Professionele Gratis voorb
eeld Templates
voor thuis en op kantoor. 


Aansprakelijk stellen

Aansprakelijk stellen, voorbeeld teksten en templates om een persoon of organisatie aansprakelijk te stellen. Wanneer je iemand aansprakelijk stelt, dan houdt dat in dat iemand verantwoordelijk is voor iets dat fout is gegaan en waardoor schade is ontstaan.

Wanneer je iemand aansprakelijk stelt, wil je dat diegene een verbintenis nakomt of een schadevergoeding betaalt/ bepaalde kosten zal vergoeden.

 Bekijk alle BRIEF TEMPLATES uit deze categorie.+ Uitstel van Betaling + Gratis + Templates Microsoft Office Word+ Uitstel van Betaling + Gratis + Templates Microsoft Office Word

BEKIJK


DOWNLOAD


HANDBOEK
DOWNLOAD INFODe bestanden zijn direct beschikbaar om te downloaden via ZIP;

Pak de ZIP file uit, sla het Word bestand op en ga direct aan de slag;

Je ontvangt bij de download de gratis Template in Microsoft Word en een handboek met instructies. NOTESDit is een gratis Template;

Je bent zelf verantwoordelijk voor je document/brief;

Bij twijfel adviseren wij altijd een specialist in te schakelen;

Het is niet toegestaan deze Template door te verkopen of voor andere commerciële doelstellingen te gebruiken.


type aansprakelijkheid
Aansprakelijk stellen
Risico aansprakelijkheid


Je bent risico aansprakelijk als er onopzettelijk iets is gebeurd waardoor een partij schade heeft geleden en jij daar de oorzaak van bent. Ook als er schade ontstaat door iets wat je kinderen of huisdieren gedaan hebben, waarvoor jij de verantwoordelijkheid hebt, zal je daarvoor aansprakelijk zijn. Voor dit type aansprakelijkheid hebben de meeste mensen en bedrijven aan aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 
Aansprakelijk stellen
Situatie Aansprakelijkheid
(Verkeer, woning enz)

Als je deelneemt aan het verkeer, dan ben je aansprakelijk als er door jouw toedoen schade ontstaat. Daarom zijn daar verzekeringen voor, de schade in het verkeer kan hoog oplopen. Ook in woonhuizen kan schade ontstaan door bijvoorbeeld lekkage, hiervoor zal een verzekering voor zijn afgesloten. Afhankelijk van de oorzaak van de schade zal deze door de verzekering, conform de polisvoorwaarden, worden uitgekeerd.Aansprakelijk stellen
Wettelijke aansprakelijkheid


Je bent wettelijk aansprakelijk als er iets is gebeurd waardoor een partij schade heeft geleden en als het onderstaande van toepassing is:

ü  Het betreft een onrechtmatige daad en

ü  Er is schade geleden en

ü  De schade die is geleden kan worden toegerekend aan iemand en

ü  Er is sprake van een causaal verband (er is een duidelijk verband tussen de daad en de schade die is ontstaan) en

ü  Er is sprake van relativiteit (geen verplichting tot schadevergoeding wanneer de geschonden norm niet strekt tot bescherming tegen schade zoals de benadeelde die heeft geleden).
Aansprakelijk stellen
Contractuele aansprakelijkheid


Als je met iemand een contract bent aangegaan, dan is er sprake van contractuele aansprakelijkheid wanneer een partij zich niet aan de verplichting houdt. Wanneer er bijvoorbeeld een bedrag wordt afgesproken voor het schilderen van je woning, dan ben jij verplicht om de rekening te betalen en de schilder is verplicht om de werkzaamheden conform het contract uit te voeren. Beide partijen kunnen de ander contractueel aansprakelijk stellen als de afspraken uit het contract niet (volledig) zijn nagekomen.

 

Wanneer er sprake is van contractuele aansprakelijkheid, dan wordt de partij vaak ingebreke gesteld door de andere partij, daarvoor wordt een ingebrekestelling gestuurd. Bekijk hier een voorbeeld van een ingebrekestelling.


Voorbeeld teksten aansprakelijk stellen
aansprakelijk stellen woning

[PLAATS], [DATUM]

 

Betreft: [ONDERWERP: AANSPRAKELIJK STELLEN WONING]

 

Geachte heer of mevrouw,

 

Middels deze brief wil ik u aansprakelijk stellen voor een lekkage die ontstaan bij mij thuis op [DATUM].  Op [DATUM] is er bij mij in de woonkamer een grote lekkage geweest. Deze lekkage kwam duidelijk vanuit de badkamer van uw appartement vandaan. Ik heb aangebeld bij de huurders en deze bleken de afvoer van de douche niet te hebben schoongemaakt, waardoor het water door de badkamer en de gang liep.

