Professionele Gratis voorb
eeld Templates
voor thuis en op kantoor. 


voorbeeld bezwaarschrift

Voorbeeld BEZWAARSCHRIFT uit de categorie Brief Templates voor Consumenten. Bekijk alle BRIEF TEMPLATES uit deze categorie.


Ben je het niet eens met een opgelegde boete? Of wil je bezwaar maken tegen je WOZ waarde? Een bezwaarschrift dien je in om een bezwaar te maken tegen een bepaalde beslissing die is opgelegd. 
BEKIJK


DOWNLOAD


HANDBOEK
DOWNLOAD INFODe bestanden zijn direct beschikbaar om te downloaden via ZIP;

Pak de ZIP file uit, sla het Word bestand op en ga direct aan de slag;

Je ontvangt bij de download de gratis Template in Microsoft Word en een handboek met instructies. NOTESDit is een gratis Template;

Je bent zelf verantwoordelijk voor je document/brief;

Bij twijfel adviseren wij altijd een specialist in te schakelen;

Het is niet toegestaan deze Template door te verkopen of voor andere commerciële doelstellingen te gebruiken.


inhoud voorbeeld bezwaarschrift

In een bezwaarschrift geef je aan dat je het niet eens bent met een bepaalde beslissing en waarom je het er niet mee eens bent. Je maakt bezwaar tegen de beslissing. Bekijk de verschillende voorbeeld bezwaarschriften

 

Aan het maken van bezwaar is vaak een bepaalde termijn verbonden. Deze termijn staat op de beslissing vermeld, of is wettelijk bepaald. Zoek daarom uit binnen hoeveel tijd je bezwaar kan aantekenen en zorg dat je op tijd bent. Om er zeker van te zijn dat je bewijs hebt dat je op tijd je bezwaar hebt ingediend, kan je de brief per aangetekende brief versturen.

 

In je bezwaarschrift leg je in duidelijke bewoording uit waar je bezwaar tegen maakt en waarom je daar bezwaar tegen maakt. Zorg ervoor dat je goed op de hoogte bent van je rechten en plichten voordat je de brief opstelt. Zo voorkom je dat je ten onrechte bezwaar maakt, of dat je verwijst naar onjuiste informatie. Als er bepaalde wetteksten zijn die je bezwaar ondersteunen, verwijs je hiernaar in je brief.

 

In je bezwaarschrift kan je vragen om bepaalde vervolgacties uit de beslissing uit te stellen. Bijvoorbeeld incassokosten die in rekening worden gebracht als je niet betaald, of een verhoging die wordt doorgevoerd.

 

Voeg altijd zoveel mogelijk bewijs toe aan je bezwaarschrift. Als je bijvoorbeeld een overtreding niet hebt kunnen begaan omdat je niet de berijder was van de auto, of een onderbouwing van waarom jij de WOZ waarde gewijzigd wil hebben.
Voorbeeld Bezwaarschriften


VOORBEELD Inhoud voorbeeld bezwaarschrift Belastingdienst
[PLAATS], [DATUM]

 

Betreft: [ONDERWERP: 

VOORBEELD BEZWAARSCHIFT BELASTINGDIENST]

 

Geachte heer of mevrouw,

 

Door middel van deze brief teken ik hierbij bezwaar aan tegen uw beslissing van [DATUM]. Hierin geeft u aan dat ik  een toeslag zal ontvangen van [BEDRAG] voor [TOESLAG]. 

 

Omdat uw beslissing is gebaseerd op verkeerde gegevens maak ik bezwaar tegen uw besluit.

De berekening ie gebaseerd op een verzamelinkomen van [BEDRAG] in [JAAR]. Het juiste verzamelinkomen voor [JAAR] is {BEDRAG]. Als bijlage heb ik de specificatie van het verzamelinkomen van [JAAR] toegevoegd.  

 

Graag verzoek ik u om op basis van mijn juiste verzamelinkomen een nieuwe berekening te maken en mij per [DATUM] weer in het recht stelt van de toeslag a [BEDRAG]. Ik ontvang graag binnen 2 weken een reactie van u. 

