Aansprakelijk stellen

Aansprakelijk stellen, voorbeeld teksten en templates om een persoon of organisatie aansprakelijk te stellen. Wanneer je iemand aansprakelijk stelt, dan houdt dat in dat iemand verantwoordelijk is voor iets dat fout is gegaan en waardoor schade is ontstaan.

Wanneer je iemand aansprakelijk stelt, wil je dat diegene een verbintenis nakomt of een schadevergoeding betaalt/ bepaalde kosten zal vergoeden.

 Bekijk alle BRIEF TEMPLATES uit deze categorie.


Brief-aansprakelijk-stellen+ Uitstel van Betaling + Gratis + Templates Microsoft Office Word

BEKIJK


bekijk-template

DOWNLOAD


download-template-transp

HANDBOEK


handboek-template


DOWNLOAD INFODe bestanden zijn direct beschikbaar om te downloaden via ZIP;

Pak de ZIP file uit, sla het Word bestand op en ga direct aan de slag;

Je ontvangt bij de download de gratis Template in Microsoft Word en een handboek met instructies. NOTESDit is een gratis Template;

Je bent zelf verantwoordelijk voor je document/brief;

Bij twijfel adviseren wij altijd een specialist in te schakelen;

Het is niet toegestaan deze Template door te verkopen of voor andere commerciële doelstellingen te gebruiken.

type aansprakelijkheid

Risico aansprakelijkheid


Je bent risico aansprakelijk als er onopzettelijk iets is gebeurd waardoor een partij schade heeft geleden en jij daar de oorzaak van bent. Ook als er schade ontstaat door iets wat je kinderen of huisdieren gedaan hebben, waarvoor jij de verantwoordelijkheid hebt, zal je daarvoor aansprakelijk zijn. Voor dit type aansprakelijkheid hebben de meeste mensen en bedrijven aan aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 


Aansprakelijk stellen
Situatie Aansprakelijkheid
(Verkeer, woning enz)

Als je deelneemt aan het verkeer, dan ben je aansprakelijk als er door jouw toedoen schade ontstaat. Daarom zijn daar verzekeringen voor, de schade in het verkeer kan hoog oplopen. Ook in woonhuizen kan schade ontstaan door bijvoorbeeld lekkage, hiervoor zal een verzekering voor zijn afgesloten. Afhankelijk van de oorzaak van de schade zal deze door de verzekering, conform de polisvoorwaarden, worden uitgekeerd.

Aansprakelijk stellen
Wettelijke aansprakelijkheid


Je bent wettelijk aansprakelijk als er iets is gebeurd waardoor een partij schade heeft geleden en als het onderstaande van toepassing is:

ü  Het betreft een onrechtmatige daad en

ü  Er is schade geleden en

ü  De schade die is geleden kan worden toegerekend aan iemand en

ü  Er is sprake van een causaal verband (er is een duidelijk verband tussen de daad en de schade die is ontstaan) en

ü  Er is sprake van relativiteit (geen verplichting tot schadevergoeding wanneer de geschonden norm niet strekt tot bescherming tegen schade zoals de benadeelde die heeft geleden).


Aansprakelijk stellen
Contractuele aansprakelijkheid


Als je met iemand een contract bent aangegaan, dan is er sprake van contractuele aansprakelijkheid wanneer een partij zich niet aan de verplichting houdt. Wanneer er bijvoorbeeld een bedrag wordt afgesproken voor het schilderen van je woning, dan ben jij verplicht om de rekening te betalen en de schilder is verplicht om de werkzaamheden conform het contract uit te voeren. Beide partijen kunnen de ander contractueel aansprakelijk stellen als de afspraken uit het contract niet (volledig) zijn nagekomen.

 

Wanneer er sprake is van contractuele aansprakelijkheid, dan wordt de partij vaak ingebreke gesteld door de andere partij, daarvoor wordt een ingebrekestelling gestuurd. Bekijk hier een voorbeeld van een ingebrekestelling.


Voorbeeld teksten aansprakelijk stellen

aansprakelijk stellen woning

[PLAATS], [DATUM]

 

Betreft: [ONDERWERP: AANSPRAKELIJK STELLEN WONING]

 

Geachte heer of mevrouw,

 

Middels deze brief wil ik u aansprakelijk stellen voor een lekkage die ontstaan bij mij thuis op [DATUM].  Op [DATUM] is er bij mij in de woonkamer een grote lekkage geweest. Deze lekkage kwam duidelijk vanuit de badkamer van uw appartement vandaan. Ik heb aangebeld bij de huurders en deze bleken de afvoer van de douche niet te hebben schoongemaakt, waardoor het water door de badkamer en de gang liep.

 

In de bijlage heb ik foto’s toegevoegd van de schade die mij is ontstaan. Ik stel voor om een schadebureau te laten komen om de herstelkosten te berekenen, zodat het herstel zo spoedig mogelijk kan worden uitgevoerd.

 

Aangezien ik graag op korte termijn wil zorgen dat de schade wordt hersteld, hoop ik snel van u te horen. U kunt mij bereiken op [TELEFOONNUMMER] en {E-MAIL]. Wanneer ik binnen 5 werkdagen niks van u heb vernomen, zal ik zelf een schade-expert in handen nemen en de werkzaamheden in gang laten zetten.