 

In de bijlage heb ik foto’s toegevoegd van de schade die mij is ontstaan. Ik stel voor om een schadebureau te laten komen om de herstelkosten te berekenen, zodat het herstel zo spoedig mogelijk kan worden uitgevoerd.

 

Aangezien ik graag op korte termijn wil zorgen dat de schade wordt hersteld, hoop ik snel van u te horen. U kunt mij bereiken op [TELEFOONNUMMER] en {E-MAIL]. Wanneer ik binnen 5 werkdagen niks van u heb vernomen, zal ik zelf een schade-expert in handen nemen en de werkzaamheden in gang laten zetten.

 

Met vriendelijke groeten,

[NAAM AFZENDER]

[HANDTEKENING AFZENDER]

aansprakelijk stellen verkeer

[PLAATS], [DATUM]

 

Betreft: [ONDERWERP: AANSPRAKELIJK STELLEN VERKEER]

 

Geachte heer of mevrouw,

 

Middels deze brief wil ik u aansprakelijk stellen voor schade die uw zoon heeft veroorzaakt aan mijn auto. Op [DATUM] is uw zoon tegen mijn auto aangereden met zijn skelter, waardoor er een deuk en een paar krassen zijn gekomen op de deur linksvoor.

 

In de bijlage heb ik foto’s toegevoegd van de schade die mij is ontstaan. Ik stel voor om de verzekering in te schakelen en een opgave te laten maken van de schade.

 

Ik hoor graag van u op welke wijze u de schade wil afhandelen. U kunt mij bereiken op [TELEFOONNUMMER], of [EMAILADRES].

 

Met vriendelijke groeten,

[NAAM AFZENDER]

[HANDTEKENING AFZENDER]

aansprakelijk stellen werk

[PLAATS], [DATUM]

 

Betreft: [ONDERWERP: AANSPRAKELIJK STELLEN WERK]

 

Geachte heer of mevrouw,

 

Middels deze brief wil ik u aansprakelijk stellen voor schade die een uitzendkracht van u heeft veroorzaakt tijdens zijn werkzaamheden bij ons bedrijf. Op [DATUM] heeft uw uitzendkracht onder leiding en toezicht van u tijdens zijn werk een fout gemaakt. Hierdoor hebben wij dusdanig schade geleden dat wij u daarvoor aansprakelijk stellen.

 

Hier komt een verdere uitleg van de situatie waardoor er schade is ontstaan en waarom het uitzendbureau daarvoor aansprakelijk zou zijn. Als er bewijs is van de schade dan kan je dit toevoegen in de bijlage en ernaar verwijzen in je brief.

 

Ik hoor graag van u op welke wijze we de procedure nu verder in gang gaan zetten. U kunt mij voor een snelle afhandeling direct bereiken op [TELEFOONNUMMER], of [EMAILADRES].

 

Met vriendelijke groeten,

[NAAM AFZENDER]

[HANDTEKENING AFZENDER]

aansprakelijk stellen huisdier

[PLAATS], [DATUM]

 

Betreft: [ONDERWERP: AANSPRAKELIJK STELLEN HUISDIER]

 

Geachte heer of mevrouw,

 

Middels deze brief wil ik u aansprakelijk stellen voor schade die is ontstaan door toedoen van uw huisdier. Op [DATUM] is uw hond herhaaldelijk tegen mijn auto aangesprongen, waardoor er diepe krassen in de lak zijn gekomen. We hebben geprobeerd de krassen weg te werken, maar ze zijn te diep.  

 

In de bijlage heb ik foto’s toegevoegd van de schade aan de lak van onze auto. We hebben de schade ook op [DATUM] samen bekeken en u bent zelf getuige geweest van de gebeurtenis. U gaf toen aan dat u een officiële aansprakelijkheidsstelling van mij nodig had om verdere afhandeling te kunnen verzorgen. Wij hebben zelf een offerte voor herstel laten opmaken en deze hebben we ook als bijlage toegevoegd.

 

Ik hoor graag van u op welke wijze we de procedure nu verder in gang gaan zetten. U kunt mij voor een snelle afhandeling direct bereiken op [TELEFOONNUMMER], of [EMAILADRES].

 

Met vriendelijke groeten,

[NAAM AFZENDER]

[HANDTEKENING AFZENDER]

aansprakelijk stellen schade

[PLAATS], [DATUM]

 

Betreft: [ONDERWERP: AANSPRAKELIJK STELLEN SCHADE]

 

Geachte heer of mevrouw,

 

Middels deze brief wil ik u aansprakelijk stellen voor schade die ik door uw toedoen heb geleden. Op [DATUM] heeft het volgende plaatsgevonden [OMSCHRIJVING SITUATIE], waardoor ik schade heb geleden aan mijn [SCHADEOBJECT].