 

Met vriendelijke groeten,

 

[NAAM AFZENDER]

[HANDTEKENING AFZENDER]VOORBEELD Inhoud VOORBEELD bezwaarschrift boete
[PLAATS], [DATUM]

Betreft: [ONDERWERP: BEZWAAR BOETE, BESCHIKKINGSUMMER, IBAN NUMMER]

 

Geachte heer of mevrouw,

 

Door middel van deze brief teken ik bezwaar aan tegen uw beslissing van (datum), waarin u mij een boete oplegt wegens [VERMEENDE OVERTREDING] met een bedrag van [BEDRAG BOETE].  

 

Ik ben het niet eens met uw beslissing omdat ik van mening ben dat [REDEN VAN BEZWAAR TEGEN DE BOETE]. In de bijlage heb ik een foto van de situatie toegevoegd om mijn stelling te onderbouwen.  [Het is van belang om goed te beschrijven en onderbouwen waarom je het niet eens bent met de opgelegde boete. Als je bewijsmateriaal hebt, dan kan je dit in de bijlage toevoegen.

 

Graag verneem ik zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 4 weken na dagtekening een reactie op mijn bezwaar.  Tot slot verzoek ik u om betalingsuitstel van de opgelegde boete, totdat u een beslissing op mijn bezwaarschrift heeft genomen.

 

Met vriendelijke groeten,

 

[NAAM AFZENDER]

[HANDTEKENING AFZENDER]VOORBEELD Inhoud bezwaar huurverhoging
[PLAATS], [DATUM]

 

Betreft: [ONDERWERP: VOORBEELD BEZWAARSCHRIFT HUURVERHOGING]

 

Geachte heer of mevrouw,

 

Hierbij maak ik bezwaar tegen de huurverhoging van [PERCENTAGE EN BEDRAG] welke u mij per brief heeft aangekondigd.

 

De verhoging die u voorstelt is niet geldig omdat [REDEN VAN DE ONGELDIGHEID]. Geef een duidelijke omschrijving van de reden waarom de verhoging niet geldig is en geef daarbij een goede onderbouwing. Verwijs bijvoorbeeld naar de betreffende wetsartikelen.

 

Ik ontvang graag een schriftelijke reactie van u binnen [AANTAL] werkdagen.

 

Met vriendelijke groeten,

 

[NAAM AFZENDER]

[HANDTEKENING AFZENDER]VOORBEELD Inhoud VOORBEELD bezwaarschrift WOZ
[PLAATS], [DATUM]

 

Betreft: [ONDERWERP: VOORBEELD BEZWAARSCHRIFT WOZ]

 

Geachte heer of mevrouw,

 

Middels deze brief teken ik bezwaar aan tegen de door u bepaalde WOZ waarde van mijn woning op [ADRES VAN DE WONING].

 

Ik teken bezwaar aan tegen de WOZ waarde omdat [GEEF HIER EEN OMSCHRIJVING VAN REDEN WAAROM JE BEZWAAR MAAKT]. Zorg ervoor dat je duidelijk omschrijft waarom je bezwaar maakt tegen de WOZ waarde van je woning. Zorg dat je bezwaar goed is onderbouwd. In de bijlage stuur je eventuele bewijsstukken mee.

 

De gemeente bepaalt de waarde op basis van het taxatierapport, deze kan je opvragen bij de gemeente. Let er altijd op dat je bezwaar binnen 6 weken na ontvangst van de vastgestelde WOZ moet worden gemaakt. Ook zijn er in sommige gemeentes mogelijkheden om informeel in gesprek te gaan over de WOZ waarde, bekijk vooral eerst even de mogelijkheden bij jouw gemeente.

 

Graag ontvang ik zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen [AANTAL] werkdagen na dagtekening van u.

 

Met vriendelijke groeten,

 

[NAAM AFZENDER]

[HANDTEKENING AFZENDER]VOORBEELD Inhoud bezwaar opzeggen huur
Plaats en datum

 

Betreft: VOORBEELD Bezwaarschrift huuropzegging

 

Geachte heer/mevrouw,

 

U heeft mij d.d. (datum) per aangetekend schrijven laten weten dat u ons huurcontract met betrekking tot de huur van (adres) opzegt per (datum). Ik ga niet akkoord met de opzegging van jet huurcontract en licht u in deze brief nader toe waarom k niet akkoord ga.

