brief bezwaar boete

Brief bezwaar boete uit de categorie Brief Templates voor Consumenten. Bekijk alle BRIEF TEMPLATES uit deze categorie.


BEKIJK


bekijk-template

DOWNLOAD


download-template-transp

HANDBOEK


handboek-template


DOWNLOAD INFODe bestanden zijn direct beschikbaar om te downloaden via ZIP;

Pak de ZIP file uit, sla het Word bestand op en ga direct aan de slag;

Je ontvangt bij de download de gratis Template in Microsoft Word en een handboek met instructies. NOTESDit is een gratis Template;

Je bent zelf verantwoordelijk voor je document/brief;

Bij twijfel adviseren wij altijd een specialist in te schakelen;

Het is niet toegestaan deze Template door te verkopen of voor andere commerciële doelstellingen te gebruiken.

zo maak je een bezwaar boete

 • STAP 1: Download de gewenste Template.
 • STAP 2: Voer de NAW gegevens en basis informatie in.
 • STAP 3: Geef in de eerste alinea kort aan waar de brief over gaat.
 • STAP 4: In de vervolgalinea(’s) ga je verder in op het onderwerp van de brief.
 • STAP 5: Sluit de brief af- indien van toepassing met een verzoek tot actie.
 • STAP 6: Voeg eventuele bijlagen toe.
 • STAP 7: Dubbel check en verstuur de brief.


voorbeeld Brief bezwaarschrift boete

[Naam] [Adres] [Postcode en woonplaats]

[Naam instantie] [Afdeling] [Adres] [Postcode en plaats]


[Plaats], [Datum]

Betreft: bezwaarschrift tegen boete [ProcesverbaalNummer]


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij maak ik bezwaar tegen de boete die ik heb ontvangen voor te hard rijden. Het proces-verbaalnummer is [ProcesverbaalNummer] en de overtreding vond plaats op [Datum], omstreeks [Tijd], op [Locatie].

Op de dag van de overtreding reed ik over de betreffende weg en was ik me niet bewust van de snelheidslimiet ter plaatse. Ik heb de snelheidslimietborden niet gezien of deze waren onduidelijk en niet goed aangegeven, waardoor ik me niet bewust was van de geldende maximumsnelheid. Hierdoor kon ik mijn snelheid niet aanpassen om binnen de geldende snelheidslimiet te blijven. Ik wil graag bezwaar maken tegen de boete, omdat ik van mening ben dat de juistheid van de boete niet kan worden vastgesteld vanwege de onduidelijke of niet goed aangegeven snelheidslimietborden ter plaatse.

Bij deze voeg ik als bijlage een foto toe van de locatie waar de overtreding heeft plaatsgevonden en waarop te zien is dat de snelheidslimietborden onduidelijk en niet goed aangegeven waren.

Verder wil ik benadrukken dat ik mij bewust ben van de ernst van de verkeersveiligheid en dat ik altijd probeer om de verkeersregels na te leven. Ik betreur het dan ook dat ik in dit geval een overtreding heb begaan.

Tot slot verzoek ik u vriendelijk om mijn bezwaar in behandeling te nemen en de boete te heroverwegen.


Met vriendelijke groet,

[Naam] [Rijbewijsnummer] [Kentekennummer]
procedure Brief bezwaar boete

Als je het niet eens bent met een boete van het CJIB, kan je daar bezwaar tegen indienen. Je kunt in dat geval een brief sturen met je bezwaar naar het CJIB binnen 6 weken na dagtekening van de opgelegde boete.

 

Er zijn een aantal verplichte onderdelen die je in je bezwaar moet zetten:

 

-  Je naam, adres, woonplaats, geboortedatum en geboorteplaats.

-  het CJIB-nummer van de boete, beschikkingsnummer

-  De reden waarom je het niet eens bent met de boet

-  Je rekeningnummer- volledige IBAN

-  de dagtekening van je bezwaar

-  je handtekening

 

Tips bij je brief bezwaar boete

 

Zorg voor een duidelijke omschrijving van de reden waarom je het niet eens bent met de boete.

 

Houd je brief zakelijk en to-the-point. Voorkom dat je emotioneel schrijft en te langdradig wordt.

