Professionele Gratis voorb
eeld Templates
voor thuis en op kantoor. 


Voorbeeld brief ontslag nemen

Gratis Voorbeeld Brief ontslag nemen uit de categorie Brief Templates Werk. Bekijk alle BRIEF TEMPLATES uit deze categorie.BEKIJK


DOWNLOAD


HANDBOEK
DOWNLOAD INFODe bestanden zijn direct beschikbaar om te downloaden via ZIP;

Pak de ZIP file uit, sla het Word bestand op en ga direct aan de slag;

Je ontvangt bij de download de gratis Template in Microsoft Word en een handboek met instructies. NOTESDit is een gratis Template;

Je bent zelf verantwoordelijk voor je document/brief;

Bij twijfel adviseren wij altijd een specialist in te schakelen;

Het is niet toegestaan deze Template door te verkopen of voor andere commerciële doelstellingen te gebruiken.zo maak je een briefstap 1

Download de gewenste Template. stap 2

Voer de NAW gegevens en basis informatie in.stap 3

Geef in de eerste alinea kort aan waar de brief over gaat.stap 4

In de vervolgalinea(’s) ga je verder in op het onderwerp van de brief. stap 5

Sluit de brief af- indien van toepassing met een verzoek tot actie.stap 6

Voeg eventuele bijlagen toe. stap 7

Dubbel check en verstuur de brief.Procedure ontslag nemen


  1. Bekijk je arbeidsovereenkomst wat de voorwaarden zijn voor je ontslag;
  2. Kondig je ontslag aan bij je direct leidinggevende of iemand van de directie;
  3. Stuur een ontslagbrief naar je werkgever. In deze brief schrijf je dat je ontslag neemt en per welke datum je ontslag neemt. Hou daarbij rekening met de opzegtermijn en voorwaarden uit je contract.
  4. Let op dat als je zelf ontslag neemt, je hiermee je recht op een uitkering in principe verliest. Als je een nieuwe baan hebt, dan zal dat geen probleem zijn. Maar als je ontslag neemt zonder dat je een nieuwe baan hebt, kan het beter zijn om in overleg met je werkgever een beëindigingsovereenkomst af te stemmen.  


Lees meer over het nemen van ontslag op de website van de Rijksoverheidtekst voorbeeld brief ontslag nemen
[PLAATS], [DATUM]

Betreft: [ONDERWERP: VOORBEELD BRIEF ONTSLAG NEMEN]

 

Geachte heer of mevrouw,

 

Per [DATUM] werk ik bij u in de functie van [FUNCTIENAAM] en heb ik een contract voor (on)bepaalde tijd.

 

Zoals op [DATUM] met [NAAM DIRECT LEIDINGGEVENDE] besproken, heb ik een nieuwe baan aangenomen en wil ik de arbeidsovereenkomst beëindigen met inachtneming van de geldende opzegtermijn. Dat houdt in dat mijn laatste officiële werkdag op [DATUM] zal zijn.

 

Uiteraard zal ik mij tot die tijd inzetten om mijn werkzaamheden goed uit te voeren en over te dragen. Daarnaast verneem ik graag van u wanneer en waar ik de in bruikleen gekregen bedrijfseigendommen zal inleveren.

 

Tot slot verzoek ik jullie om uiterlijk 4 weken na mijn laatste werkdag de eindafrekening te voldoen en mij een getuigschrift te overhandigen. Graag ontvang ik een schriftelijke bevestiging van mijn ontslag.  

 

Met vriendelijke groeten,

 

[NAAM AFZENDER]

[HANDTEKENING AFZENDER]
opbouw brief


Elke brief Template heeft de standaard opbouw, zo ook de Voorbeeld brief ontslag nemen, bekijk hieronder de verschillende onderdelen van een zakelijke brief.

 
1. NAW GEGEVENS AFZENDER

[NAAM AFZENDER]

[STRAAT + HUISNUMMER]

[POSTCODE + PLAATS]
2. NAW GEGEVENS ONTVANGER

[NAAM ONTVANGER]

[STRAAT + HUISNUMMER]

[POSTCODE + PLAATS]
3. PLAATS EN DATUM

Bijvoorbeeld: Den Haag, 00-00-0000 OF Den Haag, 1 januari 0000 

De plaatsnaam begin je altijd met een hoofdletter. Verder kan je de keuze maken om de datum in cijfers uit te drukken, of om de maand voluit te schrijven (waarbij de eerste letter van de maand altijd een kleine letter is).
4. ONDERWERP

Hier geef je het onderwerp van de brief, bijvoorbeeld een referentienummer, of een verwijzing naar een bepaald specialisme.  
5. AANHEF

Voor wanneer de naam en het geslacht van de ontvanger niet bekend is, wordt het meest gebruik van de aanhef:

 Geachte heer/ mevrouw,

 

Andere opties zijn: 

Geachte heer mevrouw (achternaam)  

Geachte heer (voorletter, achternaam)

Geachte drs. (voorletter, achternaam)

 

Wanneer je een niet al te formele brief stuurt, kan je als aanhef Beste (gevolgd door de voornaam, of gevolgd door meneer/ mevrouw Achternaam gebruiken. 

Er zijn nog andere mogelijkheden voor de aanhef, maar we hebben een aantal gebruikelijke voor je op een rijtje gezet.
6. EERSTE ALINEA

In de eerste alinea geef je een inleiding waarin je kort vertelt waar de brief over gaat. Eventueel verwijs je naar eerder contact.  
7. TWEEDE ALINEA EN VERVOLG INHOUD

In de 2e alinea ga je dieper in op je onderwerp, eventueel verdeeld in meerdere alinea’s.

 8. AFSLUITING

De afsluiting van de brief bestaat uit een groet, bijvoorbeeld: Met vriendelijke groet. Bij formelere brieven wordt “Hoogachtend” gebruikt.  
9. ONDERTEKENING

De ondertekening van de brief bestaat uit de naam en de handtekening. Bij een digitale brief kan je er ook voor kiezen om een digitale handtekening te gebruiken.

 10. BIJLAGEN

Voeg je bijlage(n) toe aan je brief? In dat geval zet je onderaan de brief dat er bijlage(n) aan toegevoegd zijn, met de naam van de bijlage(n).

 Lettertype voorbeeld brief ontslag nemen
Voor deze Template zijn de volgende lettertypes gebruikt:


Source Sans Pro

Source Sans Pro is een schreefloos lettertype gemaakt door Paul D. Hunt, uitgebracht door Adobe in 2012. Het is de eerste open-source lettertypefamilie van Adobe, gedistribueerd onder de SIL Open Font-licentie. Het lettertype is geïnspireerd op de Gotische vormen.

 
Carla's templatesOp Carla’s Templates staan GRATIS Templates voor onder andere Brieven, Cv's en nog veel meer. Bij de categorie BRIEVEN vind je naast Templates ook informatie over het opstellen van een Nederlandse brief, de afsluiting van een brief, tips om de perfecte brief op te stellen en nog veel meer. Bekijk al onze Brief Templates.