Professionele Gratis voorb
eeld Templates
voor thuis en op kantoor. 


Voorbeeld brief verzoek grondgebruik

Voorbeeld brief verzoek grondgebruik uit de categorie Brief Templates Wonen. Bekijk alle BRIEF TEMPLATES uit deze categorie.BEKIJK


DOWNLOAD


HANDBOEK
DOWNLOAD INFODe bestanden zijn direct beschikbaar om te downloaden via ZIP;

Pak de ZIP file uit, sla het Word bestand op en ga direct aan de slag;

Je ontvangt bij de download de gratis Template in Microsoft Word en een handboek met instructies. NOTESDit is een gratis Template;

Je bent zelf verantwoordelijk voor je document/brief;

Bij twijfel adviseren wij altijd een specialist in te schakelen;

Het is niet toegestaan deze Template door te verkopen of voor andere commerciële doelstellingen te gebruiken.
tekst Voorbeeld brief verzoek grondgebruik
[PLAATS], [DATUM]

 

Betreft: [ONDERWERP: VOORBEELD BRIEF VERZOEK GRONDGEBRUIK BUREN]

 

Geachte [NAAM VAN DE BUREN],

 

Naar aanleiding van ons gesprek d.d. [DATUM] verzoeken wij u officieel om toegang te krijgen tot uw grond op [ADRESGEGEVENS].

 

Zoals u weet gaan wij onze gevel renoveren van [DATUM] tot [DATUM]  en hebben we daarvoor toegang nodig tot uw tuin. Met de aannemer zijn duidelijke afspraken gemaakt, waardoor wij er alles aan doen om de overlast voor u tot een minimum te beperken. Eventuele schade die toch door ons toedoen wordt veroorzaakt, zullen wij uiteraard aan u vergoeden.

 

Aangezien wij de werkzaamheden niet kunnen uitvoeren zonder toegang te krijgen tot uw grond en u daardoor wettelijk verplicht bent ons toegang te verlenen om ons werk te kunnen uitvoeren, dienen wij officieel dit verzoek in.

 

Mondeling heeft u de toegang reeds toegezegd en wij ontvangen graag de schriftelijke bevestiging binnen [AANTAL] dagen na dagtekening zodat wij de werkzaamheden op [DATUM] kunnen aanvangen.

 

Met vriendelijke groeten,

 

[NAAM AFZENDER]

[HANDTEKENING AFZENDER]
opbouw Voorbeeld brief verzoek grondgebruik


Elke brief Template heeft de standaard opbouw, zo ook de Voorbeeld brief verzoek grondgebruik, bekijk hieronder de verschillende onderdelen van een brief.

 
1. NAW GEGEVENS AFZENDER

[NAAM AFZENDER]

[STRAAT + HUISNUMMER]

[POSTCODE + PLAATS]
2. NAW GEGEVENS ONTVANGER

[NAAM ONTVANGER]

[STRAAT + HUISNUMMER]

[POSTCODE + PLAATS]
3. PLAATS EN DATUM

Bijvoorbeeld: Den Haag, 00-00-0000 OF Den Haag, 1 januari 0000 

De plaatsnaam begin je altijd met een hoofdletter. Verder kan je de keuze maken om de datum in cijfers uit te drukken, of om de maand voluit te schrijven (waarbij de eerste letter van de maand altijd een kleine letter is).
4. ONDERWERP

Hier geef je het onderwerp van de brief, bijvoorbeeld een referentienummer, of een verwijzing naar een bepaald specialisme.  
5. AANHEF

Voor wanneer de naam en het geslacht van de ontvanger niet bekend is, wordt het meest gebruik van de aanhef:

 Geachte heer/ mevrouw,

 

Andere opties zijn: 

Geachte heer mevrouw (achternaam)  

Geachte heer (voorletter, achternaam)

Geachte drs. (voorletter, achternaam)

 

Wanneer je een niet al te formele brief stuurt, kan je als aanhef Beste (gevolgd door de voornaam, of gevolgd door meneer/ mevrouw Achternaam gebruiken. 

Er zijn nog andere mogelijkheden voor de aanhef, maar we hebben een aantal gebruikelijke voor je op een rijtje gezet.
6. EERSTE ALINEA

In de eerste alinea geef je een inleiding waarin je kort vertelt waar de brief over gaat. Eventueel verwijs je naar eerder contact.  
7. TWEEDE ALINEA EN VERVOLG INHOUD

In de 2e alinea ga je dieper in op je onderwerp, eventueel verdeeld in meerdere alinea’s.

 8. AFSLUITING

De afsluiting van de brief bestaat uit een groet, bijvoorbeeld: Met vriendelijke groet. Bij formelere brieven wordt “Hoogachtend” gebruikt.  
9. ONDERTEKENING

De ondertekening van de brief bestaat uit de naam en de handtekening. Bij een digitale brief kan je er ook voor kiezen om een digitale handtekening te gebruiken.

 10. BIJLAGEN

Voeg je bijlage(n) toe aan je brief? In dat geval zet je onderaan de brief dat er bijlage(n) aan toegevoegd zijn, met de naam van de bijlage(n).

 Lettertype Voorbeeld brief verzoek grondgebruik
Voor deze Template zijn de volgende lettertypes gebruikt:


Source Sans Pro

Source Sans Pro is een schreefloos lettertype gemaakt door Paul D. Hunt, uitgebracht door Adobe in 2012. Het is de eerste open-source lettertypefamilie van Adobe, gedistribueerd onder de SIL Open Font-licentie. Het lettertype is geïnspireerd op de Gotische vormen.

 
Carla's templatesOp Carla’s Templates staan GRATIS Templates voor onder andere Brieven, Cv's en nog veel meer. Bij de categorie BRIEVEN vind je naast Templates ook informatie over het opstellen van een Nederlandse brief, de afsluiting van een brief, tips om de perfecte brief op te stellen en nog veel meer. Bekijk al onze Brief Templates.


Lees meer over een conflict met buren op de website eigenhuis.nl