 

Zorg voor goede ondersteuning van je brief in de vorm van bewijsmateriaal. Bijvoorbeeld foto’s, contracten, verkoopgegevens enz.

 

Om extra kosten te voorkomen, raden wij aan om in je brief betalingsuitstel te vragen voor de tijd dat je bezwaar in behandeling is.

 

 

 

omstandigheden ter onderbouwing bezwaarschrift

Voorbeelden geven van de specifieke omstandigheden die je kunt gebruiken om uw bezwaarschrift te onderbouwen zijn bijvoorbeeld:

 1. De snelheidslimiet was onduidelijk of niet goed aangegeven op de plaats van de overtreding.
 2. Het was onmogelijk om de snelheidslimiet op de plaats van de overtreding te zien vanwege obstructies of slechte zichtbaarheid.
 3. Er was geen bewijsmateriaal aanwezig om de juistheid van de snelheidsmeting te bewijzen, zoals een foto of videobeelden.
 4. Het voertuig dat de snelheid van uw voertuig heeft gemeten, was niet geijkt of niet correct gekalibreerd.
 5. Het meetapparaat dat werd gebruikt om uw snelheid te meten, was niet geijkt of niet correct gekalibreerd.
 6. Het meetapparaat was niet op de juiste manier gebruikt, bijvoorbeeld doordat het niet op een vlakke ondergrond stond of omdat het niet correct was geplaatst.
 7. Het meetapparaat was niet correct afgelezen of de meting was niet correct geregistreerd.
 8. De persoon die de meting heeft verricht was niet bevoegd om de meting uit te voeren.
 9. Uw voertuig had technische problemen die de snelheidsmeting onbetrouwbaar maakten, bijvoorbeeld een defecte snelheidsmeter of cruise control.
 10. De politieauto die uw voertuig volgde om de snelheid te meten, reed te dicht bij uw voertuig, wat de meting beïnvloedde.
 11. U reed niet harder dan de toegestane snelheidslimiet, maar u werd toch aangehouden omdat u een voertuig bestuurde dat er verdacht uitzag, zoals een sportauto of een dure auto.
 12. Uw rijbewijs was ingetrokken of geschorst op het moment van de overtreding en u was daar niet van op de hoogte.
 13. Uw voertuig werd bestuurd door iemand anders op het moment van de overtreding, en u heeft geen idee wie dat was.
 14. U moest plotseling uitwijken voor een ander voertuig, waardoor u gedwongen werd harder te rijden dan de toegestane snelheidslimiet.
 15. De snelheidslimiet op de plaats van de overtreding was onlangs gewijzigd en u was niet op de hoogte van de nieuwe snelheidslimiet.
 16. Er waren bijzondere omstandigheden, zoals een noodgeval of een dringende reden om snel te rijden, die u dwongen om de toegestane snelheid te overschrijden.
 17. Het was een vergissing en u was niet opzettelijk van plan om de snelheidslimiet te overschrijden.
 18. Het was donker en u was niet in staat om de snelheidslimietborden te zien.
 19. De weg was leeg en er was geen gevaar voor andere weggebruikers, waardoor u ervoor koos om iets harder te rijden.


Voorbeelden bezwaarschrift voete

Voorbeeld bezwaar boete foutieve meting

[Naam] [Adres] [Postcode en woonplaats]


[Naam instantie] [Afdeling] [Adres] [Postcode en plaats]


[Plaats], [Datum]

Betreft: bezwaarschrift tegen boete [ProcesverbaalNummer]


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij maak ik bezwaar tegen de boete die ik heb ontvangen voor te hard rijden. Het proces-verbaalnummer is [ProcesverbaalNummer] en de overtreding vond plaats op [Datum], omstreeks [Tijd], op [Locatie].

Op de dag van de overtreding reed ik over de betreffende weg en was ik me ervan bewust dat ik niet te hard reed. Ik betwist dan ook de juistheid van de snelheidsmeting en vraag om een onderzoek naar de betrouwbaarheid van de gebruikte meetapparatuur.

