offerte algemeen

Gratis offerte algemeen uit de categorie Offerte. Bekijk alle OFFERTE TEMPLATES uit deze categorie.BEKIJK


DOWNLOAD


HANDBOEK
DOWNLOAD INFODe bestanden zijn direct beschikbaar om te downloaden via ZIP;

Pak de ZIP file uit, sla het Word bestand op en ga direct aan de slag;

Je ontvangt bij de download de gratis Template in Microsoft Word en een handboek met instructies. NOTESDit is een gratis Template;

Je bent zelf verantwoordelijk voor je document/brief;

Bij twijfel adviseren wij altijd een specialist in te schakelen;

Het is niet toegestaan deze Template door te verkopen of voor andere commerciële doelstellingen te gebruiken.zo maak je een OFFERTE stap 1

Download de gewenste Template, Offerte algemeen. stap 2

Voer de NAW gegevens en basis informatie in.stap 3

Geef in de begeleidende brief een korte inleiding op de offerte. Bekijk het voorbeeld en vul de ontbrekende gegevens in. Vul indien gewenst aan met verdere informatie. stap 4

Op het 2e blad staan de gegevens van de daadwerkelijke offerte. De officiële gegevens van de opdrachtgever en opdrachtnemer, een specificatie van de producten/ diensten, de leveringsdatum, prijs en voorwaarden zoals de leveringsvoorwaarden, geldigheid en facturatie informatie. stap 5

Controleer alle gegevens en/ of laat een collega de offerte nalezen voor de dubbel check. stap 6

Voeg eventuele bijlagen toe. stap 7

Print de offerte op papier, of verstuur digitaal. 
OFFERTE algemeen 
Leverancier                    [BEDRIJFSNAAM] [ADRES] [TEKENINGSBEVOEGDE] [KVK NUMMER] [CONTACT]

Opdrachtgever               [BEDRIJFSNAAM] [ADRES] [TEKENINGSBEVOEGDE] [KVK NUMMER] [CONTACT]

 

 

Leverancier en Opdrachtgever komen overeen de levering/ afname van: [KORTE OMSCHRIJVING DIENST OF PRODUCT].

 

 

Specificatie                     Bovenstaande dienst/ product is als volgt gespecificeerd: Hier kan je een duidelijk overzicht                                          geven van de dienst en of het product dat je aanbiedt.

Leverdatum                     De leveringsdatum is [DATUM]

Prijs                                De dienst/ het product wordt geleverd tegen een prijs van [BEDRAG] exclusief BTW

                                      [Hier geef je een gedetailleerde opgave van de prijs]    

Facturatie                        Facturatie vindt plaats [Hier geef je aan hoe en wanneer er gefactureerd wordt. Bij producten                                        kan bijvoorbeeld een deel bij opdracht en een deel bij levering worden gefactureerd. Bij                                                diensten bijvoorbeeld wekelijks of maandelijks]

Voorwaarden                   Op deze offerte zijn de leveringsvoorwaarden van [NAAM] van toepassing. 

Geldigheid                       De geldigheid van deze offerte is [AANTAL DAGEN] en verloopt derhalve op [DATUM]   

 

 

Voor akkoord:

Datum, Plaats                                                                                          Datum, Plaats

Naam Leverancier                                                                                    Naam Opdrachtgever

Handtekening leverancier                                                                         Handtekening opdrachtgever
opbouw OFFERTE ALGEMEEN


Elke Offerte heeft ongeveer dezelfde opbouw. Bekijk hieronder de verschillende onderdelen van een offerte.

