Professionele Gratis voorb
eeld Templates
voor thuis en op kantoor. 


brief verzoek

Brief verzoek school uit de categorie Brief Templates voor Consumenten. Bekijk alle BRIEF TEMPLATES uit deze categorie.BEKIJK


DOWNLOAD


HANDBOEK
DOWNLOAD INFODe bestanden zijn direct beschikbaar om te downloaden via ZIP;

Pak de ZIP file uit, sla het Word bestand op en ga direct aan de slag;

Je ontvangt bij de download de gratis Template in Microsoft Word en een handboek met instructies. NOTESDit is een gratis Template;

Je bent zelf verantwoordelijk voor je document/brief;

Bij twijfel adviseren wij altijd een specialist in te schakelen;

Het is niet toegestaan deze Template door te verkopen of voor andere commerciële doelstellingen te gebruiken.zo maak je een briefstap 1

Download de gewenste Template. stap 2

Voer de NAW gegevens en basis informatie in.stap 3

Geef in de eerste alinea kort aan waar de brief over gaat.stap 4

In de vervolgalinea(’s) ga je verder in op het onderwerp van de brief. stap 5

Sluit de brief af- indien van toepassing met een verzoek tot actie.stap 6

Voeg eventuele bijlagen toe. stap 7

Dubbel check en verstuur de brief.
Inhoud Brief verzoek
[PLAATS], [DATUM]

Betreft: [ONDERWERP: VOORBEELD BRIEF VERZOEK HANDHAVING]

 

Geachte heer of mevrouw,

 

Middels deze brief wil ik u verzoeken om [BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN JE VERZOEK].

 

Sinds [DATUM] wonen wij op het adres [ADRES]. Helaas bleek al snel dat wij overlast hebben van [OMSCHRIJVING OVERLAST]. Deze overlast ontstaat omdat men zich niet aan de geldende wetgeving houdt.

 

Wij hebben [NAAM] er meerdere malen op aangesproken en verzocht aanpassingen te verrichten zodat de overlast tot een minimum beperkt wordt. Helaas heeft [NAAM] niks met ons verzoek gedaan en blijft de overlast bestaan. Daarom verzoek ik u om te handhaven.

 

Wij betreuren het dat het zo ver moet komen en wij er onderling niet uit zijn gekomen. Toch hopen wij dat door een spoedige en correcte handhaving de overlast zal worden beperkt en ons woonplezier daarmee wordt verbeterd.

 

Graag vernemen wij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken na dagtekening van u. 

 

Met vriendelijke groeten,

 

[NAAM AFZENDER]

[HANDTEKENING AFZENDER]procedure Brief verzoek
Er kunnen verschillende redenen zijn om een brief te versturen met een verzoek. Een verzoek betekent aan iemand vragen om iets te doen. Je vraagt aan iemand om bijvoorbeeld een actie te ondernemen of om jou van dienst te zijn met iets.

 

Zo kan je een brief sturen met het verzoek om een afspraak voor je in te plannen, het verzoek om servicekosten of een huur te verlagen, het verzoek om te handhaven op een bepaalde situatie, het verzoek om persoonsgegevens te verwijderen en ga zo maar door.


Je dient je verzoek in middels een brief en stelt daar een reactie termijn in. Deze termijn moet redelijk zijn om voor de ontvanger te kunnen reageren. Afhankelijk van het type verzoek loopt de procedure verder. Op omgevingsweb.nl vind je meer informatie over het verzoek op handhaving door de gemeente. 

 
opbouw brief verzoek


Elke brief Template heeft de standaard opbouw, zo ook een brief verzoek. Bekijk hieronder de verschillende onderdelen van een brief.

 
1. NAW GEGEVENS AFZENDER

[NAAM AFZENDER]

[STRAAT + HUISNUMMER]

[POSTCODE + PLAATS]
2. NAW GEGEVENS ONTVANGER

[NAAM ONTVANGER]

[STRAAT + HUISNUMMER]

[POSTCODE + PLAATS]
3. PLAATS EN DATUM

Bijvoorbeeld: Den Haag, 00-00-0000 OF Den Haag, 1 januari 0000 

De plaatsnaam begin je altijd met een hoofdletter. Verder kan je de keuze maken om de datum in cijfers uit te drukken, of om de maand voluit te schrijven (waarbij de eerste letter van de maand altijd een kleine letter is).
4. ONDERWERP

Hier geef je het onderwerp van de brief, bijvoorbeeld een referentienummer, of een verwijzing naar een bepaald specialisme.  
5. AANHEF

Voor wanneer de naam en het geslacht van de ontvanger niet bekend is, wordt het meest gebruik van de aanhef:

 Geachte heer/ mevrouw,

 

Andere opties zijn: 

Geachte heer mevrouw (achternaam)  

Geachte heer (voorletter, achternaam)

Geachte drs. (voorletter, achternaam)

 

Wanneer je een niet al te formele brief stuurt, kan je als aanhef Beste (gevolgd door de voornaam, of gevolgd door meneer/ mevrouw Achternaam gebruiken. 

Er zijn nog andere mogelijkheden voor de aanhef, maar we hebben een aantal gebruikelijke voor je op een rijtje gezet.
6. EERSTE ALINEA

In de eerste alinea geef je een inleiding waarin je kort vertelt waar de brief over gaat. Eventueel verwijs je naar eerder contact.  
7. TWEEDE ALINEA EN VERVOLG INHOUD

In de 2e alinea ga je dieper in op je onderwerp, eventueel verdeeld in meerdere alinea’s.

 8. AFSLUITING

De afsluiting van de brief bestaat uit een groet, bijvoorbeeld: Met vriendelijke groet. Bij formelere brieven wordt “Hoogachtend” gebruikt.  
9. ONDERTEKENING

De ondertekening van de brief bestaat uit de naam en de handtekening. Bij een digitale brief kan je er ook voor kiezen om een digitale handtekening te gebruiken.

 10. BIJLAGEN

Voeg je bijlage(n) toe aan je brief? In dat geval zet je onderaan de brief dat er bijlage(n) aan toegevoegd zijn, met de naam van de bijlage(n).

 Lettertype brief
Voor deze Template zijn de volgende lettertypes gebruikt:


Source Sans Pro

Source Sans Pro is een schreefloos lettertype gemaakt door Paul D. Hunt, uitgebracht door Adobe in 2012. Het is de eerste open-source lettertypefamilie van Adobe, gedistribueerd onder de SIL Open Font-licentie. Het lettertype is geïnspireerd op de Gotische vormen.

 
Carla's templatesOp Carla’s Templates staan GRATIS Templates voor onder andere Brieven, Cv's en nog veel meer. Bij de categorie BRIEVEN vind je naast Templates ook informatie over het opstellen van een Nederlandse brief, de afsluiting van een brief, tips om de perfecte brief op te stellen en nog veel meer. Bekijk al onze Brief Templates.