het Word bestand op en ga direct aan de slag;

Je ontvangt bij de download de gratis Template in Microsoft Word en een handboek met instructies. NOTESDit is een gratis Template;

Je bent zelf verantwoordelijk voor je document/brief;

Bij twijfel adviseren wij altijd een specialist in te schakelen;

Het is niet toegestaan deze Template door te verkopen of voor andere commerciële doelstellingen te gebruiken.zo maak je een briefstap 1

Download de gewenste Template. stap 2

Voer de NAW gegevens en basis informatie in.stap 3

Geef in de eerste alinea kort aan waar de brief over gaat.stap 4

In de vervolgalinea(’s) ga je verder in op het onderwerp van de brief. stap 5

Sluit de brief af- indien van toepassing met een verzoek tot actie.stap 6

Voeg eventuele bijlagen toe. stap 7

Dubbel check en verstuur de brief.
Inhoud Brief bezwaar boete
[PLAATS], [DATUM]

Betreft: [ONDERWERP: BEZWAAR BOETE, BESCHIKKINGSUMMER, IBAN NUMMER]

 

Geachte heer of mevrouw,

 

Door middel van deze brief teken ik bezwaar aan tegen uw beslissing van (datum), waarin u mij een boete oplegt wegens [VERMEENDE OVERTREDING] met een bedrag van [BEDRAG BOETE].  

 

Ik ben het niet eens met uw beslissing omdat ik van mening ben dat [REDEN VAN BEZWAAR TEGEN DE BOETE]. In de bijlage heb ik een foto van de situatie toegevoegd om mijn stelling te onderbouwen.  [Het is van belang om goed te beschrijven en onderbouwen waarom je het niet eens bent met de opgelegde boete. Als je bewijsmateriaal hebt, dan kan je dit in de bijlage toevoegen.

 

Graag verneem ik zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 4 weken na dagtekening een reactie op mijn bezwaar.  Tot slot verzoek ik u om betalingsuitstel van de opgelegde boete, totdat u een beslissing op mijn bezwaarschrift heeft genomen.

 

Met vriendelijke groeten,

 

[NAAM AFZENDER]

[HANDTEKENING AFZENDER]procedure Brief bezwaar boete
Als je het niet eens bent met een boete van het CJIB, kan je daar bezwaar tegen indienen. Je kunt in dat geval een brief sturen met je bezwaar naar het CJIB binnen 6 weken na dagtekening van de opgelegde boete.

 

Er zijn een aantal verplichte onderdelen die je in je bezwaar moet zetten:

 

-  Je naam, adres, woonplaats, geboortedatum en geboorteplaats.

-  het CJIB-nummer van de boete, beschikkingsnummer

-  De reden waarom je het niet eens bent met de boet

-  Je rekeningnummer- volledige IBAN

-  de dagtekening van je bezwaar

-  je handtekening

 

Tips bij je brief bezwaar boete

 

Zorg voor een duidelijke omschrijving van de reden waarom je het niet eens bent met de boete.

 

Houd je brief zakelijk en to-the-point. Voorkom dat je emotioneel schrijft en te langdradig wordt.

 

Zorg voor goede ondersteuning van je brief in de vorm van bewijsmateriaal. Bijvoorbeeld foto’s, contracten, verkoopgegevens enz.

 

Om extra kosten te voorkomen, raden wij aan om in je brief betalingsuitstel te vragen voor de tijd dat je bezwaar in behandeling is.

 

 

 
opbouw brief bezwaar boete


Elke brief Template heeft de standaard opbouw, zo ook een brief bezwaar boete. Bekijk hieronder de verschillende onderdelen van een brief.

 
1. NAW GEGEVENS AFZENDER

[NAAM AFZENDER]

[STRAAT + HUISNUMMER]

[POSTCODE + PLAATS]
2. NAW GEGEVENS ONTVANGER

[NAAM ONTVANGER]

[STRAAT + HUISNUMMER]

[POSTCODE + PLAATS]
3. PLAATS EN DATUM

Bijvoorbeeld: Den Haag, 00-00-0000 OF Den Haag, 1 januari 0000 

De plaatsnaam begin je altijd met een hoofdletter. Verder kan je de keuze maken om de datum in cijfers uit te drukken, of om de maand voluit te schrijven (waarbij de eerste letter van de maand altijd een kleine letter is).
4. ONDERWERP

Hier geef je het onderwerp van de brief, bijvoorbeeld een referentienummer, of een verwijzing naar een bepaald specialisme.  
5. AANHEF

Voor wanneer de naam en het geslacht van de ontvanger niet bekend is, wordt het meest gebruik van de aanhef:

 Geachte heer/ mevrouw,

 

Andere opties zijn: 

Geachte heer mevrouw (achternaam)  

Geachte heer (voorletter, achternaam)

Geachte drs. (voorletter, achternaam)

 

Wanneer je een niet al te formele brief stuurt, kan je als aanhef Beste (gevolgd door de voornaam, of gevolgd door meneer/ mevrouw Achternaam gebruiken. 

Er zijn nog andere mogelijkheden voor de aanhef, maar we hebben een aantal gebruikelijke voor je op een rijtje gezet.
6. EERSTE ALINEA

In de eerste alinea geef je een inleiding waarin je kort vertelt waar de brief over gaat. Eventueel verwijs je naar eerder contact.  
7. TWEEDE ALINEA EN VERVOLG INHOUD

In de 2e alinea ga je dieper in op je onderwerp, eventueel verdeeld in meerdere alinea’s.

 8. AFSLUITING

De afsluiting van de brief bestaat uit een groet, bijvoorbeeld: Met vriendelijke groet. Bij formelere brieven wordt “Hoogachtend” gebruikt.  
9. ONDERTEKENING

De ondertekening van de brief bestaat uit de naam en de handtekening. Bij een digitale brief kan je er ook voor kiezen om een digitale handtekening te gebruiken.

 10. BIJLAGEN

Voeg je bijlage(n) toe aan je brief? In dat geval zet je onderaan de brief dat er bijlage(n) aan toegevoegd zijn, met de naam van de bijlage(n).

 Lettertype brief
Voor deze Template zijn de volgende lettertypes gebruikt:


Source Sans Pro

Source Sans Pro is een schreefloos lettertype gemaakt door Paul D. Hunt, uitgebracht door Adobe in 2012. Het is de eerste open-source lettertypefamilie van Adobe, gedistribueerd onder de SIL Open Font-licentie. Het lettertype is geïnspireerd op de Gotische vormen.

 
Carla's templatesOp Carla’s Templates staan GRATIS Templates voor onder andere Brieven, Cv's en nog veel meer. Bij de categorie BRIEVEN vind je naast Templates ook informatie over het opstellen van een Nederlandse brief, de afsluiting van een brief, tips om de perfecte brief op te stellen en nog veel meer. Bekijk al onze Brief Templates.