 
1. BEGELEIDENDE BRIEF

NAAM LEVERANCIER

STRAAT + HUISNUMMER

POSTCODE + PLAATS

 

NAAM OPDRACHTGEVER

STRAAT + HUISNUMMER

POSTCODE + PLAATS

 

 

[PLAATS], [DATUM]

 

Betreft: [ONDERWERP: VOORBEELD OFFERTE]

 

 

Geachte heer of mevrouw,

 

Wij doen u met veel genoegen onderstaand voorstel toekomen voor de inzet van [OMSCHRIJVING PROJECT] bij [BEDRIJFSNAAM]. Zoals u weet zijn wij gespecialiseerd in [CORE BUSINESS], waardoor wij in uw vraag kunnen voorzien. Deze offerte is met zorg samengesteld voor [BEDRIJSNAAM], t.a.v. [NAAM]

 

Wij zien er naar uit om een langdurige en succesvolle samenwerking met u aan te gaan. Heeft u vragen, stel ze ons gerust we beantwoorden ze graag. Uw contactpersoon bij onze organisatie is [NAAM, FUNCTIE],

[CONTACTGEGEVENS AFZENDER].

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

[NAAM AFZENDER]

[HANDTEKENING AFZENDER]2. OFFICIELE GEGEVENS LEVERANCIER EN OPDRACHTNEMER

Leverancier                    [BEDRIJFSNAAM] [ADRES] [TEKENINGSBEVOEGDE] [KVK NUMMER] [CONTACT]

Opdrachtgever               [BEDRIJFSNAAM] [ADRES] [TEKENINGSBEVOEGDE] [KVK NUMMER] [CONTACT]3. AANBIEDING

Leverancier en Opdrachtgever komen overeen de levering/ afname van: [KORTE OMSCHRIJVING DIENST OF PRODUCT].

 4. SPECIFICATIE

Bovenstaande dienst/ product is als volgt gespecificeerd: Hier kan je een duidelijk overzicht geven van de dienst en of het product dat je aanbiedt.

 5. LEVERINGSDATUM

De leveringsdatum is [DATUM]
6. PRIJS

De dienst/ het product wordt geleverd tegen een prijs van [BEDRAG] exclusief BTW

[Hier geef je een gedetailleerde opgave van de prijs]    

 
7. FACTURATIE INFO

Facturatie vindt plaats [Hier geef je aan hoe en wanneer er gefactureerd wordt. Bij producten kan bijvoorbeeld een deel bij opdracht en een deel bij levering worden gefactureerd. Bij diensten bijvoorbeeld wekelijks of maandelijks]
8. AFSLUITING

De afsluiting van de brief bestaat uit een groet, bijvoorbeeld: Met vriendelijke groet. Bij formelere brieven wordt “Hoogachtend” gebruikt.  
9. VOORWAARDEN

Op deze offerte zijn de leveringsvoorwaarden van [NAAM] van toepassing.  

 10. GELDIGHEID

De geldigheid van deze offerte is [AANTAL DAGEN] en verloopt derhalve op [DATUM]   

 11. ONDERTEKENING

De ondertekening van de offerte bestaat uit de datum, plaats, naam en de handtekening. Bij een digitale offerte kan je er ook voor kiezen om een digitale handtekening te gebruiken. De offerte is omgezet naar een opdracht als beide partijen de offerte hebben getekend. 

 

Lettertype OFFERTE algemeen
Voor deze Template zijn de volgende lettertypes gebruikt:


Source Sans Pro

Source Sans Pro is een schreefloos lettertype gemaakt door Paul D. Hunt, uitgebracht door Adobe in 2012. Het is de eerste open-source lettertypefamilie van Adobe, gedistribueerd onder de SIL Open Font-licentie. Het lettertype is geïnspireerd op de Gotische vormen.

 

 
Carla's templatesOp Carla’s Templates staan GRATIS Templates voor onder andere Brieven, Cv's en nog veel meer. Bij de categorie OFFERTE vind je naast Templates ook informatie over het opstellen van een Nederlandse brief, de afsluiting van een brief, tips om de perfecte brief op te stellen en nog veel meer. Bekijk al onze OFFERTE Templates.

 
OFFERTE INFORMATIE

Is dit je eerste offerte en wil je weten wat de wetten en regels zijn rondom het opstellen van een offerte? Lees dan meer op het ondernemersplein van de Kamer van Koophandel