opleidingen

Opleidingen zijn een belagrijk onderdeel op je cv. Hier geef je een beknopte opsomming van de opleidingen en cursussen die je hebt gedaan. In het sollicitatieproces is het van belang dat je voldoet aan de gestelde eisen op het gebied van kennis. 

Zorg ervoor dat alle relevante informatie op je cv staat. Niet relevante zaken laat je vooral achterwege. Als je bijvoorbeeld een cursus voor een hobby hebt gedaan die totaal niet relevant is voor de functie, dan zet je deze niet op je cv. Je hebt immers maar beperkte plek op de pagina en het is belangrijk dat er geen overbodige info op staat, dit kan alleen maar afleiden van hetgeen wel relevant is.Baanwinnende (gratis) CV templates

baanwinnend-cv-voorbeeld-1
baanwinnend-cv-voorbeeld-3
baanwinnend-cv-voorbeeld-2
baanwinnend-cv-voorbeeld-4

Hoe vermeld je de opleidingen op je cv?

Je geeft simpelweg een korte opsomming van de relevante informatie. Het is in principe niet nodig om uitgebreide omschrijvingen erbij te vermelden, tenzij dit van toegevoegde waarde kan zijn voor de functie. Als je een “standaard” opleiding hebt gevolgd, dan weet de recruiter immers wat deze opleiding inhoudt en behoeft dat geen extra info. Dit kan anders zijn als je met keuzepakketten te maken hebt gehad die relevant zijn voor de functie. In dat geval kan je deze keuzepakketten erbij vermelden. Ook wanneer je een afstudeerproject hebt gedaan wat precies aansluit op de functie, kan je ervoor kiezen om deze erbij te vermelden. Vaak wordt dat echter gedaan bij de werkervaring.

 

De volgende informatie over je opleidingen vermeld je in ieder geval wel op je cv:

Naam van de opleiding

Periode waarin je de opleiding hebt gevolgd

Wanneer je het diploma hebt behaald, of de vakken hebt behaald

Naam van de onderwijsinstelling

Plaats van de onderwijsinstelling

Eventuele specialisatie of studierichting (indien van toepassing)

Als je een opleiding niet hebt behaald, maar er wel aanzienlijke kennis hebt opgedaan, dan vermeld je deze ook op je cv. Je kunt in dat geval aangeven dat je het diploma niet hebt behaald, maar wel bepaalde vakken hebt afgerond of deelcertificaten hebt behaald. Als je na een maand bent afgehaakt op een studie van 4 jaar, is het niet relevant dit te vermelden op je cv. Het zal je positie in het sollicitatieproces in dat geval niet versterken.  

De cursussen kan je apart vermelden, of samenvoegen bij het onderdeel opleidingen. Zorg ervoor dat je alleen de relevante cursussen op je cv zet en vermeld alle info die interessant kan zijn voor een recruiter. Zo kan de datum van geldigheid bijvoorbeeld van belang zijn bij bijvoorbeeld een VCA cursus. Ook veel IT cursussen hebben tegenwoordig een geldigheid, omdat deze wereld zo snel in ontwikkeling is. Denk daarbij aan een google analytics cursus die een geldigheid heeft van 1 jaar. Na deze tijd zal je de cursus opnieuw moeten doen om de het certificaat te behouden.

Bij cursussen kan je de informatie beknopter houden en daarom wordt dit onderdeel ook vaak apart vermeld. Afhankelijk van de inhoud van je cv kan je die beslissing maken.In welke volgorde staan de opleidingen op je cv?

Je zet de meest recente opleiding bovenaan en gaat vervolgens in chronologische volgorde verder. Zo springt de laatste opleiding eruit en kan de recruiter zien wat jouw meest recent opgedane kennis is.

 

Je kunt er ook voor kiezen om het precies andersom te doen. Dus bovenaan je eerste opleiding te vermelden en daarna verder te gaan met meer recente opleidingen. Die keuze hangt af van hoe jouw cv er uitziet, of je veel opleidingen hebt gedaan of juist net een starter bent. Het is in ieder geval belangrijk dat je ervoor zorgt dat de belangrijkste informatie eruit springt.6 seconden regel

Een recruiter kijkt gemiddeld 6 seconden naar een cv of cv om een eerste selectie te maken. Je hebt dus maar weinig tijd om de aandacht van een recruiter te trekken. Een heldere opsomming van de opleidingen en cursussen is een belangrijk onderdeel voor een recruiter om aansluiting met de vacature te kunnen vinden.

Omdat recruiters je cv zo snel scannen, is het belangrijk dat je skills goed naar boven komen en de aansluiting op de vacature makkelijk te vinden is. Haal hier je voordeel uit door dit onderdeel goed weer te geven.

Tot slot willen we nog een keer benoemen dat je echt alleen de relevante opleidingen en cursussen op je cv vermeld. Zoals bij alle onderdelen is het belangrijk om na te gaan of de informatie van toegevoegde waarde is voor de functie waar je op solliciteert en of de informatie aansluit bij de vacature. Een grip- en slip cursus voor autorijden is niet relevant als je op een kantoorbaan solliciteert, maar kan wel weer relevant zijn als je op een functie als chauffeur of pakketbezorging gaat solliciteren.alle-gratis-cv-voorbeelden

Carla's templates

Op Carla’s Templates staan GRATIS Templates voor onder andere Brieven, Cv's en nog veel meer. Bij de categorie CV's vind je naast Templates ook tips om een perfect CV te maken. Bekijk al onze CV Templates. Lees alles over onze gratis cv templates en ga direct aan de slag. 

Bekijk ook de gratis voorbeeld cv's van topvoorbeelden.com.