Ik verzoek u vriendelijk om mij de gegevens te verstrekken van de gebruikte meetapparatuur, zoals het merk en type van de snelheidsmeter en de frequentie van de kalibratie. Daarnaast wil ik graag weten of de meetapparatuur op de juiste wijze is gebruikt en of deze goed functioneerde op het moment van de overtreding. Ook wil ik graag inzage krijgen in het proces-verbaal waarin de meting is vastgelegd.

Indien uit het onderzoek blijkt dat de snelheidsmeting onjuist is, verzoek ik u vriendelijk de boete te herzien en het bedrag terug te storten op mijn rekening. Mocht het onderzoek uitwijzen dat de snelheidsmeting wel juist is, dan vraag ik u vriendelijk om mij te informeren over de uitkomst van het onderzoek.

Tot slot verzoek ik u vriendelijk om mijn bezwaar in behandeling te nemen en de boete te heroverwegen.


Met vriendelijke groet,

[Naam] [Rijbewijsnummer] [Kentekennummer]


Voorbeeld bezwaar boete medische noodsituatie

[Naam] [Adres] [Postcode en woonplaats]


[Naam instantie] [Afdeling] [Adres] [Postcode en plaats]


[Plaats], [Datum]

Betreft: bezwaarschrift tegen boete [ProcesverbaalNummer]


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij maak ik bezwaar tegen de boete die ik heb ontvangen voor te hard rijden. Het proces-verbaalnummer is [ProcesverbaalNummer] en de overtreding vond plaats op [Datum], omstreeks [Tijd], op [Locatie].

Op het moment van de overtreding was ik op weg naar het ziekenhuis omdat ik in een medische noodsituatie verkeerde. Ik heb toen de snelheidslimiet overtreden omdat ik zo snel mogelijk bij het ziekenhuis wilde zijn. Ik wil graag bezwaar maken tegen de boete omdat ik van mening ben dat mijn medische noodsituatie een geldige reden was om de snelheidslimiet te overschrijden.

Als bijlage bij dit bezwaarschrift voeg ik een doktersverklaring toe waaruit blijkt dat ik inderdaad in een medische noodsituatie verkeerde en dat mijn snelle aankomst in het ziekenhuis noodzakelijk was. Bovendien verzoek ik u om begrip voor mijn situatie en om het belang van mijn gezondheid voorop te stellen bij het behandelen van dit bezwaar.

Ik begrijp dat te hard rijden gevaarlijk kan zijn en ik wil benadrukken dat ik me bewust ben van de gevaren in het verkeer. Echter, in de gegeven omstandigheden had ik geen andere keuze dan zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te gaan.

Tot slot verzoek ik u vriendelijk om mijn bezwaar in behandeling te nemen en de boete te heroverwegen.


Met vriendelijke groet,

[Naam] [Rijbewijsnummer] [Kentekennummer]


Standaard opbouw bezwaarschrift

Een standaard opbouw voor een bezwaarschrift bestaat meestal uit de volgende onderdelen:

 1. Afzender: Hierin vermeld je je eigen naam, adres en andere contactgegevens, zoals telefoonnummer en e-mailadres.
 2. Adressee: Hierin vermeld je de naam en het adres van de instantie of persoon die het besluit heeft genomen waar je bezwaar tegen maakt.
 3. Onderwerp: Hierin geef je aan waar uw bezwaarschrift over gaat, bijvoorbeeld het proces-verbaalnummer van de boete die je hebt ontvangen.
 4. Inleiding: Hierin beschrijf je kort de reden waarom je bezwaar maakt. Vermeld de datum, tijd en locatie van de overtreding, evenals de hoogte van de boete en eventuele andere belangrijke gegevens.
 5. Argumentatie: Hierin geef je je argumenten en omstandigheden die volgens jou de juistheid of de geldigheid van de boete in twijfel trekken. Zorg ervoor dat je argumenten relevant, duidelijk en onderbouwd zijn.
 6. Bewijsstukken: Hierin voeg je eventuele bewijsstukken toe die je bezwaar ondersteunen, zoals foto's, getuigenverklaringen, technische rapporten of andere documenten.
 7. Afsluiting: Hierin vraag je om heroverweging van het besluit en eventueel om terugbetaling van de boete. Vermeld hierbij ook je contactgegevens zodat de instantie je kan bereiken.