 

Met vriendelijke groeten,

[NAAM AFZENDER]

[HANDTEKENING AFZENDER]

aansprakelijk stellen verkeer

[PLAATS], [DATUM]

 

Betreft: [ONDERWERP: AANSPRAKELIJK STELLEN VERKEER]

 

Geachte heer of mevrouw,

 

Middels deze brief wil ik u aansprakelijk stellen voor schade die uw zoon heeft veroorzaakt aan mijn auto. Op [DATUM] is uw zoon tegen mijn auto aangereden met zijn skelter, waardoor er een deuk en een paar krassen zijn gekomen op de deur linksvoor.

 

In de bijlage heb ik foto’s toegevoegd van de schade die mij is ontstaan. Ik stel voor om de verzekering in te schakelen en een opgave te laten maken van de schade.

 

Ik hoor graag van u op welke wijze u de schade wil afhandelen. U kunt mij bereiken op [TELEFOONNUMMER], of [EMAILADRES].

 

Met vriendelijke groeten,

[NAAM AFZENDER]

[HANDTEKENING AFZENDER]

aansprakelijk stellen werk

[PLAATS], [DATUM]

 

Betreft: [ONDERWERP: AANSPRAKELIJK STELLEN WERK]

 

Geachte heer of mevrouw,

 

Middels deze brief wil ik u aansprakelijk stellen voor schade die een uitzendkracht van u heeft veroorzaakt tijdens zijn werkzaamheden bij ons bedrijf. Op [DATUM] heeft uw uitzendkracht onder leiding en toezicht van u tijdens zijn werk een fout gemaakt. Hierdoor hebben wij dusdanig schade geleden dat wij u daarvoor aansprakelijk stellen.

 

Hier komt een verdere uitleg van de situatie waardoor er schade is ontstaan en waarom het uitzendbureau daarvoor aansprakelijk zou zijn. Als er bewijs is van de schade dan kan je dit toevoegen in de bijlage en ernaar verwijzen in je brief.

 

Ik hoor graag van u op welke wijze we de procedure nu verder in gang gaan zetten. U kunt mij voor een snelle afhandeling direct bereiken op [TELEFOONNUMMER], of [EMAILADRES].

 

Met vriendelijke groeten,

[NAAM AFZENDER]

[HANDTEKENING AFZENDER]

aansprakelijk stellen huisdier

[PLAATS], [DATUM]

 

Betreft: [ONDERWERP: AANSPRAKELIJK STELLEN HUISDIER]

 

Geachte heer of mevrouw,

 

Middels deze brief wil ik u aansprakelijk stellen voor schade die is ontstaan door toedoen van uw huisdier. Op [DATUM] is uw hond herhaaldelijk tegen mijn auto aangesprongen, waardoor er diepe krassen in de lak zijn gekomen. We hebben geprobeerd de krassen weg te werken, maar ze zijn te diep.  

 

In de bijlage heb ik foto’s toegevoegd van de schade aan de lak van onze auto. We hebben de schade ook op [DATUM] samen bekeken en u bent zelf getuige geweest van de gebeurtenis. U gaf toen aan dat u een officiële aansprakelijkheidsstelling van mij nodig had om verdere afhandeling te kunnen verzorgen. Wij hebben zelf een offerte voor herstel laten opmaken en deze hebben we ook als bijlage toegevoegd.

 

Ik hoor graag van u op welke wijze we de procedure nu verder in gang gaan zetten. U kunt mij voor een snelle afhandeling direct bereiken op [TELEFOONNUMMER], of [EMAILADRES].

 

Met vriendelijke groeten,

[NAAM AFZENDER]

[HANDTEKENING AFZENDER]

aansprakelijk stellen schade

[PLAATS], [DATUM]

 

Betreft: [ONDERWERP: AANSPRAKELIJK STELLEN SCHADE]

 

Geachte heer of mevrouw,

 

Middels deze brief wil ik u aansprakelijk stellen voor schade die ik door uw toedoen heb geleden. Op [DATUM] heeft het volgende plaatsgevonden [OMSCHRIJVING SITUATIE], waardoor ik schade heb geleden aan mijn [SCHADEOBJECT].

 

In de bijlage heb ik foto’s toegevoegd van de schade die mij is ontstaan. De hoogte van de schade schat ik zelf in rond de [BEDRAG SCHADE]. Indien gewenst kunt u een schadebureau inschakelen om de exacte schade te laten berekenen.

 

Ik verzoek u zo spoedig mogelijk, uiterlijk 4 weken na dagtekening van deze brief contact met mij op te nemen voor de verdere afhandeling. U kunt mij bereiken op [TELEFOONNUMMER] en {E-MAIL].

 

Met vriendelijke groeten,

[NAAM AFZENDER]

[HANDTEKENING AFZENDER]

aansprakelijk stellen aannemer

[PLAATS], [DATUM]

 

Betreft: [ONDERWERP: AANSPRAKELIJK STELLEN AANNEMER]

 

Geachte heer of mevrouw,

 

Middels deze brief wil ik u aansprakelijk stellen voor het nakomen van ons contract [REFERENTIE CONTRACT]. Op [DATUM] heeft u de werkzaamheden opgeleverd, maar er zijn nog cruciale opleverpunten niet uitgevoerd.

 

In de bijlage heb ik de opleverlijst toegevoegd, waarbij de nog niet uitgevoerde werkzaamheden geel zijn gearceerd. Wanneer u de werkzaamheden niet binnen [TERMIJN] alsnog uitvoert, dan zien wij ons genoodzaakt de laatste termijn in te houden. Deze zullen wij dan gebruiken om de werkzaamheden door een andere uitnemer te laten uitvoeren.

 

U kunt mij bereiken op [TELEFOONNUMMER] en {E-MAIL].

 

Met vriendelijke groeten,

[NAAM AFZENDER]

[HANDTEKENING AFZENDER]