 

U geeft als reden van de opzegging: omschrijving van de opgegeven reden van opzegging van het huurcontract door verhuurder. In de wet (artikel 7:271 BW) staat dat u als verhuurder een geldige reden moet geven voor de opzegging van het huurcontract. Uw reden komt niet overeen met de rechtsgeldige redenen welke omschreven staan in artikel 7:274 BW.

 

Volgens artikel 7:272 BW blijft het huurcontract bestaan tot de rechter hierover anders heeft beslist. Ik ga ervan uit dat ik u hierbij voldoende heb geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Naam afzender

Handtekening afzenderVOORBEELD Inhoud bezwaar servicekosten
[PLAATS], [DATUM]

Betreft: [ONDERWERP: VOORBEELD BEZWAARSCHRIFT SERVICEKOSTEN]

 

Geachte heer of mevrouw,

 

Op [DATUM] heeft u mij een aankondiging gestuurd voor een verhoging van de servicekosten per [DATUM]. Middels deze brief teken ik bezwaar aan tegen deze aangekondigde verhoging.

 

De reden dat ik bezwaar aanteken is dat [GEEF HIER EEN REDEN OP voor je bezwaar tegen de hoge servicekosten. Bijvoorbeeld dat er gebreken zijn waardoor de servicekosten niet in verhouding staan, of dat de verhoging hoger is dan toegestaan. Zorg ervoor dat je helder en kort uitlegt wat de reden is van je bezwaar.

 

Graag ontvang ik van u binnen [AANTAL] dagen na dagtekening van u. U kunt mij voor verdere informatie bereiken op [TELEFOONNUMMER].  

 

Met vriendelijke groeten,

 

[NAAM AFZENDER]

[HANDTEKENING AFZENDER]VOORBEELD Inhoud bezwaar inhouding borg
[PLAATS], [DATUM]

Betreft: [ONDERWERP: VOORBEELD BEZWAARSCHRIFT BORG INHOUDING]

 

Geachte heer of mevrouw,

 

Hierbij teken ik bezwaar aan tegen de inhouding die u heeft gedaan op mijn borg. De reden daarvan is dat de inhouding niet rechtsgeldig is.

 

Op [DATUM] is mijn huurovereenkomst van de [ADRES HUURWONING] beëindigd en de eindinspectie heeft plaatsgevonden op [DATUM].  U heeft toen 2 opleverpunten genoteerd, maar mij niet in de gelegenheid gesteld deze te herstellen. Ook heeft er geen voorinspectie plaatsgevonden, waardoor ik niet eerder ben gewezen op deze punten.

 

Gezien het bovenstaande bent u niet gerechtigd om een inhouding te doen op mijn borg. Daarom verzoek ik u om binnen [AANTAL] dagen na dagtekening het resterende bedrag a [BEDRAG] over te maken op mijn rekening [IBAN, t.n.v. NAAM].

 

Wanneer ik voor [DATUM] niet het volledige bedrag van mijn borg retour heb ontvangen, zal ik mijn rechtsbijstandsverzekering inschakelen. Ik ga ervan uit dat het niet zover zal komen.

 

Met vriendelijke groeten,

 

[NAAM AFZENDER]

[HANDTEKENING AFZENDER]VOORBEELD Inhoud bezwaar schorsing
[PLAATS], [DATUM]

Betreft: [ONDERWERP: VOORBEELD BEZWAARSCHRIFT TEGEN SCHORSING]

 

Geachte [NAAM],

 

Hierbij maak ik bezwaar tegen de schorsing welke u mij op [DATUM] heeft opgelegd wegens [KORTE OMSCHRIJVING VAN DE REDEN VAN DE SCHORSING].

 

Ik ben het niet eens met de schorsing omdat [GEEF DE REDEN WAAROM JE BEZWAAR MAAKT TEGEN DE SCHORSING]. Geef duidelijk weer waarom je het niet eens bent met de schorsing. Klopt de informatie niet waarop de schorsing gebaseerd is? Of bent u geschorst op basis van een niet rechtsgeldige reden?

 

Als er wetten en regels zijn die je bezwaar onderbouwen, dan kan je daar in je brief naar verwijzen. Verder raden wij aan om heldere zakelijke taal te gebruiken.