 

In de bijlage heb ik foto’s toegevoegd van de schade die mij is ontstaan. De hoogte van de schade schat ik zelf in rond de [BEDRAG SCHADE]. Indien gewenst kunt u een schadebureau inschakelen om de exacte schade te laten berekenen.

 

Ik verzoek u zo spoedig mogelijk, uiterlijk 4 weken na dagtekening van deze brief contact met mij op te nemen voor de verdere afhandeling. U kunt mij bereiken op [TELEFOONNUMMER] en {E-MAIL].

 

Met vriendelijke groeten,

[NAAM AFZENDER]

[HANDTEKENING AFZENDER]

aansprakelijk stellen aannemer

[PLAATS], [DATUM]

 

Betreft: [ONDERWERP: AANSPRAKELIJK STELLEN AANNEMER]

 

Geachte heer of mevrouw,

 

Middels deze brief wil ik u aansprakelijk stellen voor het nakomen van ons contract [REFERENTIE CONTRACT]. Op [DATUM] heeft u de werkzaamheden opgeleverd, maar er zijn nog cruciale opleverpunten niet uitgevoerd.

 

In de bijlage heb ik de opleverlijst toegevoegd, waarbij de nog niet uitgevoerde werkzaamheden geel zijn gearceerd. Wanneer u de werkzaamheden niet binnen [TERMIJN] alsnog uitvoert, dan zien wij ons genoodzaakt de laatste termijn in te houden. Deze zullen wij dan gebruiken om de werkzaamheden door een andere uitnemer te laten uitvoeren.

 

U kunt mij bereiken op [TELEFOONNUMMER] en {E-MAIL].

 

Met vriendelijke groeten,

[NAAM AFZENDER]

[HANDTEKENING AFZENDER]

aansprakelijk stellen schade auto

[PLAATS], [DATUM]

 

Betreft: [ONDERWERP: AANSPRAKELIJK STELLEN SCHADE AUTO]

 

Geachte heer of mevrouw,

 

Middels deze brief wil ik u aansprakelijk stellen voor schade die is ontstaan door toedoen van uw kind aan mijn auto. Op [DATUM] is uw kind per abuis tegen mijn auto aangereden mijn zijn fiets, waardoor een grote kras op mijn auto is gekomen.

 

In de bijlage heb ik foto’s toegevoegd van de schade aan de lak van onze auto. We hebben de schade ook op [DATUM] samen bekeken en u bent zelf getuige geweest van de gebeurtenis. U gaf toen aan dat u een officiële brief van mij nodig had om de schade verder af te kunnen wikkelen.

 

Ik hoor graag van u hoe we dit verder kunnen afhandelen. u kunt mij bereiken op [TELEFOONNUMMER], of [EMAILADRES].

 

Met vriendelijke groeten,

[NAAM AFZENDER]

[HANDTEKENING AFZENDER]

aansprakelijk stellen wanprestatie

[PLAATS], [DATUM]

 

Betreft: [ONDERWERP: AANSPRAKELIJK STELLEN WANPRESTATIE]

 

Geachte heer of mevrouw,

 

Middels deze brief wil ik u aansprakelijk stellen voor schade die wij hebben geleden door wanprestatie van een werknemer van uw bedrijf.

 

Op [DATUM] heeft uw werknemer – hier volgt een omschrijving van de situatie waardoor je schade hebt geleden die verwijtbaar is aan de werknemer. Zorg voor een heldere omschrijving met feiten en bewijzen. Blijf concreet. Voeg de eventuele bewijzen toe in de bijlage.

 

Als schade verwijtbaar is, dan kan je in sommige situaties de schade verhalen op de werkgever. Lees je in over de wet en regelgeving, of schakel een juridisch adviseur in om je te assisteren.

 

Ik hoor graag van u hoe we dit verder kunnen afhandelen. u kunt mij bereiken op [TELEFOONNUMMER], of [EMAILADRES].

 

Met vriendelijke groeten,

[NAAM AFZENDER]

[HANDTEKENING AFZENDER]

aansprakelijk stellen bewindvoerder

[PLAATS], [DATUM]

 

Betreft: [ONDERWERP: AANSPRAKELIJK STELLEN BEWINDVOERDER]

 

Geachte heer of mevrouw,

 

Middels deze brief wil ik u aansprakelijk stellen voor schade die mijn client heeft geleden door nalatigheid van u.

