Klachtenbrief bewindvoerder

Klachtenbrief bewindvoerder uit de categorie Brief Templates voor Consumenten. Bekijk alle BRIEF TEMPLATES uit deze categorie. Of bekijk alle voorbeeld klachtenbrieven op Carla's Templates. 


BEKIJK


bekijk-template

DOWNLOAD


download-template-transp

HANDBOEK


handboek-template


DOWNLOAD INFODe bestanden zijn direct beschikbaar om te downloaden via ZIP;

Pak de ZIP file uit, sla het Word bestand op en ga direct aan de slag;

Je ontvangt bij de download de gratis Template in Microsoft Word en een handboek met instructies. NOTESDit is een gratis Template;

Je bent zelf verantwoordelijk voor je document/brief;

Bij twijfel adviseren wij altijd een specialist in te schakelen;

Het is niet toegestaan deze Template door te verkopen of voor andere commerciële doelstellingen te gebruiken.

Hoe ziet een zakelijke brief eruit?


Elke brief Template heeft de standaard opbouw. Bekijk hieronder de verschillende onderdelen van een bezwaarschrift.

 


1. NAW GEGEVENS AFZENDER

[NAAM AFZENDER]

[STRAAT + HUISNUMMER]

[POSTCODE + PLAATS]2. NAW GEGEVENS ONTVANGER

[NAAM ONTVANGER]

[STRAAT + HUISNUMMER]

[POSTCODE + PLAATS]3. PLAATS EN DATUM

Bijvoorbeeld: Den Haag, 00-00-0000 OF Den Haag, 1 januari 0000 

De plaatsnaam begin je altijd met een hoofdletter. Verder kan je de keuze maken om de datum in cijfers uit te drukken, of om de maand voluit te schrijven (waarbij de eerste letter van de maand altijd een kleine letter is).4. ONDERWERP

Hier geef je het onderwerp van de brief, bijvoorbeeld een referentienummer, of een verwijzing naar eerder contact. Je kunt hier bijvoorbeeld vermelden [bezwaar servicekosten factuur 0000]5. AANHEF

Voor wanneer de naam en het geslacht van de ontvanger niet bekend is, wordt het meest gebruik van de aanhef:

 Geachte heer/ mevrouw,

 

Andere opties zijn: 

Geachte heer mevrouw (achternaam)  

Geachte heer (voorletter, achternaam)

Geachte drs. (voorletter, achternaam)

 

Wanneer je een niet al te formele brief stuurt, kan je als aanhef Beste (gevolgd door de voornaam, of gevolgd door meneer/ mevrouw Achternaam gebruiken. 

Er zijn nog andere mogelijkheden voor de aanhef, maar we hebben een aantal gebruikelijke voor je op een rijtje gezet.6. EERSTE ALINEA

In de eerste alinea geef je een inleiding waarin je kort vertelt waar de brief over gaat. In dit geval dat je bezwaar maakt. Voorbeeld zinnen zijn:


Middels deze brief maakt ik bezwaar tegen [OMSCHRIJVING BEZWAAR]

Naar aanleiding van uw aankondiging van de huurverhoging, maak ik hierbij bezwaar tegen [OMSCHRIJVING BEZWAAR]

Op [DATUM] heeft u een boete gestuurd met referentienummer [NUMMER]. Tegen deze boete teken ik bezwaar aan. 

Op [DATUM] heeft u mij een officiële waarschuwing gegeven waartegen ik hierbij bezwaar aanteken. 

Hierbij maak ik bezwaar tegen [OMSCHRIJVING BEZWAAR]

Naar aanleiding van ons telefonisch contact d.d. [DATUM] maak ik hierbij bezwaar tegen [OMSCHRIJVING BEZWAAR]7. TWEEDE ALINEA EN VERVOLG INHOUD

In de 2e alinea ga je dieper in op je onderwerp, eventueel verdeeld in meerdere alinea’s. Geef een duidelijke omschrijving van hetgeen je bezwaar tegen maakt. Het is van belang om eerst uit te zoeken in hoeverre uw bezwaar gegrond is. Twijfelt u hierover, schakel dan deskundige hulp in. 


Als je bezwaar maakt op basis van je rechten, verwijs dan naar de wetteksten die er betrekking op hebben. Zorg er altijd voor dat je emoties buiten wege laat en dat je professioneel, helder en kort en bondig je bezwaar op papier zet. 