 

Ik ontvang graag een bevestiging van de opheffing van mijn schorsing, zodat ik mijn werkzaamheden zo snel mogelijk kan hervatten.

 

Met vriendelijke groeten,

 

[NAAM AFZENDER]

[HANDTEKENING AFZENDER]VOORBEELD Inhoud bezwaar beoordeling
[PLAATS], [DATUM]

Betreft: [ONDERWERP: VOORBEELD BRIEF VOORBEELD BEZWAARSCHRIFT BEOORDELINGSGESPREK]

 

Geachte [NAAM],

 

Hierbij maak ik bezwaar tegen de slechte beoordeling die u mij heeft gegeven op [DATUM].  Tijdens mijn jaarlijkse beoordelingsgesprek gaf u aan dat [KORTE OMSCHRIJVING BEOORDELING].

 

Ik ben het niet eens met deze beoordeling omdat [GEEF DE REDEN WAAROM JE BEZWAAR MAAKT TEGEN DE BEOORDELING]. Geef duidelijk weer waarom je het niet eens bent met de beoordeling. Klopt de informatie niet waarop de beoordeling gebaseerd is? Of klopt er iets anders niet aan?

 

Als er wetten en regels zijn die je bezwaar onderbouwen, dan kan je daar in je brief naar verwijzen. Verder raden wij aan om heldere zakelijke taal te gebruiken.

 

Ik ga graag met u in gesprek hoe we dit kunnen rechtzetten

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

[NAAM AFZENDER]

[HANDTEKENING AFZENDER]
opbouw VOORBEELD bezwaarschrift


Elke brief Template heeft de standaard opbouw, zo ook een voorbeeld Bezwaarschrift. Bekijk hieronder de verschillende onderdelen van een brief.

 
1. NAW GEGEVENS AFZENDER

[NAAM AFZENDER]

[STRAAT + HUISNUMMER]

[POSTCODE + PLAATS]
2. NAW GEGEVENS ONTVANGER

[NAAM ONTVANGER]

[STRAAT + HUISNUMMER]

[POSTCODE + PLAATS]
3. PLAATS EN DATUM

Bijvoorbeeld: Den Haag, 00-00-0000 OF Den Haag, 1 januari 0000 

De plaatsnaam begin je altijd met een hoofdletter. Verder kan je de keuze maken om de datum in cijfers uit te drukken, of om de maand voluit te schrijven (waarbij de eerste letter van de maand altijd een kleine letter is).
4. ONDERWERP

Hier geef je het onderwerp van de brief, bijvoorbeeld een referentienummer, of een verwijzing naar eerder contact. Je kunt hier bijvoorbeeld vermelden [bezwaar servicekosten factuur 0000]
5. AANHEF

Voor wanneer de naam en het geslacht van de ontvanger niet bekend is, wordt het meest gebruik van de aanhef:

 Geachte heer/ mevrouw,

 

Andere opties zijn: 

Geachte heer mevrouw (achternaam)  

Geachte heer (voorletter, achternaam)

Geachte drs. (voorletter, achternaam)

 

Wanneer je een niet al te formele brief stuurt, kan je als aanhef Beste (gevolgd door de voornaam, of gevolgd door meneer/ mevrouw Achternaam gebruiken. 

Er zijn nog andere mogelijkheden voor de aanhef, maar we hebben een aantal gebruikelijke voor je op een rijtje gezet.
6. EERSTE ALINEA

In de eerste alinea geef je een inleiding waarin je kort vertelt waar de brief over gaat. In dit geval dat je bezwaar maakt. Voorbeeld zinnen zijn:


Middels deze brief maakt ik bezwaar tegen [OMSCHRIJVING BEZWAAR]

Naar aanleiding van uw aankondiging van de huurverhoging, maak ik hierbij bezwaar tegen [OMSCHRIJVING BEZWAAR]

Op [DATUM] heeft u een boete gestuurd met referentienummer [NUMMER]. Tegen deze boete teken ik bezwaar aan. 

Op [DATUM] heeft u mij een officiële waarschuwing gegeven waartegen ik hierbij bezwaar aanteken. 

