Professionele Gratis voorb
eeld Templates
voor thuis en op kantoor. 


Voorbeeld brief werknemer


Voorbeeld brief werknemer uit de categorie BRIEF TEMPLATES.

Bekijk op deze pagina de standaard opbouw van de brief die je kan sturen als werknemer, tips voor de inhoud van de brief en de vele voorbeeld templates. voorbeeld brief werknemer- basis informatieAls je een brief wil sturen naar je werkgever, gebruik je de standaard opbouw van een zakelijke brief.

Dit houdt in dat je begint met de NAW gegevens van de verzender en ontvanger, gevolgd door de datum en de plaats van de brief, het onderwerp van de brief, de aanhef, de inhoud (een inleidende alinea, gevolgd door verdere alinea’s met onderbouwing en de afsluitende alinea/ slotzin), de afsluiting,  groet en ondertekening met een verwijzing naar eventuele bijlages onderin.  
Zorg dat je in je onderwerp de nodige informatie zet om de brief op de juiste wijze in behandeling te laten nemen. Bijvoorbeeld je personeelsnummer of BSN nummer. 
In de 1e alinea geef je een korte inleiding van je brief, je vertelt in het kort waar je brief over gaat.
In de vervolgalinea(’s) ga je er dieper op in. Leg op concrete wijze uit waar je brief over gaat en onderbouw dit met eventuele bijlages. Zorg ervoor dat je het zakelijk houdt en emoties achterwege laat.
Sluit de brief af en geef daarbij eventueel een (redelijke) reactie termijn, bijvoorbeeld een termijn van 2 weken.
Als je onderbouwingen hebt bij je brief, kan je daarnaar verwijzen en deze in de bijlage toevoegen.  

Stuur de brief aangetekend, of per mail met een ontvangstbevestiging, zodat je kunt bewijzen dat de brief verstuurd/ ontvangen is. Bewaar bij belangrijke stukken altijd een kopie van de brief voor je eigen administratie.

 voorbeeld brief werknemer- alles

opbouw standaard brief


Elke brief Template heeft de standaard opbouw, zo ook de voorbeeld brief werknemer. Bekijk hieronder de verschillende onderdelen van een brief.

 
1. NAW GEGEVENS AFZENDER

[NAAM AFZENDER]

[STRAAT + HUISNUMMER]

[POSTCODE + PLAATS]
2. NAW GEGEVENS ONTVANGER

[NAAM ONTVANGER]

[STRAAT + HUISNUMMER]

[POSTCODE + PLAATS]
3. PLAATS EN DATUM

Bijvoorbeeld: Den Haag, 00-00-0000 OF Den Haag, 1 januari 0000 

De plaatsnaam begin je altijd met een hoofdletter. Verder kan je de keuze maken om de datum in cijfers uit te drukken, of om de maand voluit te schrijven (waarbij de eerste letter van de maand altijd een kleine letter is).
4. ONDERWERP

Hier geef je het onderwerp van de brief, bijvoorbeeld een referentienummer, of een verwijzing naar een bepaald specialisme.  
5. AANHEF

Voor wanneer de naam en het geslacht van de ontvanger niet bekend is, wordt het meest gebruik van de aanhef:

 Geachte heer/ mevrouw,

 

Andere opties zijn: 

Geachte heer mevrouw (achternaam)  

Geachte heer (voorletter, achternaam)

Geachte drs. (voorletter, achternaam)

 

Wanneer je een niet al te formele brief stuurt, kan je als aanhef Beste (gevolgd door de voornaam, of gevolgd door meneer/ mevrouw Achternaam gebruiken. 

Er zijn nog andere mogelijkheden voor de aanhef, maar we hebben een aantal gebruikelijke voor je op een rijtje gezet.
6. EERSTE ALINEA

In de eerste alinea geef je een inleiding waarin je kort vertelt waar de brief over gaat, in dit geval een klacht. Geef aan dat je een klacht hebt en in het kort waar de klacht betrekking op heeft. 
7. TWEEDE ALINEA EN VERVOLG INHOUD

In de 2e alinea ga je dieper in op je onderwerp, eventueel verdeeld in meerdere alinea’s. Vertel wat je klacht precies inhoudt en geef een goede onderbouwing. Je kunt ook al gewenste oplossingen aankaarten in je brief. 

 8. AFSLUITING

De afsluiting van de brief bestaat uit een groet, bijvoorbeeld: Met vriendelijke groet. Bij formelere brieven wordt “Hoogachtend” gebruikt. Als afsluitende zin kan je aangeven dat je een reactie of een actie op je klacht verwacht en daar een termijn aan koppelen. Een redelijke termijn voor niet spoedeisende zaken is 3 a 4 weken. Mocht de ontvanger binnen die termijn nog geen oplossing kunnen hebben vinden, zullen ze je hier in ieder geval van po de hoogte moeten stellen. In dat geval zal je vaak een ontvangstbevestiging van je klacht ontvangen met de melding dat je klacht in behandeling is genomen.  
9. ONDERTEKENING

De ondertekening van de brief bestaat uit de naam en de handtekening. Bij een digitale brief kan je er ook voor kiezen om een digitale handtekening te gebruiken.

 10. BIJLAGEN

Voeg je bijlage(n) toe aan je brief? In dat geval zet je onderaan de brief dat er bijlage(n) aan toegevoegd zijn, met de naam van de bijlage(n). Je kunt bijvoorbeeld fotomateriaal toevoegen, of een kopie van een factuur of orderbevestiging. 

 Lettertype brief
Voor deze Template zijn de volgende lettertypes gebruikt:


Source Sans Pro

Source Sans Pro is een schreefloos lettertype gemaakt door Paul D. Hunt, uitgebracht door Adobe in 2012. Het is de eerste open-source lettertypefamilie van Adobe, gedistribueerd onder de SIL Open Font-licentie. Het lettertype is geïnspireerd op de Gotische vormen.

 
Carla's templatesOp Carla’s Templates staan GRATIS Templates voor onder andere Brieven, Cv's en nog veel meer. Bij de categorie BRIEVEN vind je naast Templates ook informatie over het opstellen van een Nederlandse brief, de afsluiting van een brief, tips om de perfecte brief op te stellen en nog veel meer. Bekijk al onze Brief Templates.


Bekijk ook de voorbeeld brieven op topvoorbeelden.com.