 

Per [DATUM] bent u bewindvoerder van mijn client [NAAM]. Nu blijkt dat mijn client in die periode recht heeft gehad op [TYPE TOESLAG] en deze niet voor hem is aangevraagd. De termijn om deze alsnog aan te vragen is verlopen, waardoor mijn client in totaal een bedrag van [BEDRAG] is misgelopen.

 

Aangezien u als bewindvoerder verantwoordelijk bent voor een juiste financiële huishouding voor mijn client, verhalen wij de totale misgelopen toeslag a [BEDRAG] op u.

 

Ik hoor graag binnen 3 weken van u hoe we dit verder kunnen afhandelen. u kunt mij bereiken op [TELEFOONNUMMER], of [EMAILADRES].

 

Met vriendelijke groeten,

[NAAM AFZENDER]

[HANDTEKENING AFZENDER]zo maak je een briefstap 1

Download de gewenste Template. stap 2

Voer de NAW gegevens en basis informatie in.stap 3

Geef in de eerste alinea kort aan waar de brief over gaat.stap 4

In de vervolgalinea(’s) ga je verder in op het onderwerp van de brief. stap 5

Sluit de brief af- indien van toepassing met een verzoek tot actie.stap 6

Voeg eventuele bijlagen toe. stap 7

Dubbel check en verstuur de brief.

opbouw brief


Elke brief Template heeft een standaard opbouw, zo ook de brief Verzoek uitstel van betaling. 

Bekijk hieronder de verschillende onderdelen van een zakelijke brief.

 
1. NAW GEGEVENS AFZENDER

[NAAM AFZENDER]

[STRAAT + HUISNUMMER]

[POSTCODE + PLAATS]
2. NAW GEGEVENS ONTVANGER

[NAAM ONTVANGER]

[STRAAT + HUISNUMMER]

[POSTCODE + PLAATS]
3. PLAATS EN DATUM

Bijvoorbeeld: Den Haag, 00-00-0000 OF Den Haag, 1 januari 0000 

De plaatsnaam begin je altijd met een hoofdletter. Verder kan je de keuze maken om de datum in cijfers uit te drukken, of om de maand voluit te schrijven (waarbij de eerste letter van de maand altijd een kleine letter is).
4. ONDERWERP

Hier geef je het onderwerp van de brief, bijvoorbeeld een referentienummer, of een verwijzing naar een bepaald specialisme.  
5. AANHEF

Voor wanneer de naam en het geslacht van de ontvanger niet bekend is, wordt het meest gebruik van de aanhef:

 Geachte heer/ mevrouw,

 

Andere opties zijn: 

Geachte heer mevrouw (achternaam)  

Geachte heer (voorletter, achternaam)

Geachte drs. (voorletter, achternaam)

 

Wanneer je een niet al te formele brief stuurt, kan je als aanhef Beste (gevolgd door de voornaam, of gevolgd door meneer/ mevrouw Achternaam gebruiken. 

Er zijn nog andere mogelijkheden voor de aanhef, maar we hebben een aantal gebruikelijke voor je op een rijtje gezet.
6. EERSTE ALINEA

In de eerste alinea geef je een inleiding waarin je kort vertelt waar de brief over gaat. Eventueel verwijs je naar eerder contact.  
7. TWEEDE ALINEA EN VERVOLG INHOUD

In de 2e alinea ga je dieper in op je onderwerp, eventueel verdeeld in meerdere alinea’s.

 8. AFSLUITING

De afsluiting van de brief bestaat uit een groet, bijvoorbeeld: Met vriendelijke groet. Bij formelere brieven wordt “Hoogachtend” gebruikt.  
9. ONDERTEKENING

De ondertekening van de brief bestaat uit de naam en de handtekening. Bij een digitale brief kan je er ook voor kiezen om een digitale handtekening te gebruiken.

 10. BIJLAGEN

Voeg je bijlage(n) toe aan je brief? In dat geval zet je onderaan de brief dat er bijlage(n) aan toegevoegd zijn, met de naam van de bijlage(n).

 Lettertype brief
Voor deze Template zijn de volgende lettertypes gebruikt:


Source Sans Pro

Source Sans Pro is een schreefloos lettertype gemaakt door Paul D. Hunt, uitgebracht door Adobe in 2012. Het is de eerste open-source lettertypefamilie van Adobe, gedistribueerd onder de SIL Open Font-licentie. Het lettertype is geïnspireerd op de Gotische vormen.

 
Carla's templatesOp Carla’s Templates staan GRATIS Templates voor onder andere Brieven, Cv's en nog veel meer. Bij de categorie BRIEVEN vind je naast Templates ook informatie over het opstellen van een Nederlandse brief, de afsluiting van een brief, tips om de perfecte brief op te stellen en nog veel meer. Bekijk al onze Brief Templates.