Hierbij maak ik bezwaar tegen [OMSCHRIJVING BEZWAAR]

Naar aanleiding van ons telefonisch contact d.d. [DATUM] maak ik hierbij bezwaar tegen [OMSCHRIJVING BEZWAAR]
7. TWEEDE ALINEA EN VERVOLG INHOUD

In de 2e alinea ga je dieper in op je onderwerp, eventueel verdeeld in meerdere alinea’s. Geef een duidelijke omschrijving van hetgeen je bezwaar tegen maakt. Het is van belang om eerst uit te zoeken in hoeverre uw bezwaar gegrond is. Twijfelt u hierover, schakel dan deskundige hulp in. 


Als je bezwaar maakt op basis van je rechten, verwijs dan naar de wetteksten die er betrekking op hebben. Zorg er altijd voor dat je emoties buiten wege laat en dat je professioneel, helder en kort en bondig je bezwaar op papier zet. 

 8. AFSLUITING

De afsluiting van de brief bestaat uit een afsluitende zin en een groet, bijvoorbeeld: Met vriendelijke groet. Bij formelere brieven wordt “Hoogachtend” gebruikt.  


Als afsluitende zin kan je een bepaalde termijn stellen waarbinnen je een reactie wil ontvangen, of je kan al een vervolg voorstellen. Geef ook duidelijk aan wie de contactpersoon is en hoe deze contactpersoon te bereiken is. 
9. ONDERTEKENING

De ondertekening van de brief bestaat uit de naam en de handtekening. Bij een digitale brief kan je er ook voor kiezen om een digitale handtekening te gebruiken.

 10. BIJLAGEN

Voeg je bijlage(n) toe aan je brief? In dat geval zet je onderaan de brief dat er bijlage(n) aan toegevoegd zijn, met de naam van de bijlage(n).

 Lettertype brief
Voor deze Template zijn de volgende lettertypes gebruikt:


Source Sans Pro

Source Sans Pro is een schreefloos lettertype gemaakt door Paul D. Hunt, uitgebracht door Adobe in 2012. Het is de eerste open-source lettertypefamilie van Adobe, gedistribueerd onder de SIL Open Font-licentie. Het lettertype is geïnspireerd op de Gotische vormen.

 


Hoe verstuur je een bewaarschrift? 


Een bezwaarschrift kan je op verschillende manieren sturen. Kijk altijd eerst even op de website van de ontvanger om te kijken of er een bepaalde procedure is om bezwaar te maken. In dat geval volg je die procedure. 


Verder kan je afhankelijk van het type bezwaar je bezwaarschrift per aangetekende post, gewone post en email versturen. De fax laten we hierbij buiten beschouwing. 


Als het een belangrijk bezwaarschrift is en je wil bewijs dat de ontvanger je brief ontvangen heeft, raden wij aan om de brief per aangetekende post te versturen. Op deze manier weet je zeker wat er met het poststuk is gebeurd. 


Je kan er ook voor kiezen om de brief per gewone post te versturen als je geen verdere problemen verwacht. Zodra je een reactie ontvangt op je bezwaarschrift, heb je bewijs dat je brief ontvangen is en je bezwaar in behandeling is genomen. Ontvang je niet binnen de gestelde tijd een bevestiging, dan kan je altijd je brief alsnog per aangetekende post versturen. 


Je bepaalt dus zelf de wijze van verzenden. 


Per email is ook een mogelijkheid. Wij zouden in dat geval de brief wel ondertekenen en als bijlage in een mail toevoegen. Bij de meeste mailprogramma's kan je ook instellen dat er een ontvangstbevestiging wordt gestuurd zodra de ontvanger hem binnen heeft. Of een leesbevestiging wanneer de mail ook daadwerkelijk gelezen is. Carla's templatesOp Carla’s Templates staan GRATIS Templates voor onder andere Brieven, Cv's en nog veel meer. Bij de categorie BRIEVEN vind je naast Templates ook informatie over het opstellen van een Nederlandse brief, de afsluiting van een brief, tips om de perfecte brief op te stellen en nog veel meer. Bekijk al onze Brief Templates.


Wil je meer weten over het indienen van een bezwaarschrift? Lees dan meer op de website van de Rijksoverheid