Professionele Gratis voorb
eeld Templates
voor thuis en op kantoor. 


Klachtenbrief accommodatie

Klachtenbrief accommodatie uit de categorie Brief Templates voor Consumenten. Bekijk alle BRIEF TEMPLATES uit deze categorie. Of bekijk alle voorbeeld klachtenbrieven op Carla's Templates. BEKIJK


DOWNLOAD


HANDBOEK
DOWNLOAD INFODe bestanden zijn direct beschikbaar om te downloaden via ZIP;

Pak de ZIP file uit, sla het Word bestand op en ga direct aan de slag;

Je ontvangt bij de download de gratis Template in Microsoft Word en een handboek met instructies. NOTESDit is een gratis Template;

Je bent zelf verantwoordelijk voor je document/brief;

Bij twijfel adviseren wij altijd een specialist in te schakelen;

Het is niet toegestaan deze Template door te verkopen of voor andere commerciële doelstellingen te gebruiken.zo maak je een briefstap 1

Download de gewenste Template. stap 2

Voer de NAW gegevens en basis informatie in.stap 3

Geef in de eerste alinea kort aan waar de brief over gaat.stap 4

In de vervolgalinea(’s) ga je verder in op het onderwerp van de brief. stap 5

Sluit de brief af- indien van toepassing met een verzoek tot actie.stap 6

Voeg eventuele bijlagen toe. stap 7

Dubbel check en verstuur de brief.
KLACHTENbrief accommodatie
[PLAATS], [DATUM]

Betreft: [ONDERWERP: KLACHTENBRIEF ACCOMMODATIE, REFERENTIENUMMER]

 

Geachte heer of mevrouw,

 

Middels deze brief dien ik een klacht in naar aanleiding van mijn verblijf bij uw accommodatie [ADRES/NAAM ACCOMMODATIE] in de periode van [DATA].

 

Bij aankomst bij de accommodatie bleek dat de toegang niet geregeld was en hebben wij [TIJD] moeten wachten voor de toegang. Daarnaast bleek de accommodatie erg vies te zijn. Wij hebben 2 uur schoongemaakt om de accommodatie enigszins aantoonbaar te maken. In de bijlage heb ik foto’s toegevoegd als bewijs.

 

Al met al was het een zeer teleurstellende start van onze vakantie. Wij verzoeken u dan ook ons te compenseren voor de slechte oplevering van de accommodatie. U rekent [BEDRAG] aan schoonmaakkosten en wij vinden het gezien de situatie meer dan redelijk om deze aan ons te retourneren. Daarnaast vinden wij een vergoeding voor de slechte start en het wachten ook op zijn plek.

 

Wij ontvangen graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken na dagtekening, een reactie op onze klacht met een passende oplossing.

 

Met vriendelijke groeten,

 

[NAAM AFZENDER]

[HANDTEKENING AFZENDER]procedure klachtenbrief accomodatie
Als je een klacht hebt over een accommodatie is het gebruikelijk om deze in eerste instantie met de betrokkenen in gesprek te gaan. Dit is verreweg de snelste manier om te proberen tot een oplossing te komen.

 

Grote reisorganisaties hebben een klachtenprocedure. Bekijk eerst even de website van jouw accommodatie om te kijken of er een procedure is om je klacht in te dienen. 

 

Als je de klacht schriftelijk wil indienen, kan je gebruik maken van onze templates. Kies de gewenste klachtenbrief template, vul de juiste gegevens in en geef duidelijk aan waar je klacht over gaat en stuur je brief naar de eigenaar van de accommodatie of de betreffende reisorganisatie.

 

Als je er met de betrokkenen niet uitkomt, kan je overwegen om juridische stappen te ondernemen. Neem in dat geval contact op met een specialist, bijvoorbeeld een rechtsbijstand advocaat

 
opbouw klachtenbrief accommodatie


Elke brief Template heeft de standaard opbouw, zo ook een Klachtenbrief accommodatie. Bekijk hieronder de verschillende onderdelen van een brief.

 
1. NAW GEGEVENS AFZENDER

[NAAM AFZENDER]

[STRAAT + HUISNUMMER]

[POSTCODE + PLAATS]
2. NAW GEGEVENS ONTVANGER

[NAAM ONTVANGER]

[STRAAT + HUISNUMMER]

[POSTCODE + PLAATS]
3. PLAATS EN DATUM

Bijvoorbeeld: Den Haag, 00-00-0000 OF Den Haag, 1 januari 0000 

De plaatsnaam begin je altijd met een hoofdletter. Verder kan je de keuze maken om de datum in cijfers uit te drukken, of om de maand voluit te schrijven (waarbij de eerste letter van de maand altijd een kleine letter is).
4. ONDERWERP

Hier geef je het onderwerp van de brief, bijvoorbeeld een referentienummer, of een verwijzing naar een bepaald specialisme.  
5. AANHEF

Voor wanneer de naam en het geslacht van de ontvanger niet bekend is, wordt het meest gebruik van de aanhef:

 Geachte heer/ mevrouw,

 

Andere opties zijn: 

Geachte heer mevrouw (achternaam)  

Geachte heer (voorletter, achternaam)

Geachte drs. (voorletter, achternaam)

 

Wanneer je een niet al te formele brief stuurt, kan je als aanhef Beste (gevolgd door de voornaam, of gevolgd door meneer/ mevrouw Achternaam gebruiken. 

Er zijn nog andere mogelijkheden voor de aanhef, maar we hebben een aantal gebruikelijke voor je op een rijtje gezet.
6. EERSTE ALINEA

In de eerste alinea geef je een inleiding waarin je kort vertelt waar de brief over gaat. Eventueel verwijs je naar eerder contact.  
7. TWEEDE ALINEA EN VERVOLG INHOUD

In de 2e alinea ga je dieper in op je onderwerp, eventueel verdeeld in meerdere alinea’s.

 8. AFSLUITING

De afsluiting van de brief bestaat uit een groet, bijvoorbeeld: Met vriendelijke groet. Bij formelere brieven wordt “Hoogachtend” gebruikt.  
9. ONDERTEKENING

De ondertekening van de brief bestaat uit de naam en de handtekening. Bij een digitale brief kan je er ook voor kiezen om een digitale handtekening te gebruiken.

 10. BIJLAGEN

Voeg je bijlage(n) toe aan je brief? In dat geval zet je onderaan de brief dat er bijlage(n) aan toegevoegd zijn, met de naam van de bijlage(n).

 Lettertype brief
Voor deze Template zijn de volgende lettertypes gebruikt:


Source Sans Pro

Source Sans Pro is een schreefloos lettertype gemaakt door Paul D. Hunt, uitgebracht door Adobe in 2012. Het is de eerste open-source lettertypefamilie van Adobe, gedistribueerd onder de SIL Open Font-licentie. Het lettertype is geïnspireerd op de Gotische vormen.

 
Carla's templatesOp Carla’s Templates staan GRATIS Templates voor onder andere Brieven, Cv's en nog veel meer. Bij de categorie BRIEVEN vind je naast Templates ook informatie over het opstellen van een Nederlandse brief, de afsluiting van een brief, tips om de perfecte brief op te stellen en nog veel meer. Bekijk al onze Brief Templates.