 


8. AFSLUITING

De afsluiting van de brief bestaat uit een afsluitende zin en een groet, bijvoorbeeld: Met vriendelijke groet. Bij formelere brieven wordt “Hoogachtend” gebruikt.  


Als afsluitende zin kan je een bepaalde termijn stellen waarbinnen je een reactie wil ontvangen, of je kan al een vervolg voorstellen. Geef ook duidelijk aan wie de contactpersoon is en hoe deze contactpersoon te bereiken is. 9. ONDERTEKENING

De ondertekening van de brief bestaat uit de naam en de handtekening. Bij een digitale brief kan je er ook voor kiezen om een digitale handtekening te gebruiken.

 


10. BIJLAGEN

Voeg je bijlage(n) toe aan je brief? In dat geval zet je onderaan de brief dat er bijlage(n) aan toegevoegd zijn, met de naam van de bijlage(n).

 

klachtenbrief bewindvoerder

[PLAATS], [DATUM]

Betreft: [ONDERWERP: KLACHTENBRIEF BEWINDVOERDER]

 

Geachte heer of mevrouw,

 

Middels deze brief dien ik een klacht in over mijn bewindvoerder [NAAM BEWINDVOERDER]. Door nalatigheid van [NAAM BEWINDVOERDER] heb ik schade geleden.

 

Bij de aangifte van mijn Belasting dit jaar bleek dat mijn bewindvoerder mijn toeslagen van [TYPE TOESLAG EN JAARTAL] niet tijdig heeft aangevraagd. Ik heb alsnog geprobeerd de toeslag te ontvangen, maar de Belastingdienst heeft mij laten weten dat dit niet meer mogelijk is.

 

Het gaat om een totaalbedrag van [BEDRAG] wat ik ben misgelopen. In de bijlage heb ik de berekening en de correspondentie met de Belastingdienst toegevoegd. Tevens heb ik een kopie van het contract met mijn bewindvoerder toegevoegd, waarin duidelijke afspraken zijn gemaakt over onder andere de aanvraag van toeslagen.

 

Ik verzoek u mijn klacht in behandeling te nemen en de schadevergoeding conform bijlage aan mij toe te kennen. Graag ontvang ik zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken na dagtekening, een reactie van u.  

 

Met vriendelijke groeten,

 

[NAAM AFZENDER]

[HANDTEKENING AFZENDER]


procedure klachtenbrief bewindvoerder

Je bewindvoerder is verantwoordelijk voor jouw financiële huishouden, hij dient regelingen en voorzieningen tijdig aan te vragen, je aangiftes tijdig te verzorgen en zorgen voor de informatieverplichtingen. Ook moeten (indien mogelijk) de rekeningen op tijd worden betaald. Je bewindvoerder dient als een “goed huisvader” je financiële huishouding te verzorgen. Als de bewindvoerder hier nalatig in is, dan zal de bewindvoerder eventuele schade moeten vergoeden.

 

Als je een klacht hebt over je bewindvoerder is het gebruikelijk om deze in eerste instantie met de bewindvoerder zelf te bespreken, of met het kantoor waar de bewindvoerder werkt. Dit is vaak de snelste manier om te proberen tot een oplossing te komen. Als de bewindvoerder is aangesloten bij een brancheorganisatie, dan kan je de klacht indienen bij de klachtencommissie van die brancheorganisatie (Horus, NBPB).

 

Is de klacht serieuzer van aard en heb je schade opgelopen door jouw bewindvoerder? Dan kan je de klacht het beste sturen naar de kantonrechter. Deze kan bepalen of de bewindvoerder onjuist heeft gehandeld en een eventuele schadevergoeding toekennen.

 

Lettertype brief


Voor deze Template zijn de volgende lettertypes gebruikt:


Source Sans Pro

Source Sans Pro is een schreefloos lettertype gemaakt door Paul D. Hunt, uitgebracht door Adobe in 2012. Het is de eerste open-source lettertypefamilie van Adobe, gedistribueerd onder de SIL Open Font-licentie. Het lettertype is geïnspireerd op de Gotische vormen.

 

Carla's templates

Op Carla’s Templates staan GRATIS Templates voor onder andere Brieven, Cv's en nog veel meer. Bij de categorie BRIEVEN vind je naast Templates ook informatie over het opstellen van een Nederlandse brief, de afsluiting van een brief, tips om de perfecte brief op te stellen en nog veel meer. Bekijk al onze Brief Templates.